Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/05-20   -   Pressemeddelelse

GK-koncernen gearer sig til lønsom vækstEn af Nordens største teknikentreprenører har iværksat en ny G-kraft strategi, der skal sikre stabil og lønsom vækst i den familieejede koncern, som siden 1964 har haft fokus på miljø og bæredygtighed. I 2019 passerede koncern-omsætningen 6,3 milliarder NOK - og leverer igen sorte tal på bundlinjen i Q1 2020. Den danske del af forretningen leverer nu overskud for andet år i træk og nærmer sig hast

Årsregnskabet i den familieejede teknikkoncern GK Gruppen, der i Norden beskæftiger 3.500 medarbejdere er netop blevet offentliggjort. Omsætningen passerede i 2019 6,34 milliarder NOK mod 6,09 milliarder NOK i 2018, og resultatet før skat endte på -215,95 millioner NOK mod -37,25 millioner NOK i 2018. Efter en årrække med vækst på toplinjen har GK-koncernen med lanceringen en ny ”G-kraft”-strategi iværksat en række tiltag i Danmark, Sverige og Norge således, at fokus såvel i koncernen og i de enkelte lande nu er sat på en væsentlig forbedring af indtjeningen.

Et godt 1. kvartal i 2020
Og de iværksatte tiltag ser ud til at have effekt allerede i 2020. Til trods for en utroligt krævende pandemisituation leverer GK Gruppen et tilfredsstillende driftsresultat på 23,9 millioner NOK i første kvartal af 2020. Den samlede omsætning endte på 1,64 milliarder NOK. GK Gruppens produktionsreserve var ved udgangen af 1. kvartal 3,77 milliarder NOK.
- Efter tre år med negative samlede resultater for GK Gruppen iværksatte vi sidste år de første af en række tiltag, som skal sikre en bæredygtig og lønsom forretning fremadrettet i alle lande. Det er derfor glædeligt at se, at årets første kvartal viser, at dette arbejde begynder at slå igennem, siger GK Gruppens koncernchef, Kim Robert Lisø.

Danmark leverer for andet år i træk sorte tal
I Danmark er der efter direktørskiftet i 2017 for andet år i træk positive tal på bundlinjen. Den danske forretning bidrager derfor nu igen til de forbedrede resultater, som koncernen også kan fremvise. Siden Jørgen L. Christensens tiltrædelse som dansk topchef er omsætningen steget med godt 40%, så det danske selskab nu har passeret 430 mio. DKK i omsætning samtidig med, at bundlinjen har ændret farve fra rød til sort.
- De seneste to år har vi arbejdet målrettet på en række strategiske indsatsområder. Blandt andet har vi implementeret et nyt ledelsessystem og har indført modeller for skalérbar projektudførelse. Sammen med andre målrettede indsatser som pipelinestyring og opgaveselektering har vi opnået en markant større stabilitet og forøget forudsigelighed, siger adm. direktør Jørgen L. Christensen fra GK Danmark A/S.

De ledelsesmæssige greb har tydeligvis haft effekt på nøgletallene. I 2019 er driftsresultatet fordoblet til 10 mio. DKK mod et driftsresultat i 2018 på 5 mio. DKK. Garantiforpligtelser samt afslutning af tidligere projekter fra før 2018 har dog fortsat indvirkning i regnskabet, ligesom konkurs hos en kunde har medført tab. Trods afskrivninger og hensættelser viser den danske virksomheds resultatopgørelse for 2019 imidlertid et overskud på 1,2 mio. DKK mod et overskud på 838 TDKK i 2018, hvilket er en forbedring på 46,2%. Egenkapitalen er i regnskabsåret forbedret til 22,4 mio. DKK, og koncernen har ingen rentebærende gæld, så det er en meget velkonsolideret koncern, der nu ruster sig til fremtidens samfundsudfordringer.

Fokus på livscyklus og forebyggende vedligehold
Udover en række interne initiativer og fokuspunkter har den danske topchef sammen med en fornyet ledelse også iværksat tiltag for at få et tættere samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere for at styrke positionen i værdikæden.
- Et strategisk indsatsområde er at komme tidligere ind i et projekt, så GK i højere grad kan anvende virksomhedens interne rådgivningskompetencer end blot udføre dét, som andre har udtænkt, siger Jørgen L. Christensen og uddyber:
- Erfaringen er, at der ved at tænke mere livscyklus ind i et projekt er store gevinster at hente for kunderne, såvel i anlægsfasen som i driftsfasen, hvor GK gennem kundetilpassede serviceaftaler kan sætte ind med forebyggende vedligehold. Det er vores erfaring, at ved tidlig inddragelse kan vi medvirke til at frigøre skjulte værdier både økonomisk og løsningsmæssigt, ligesom vi kan medvirke til at opnå den bedste udgave af bæredygtighed i et projekt, siger Jørgen L. Christensen.

Miljø og bæredygtighed siden 1964
Siden etableringen i Norge for snart 60 år siden har Gunnar Karlsens familievirksomhed haft fokus på miljø og bæredygtighed i løsninger og koncepter. Lanceringen af FNs 17 Verdensmål for bæredygtighed og stigende krav fra politikere, myndigheder og befolkning om klimabevidsthed og bæredygtighed passer derfor den nordiske teknikkoncern godt.
- GK ønsker at være et klimaforbillede, som sætter nye standarder for, hvad kunderne kan forvente af en teknisk entreprenør og servicepartner. Vi vil være en "pådriver", der bistår kunden med at træffe oplyste, bæredygtige beslutninger til glæde og gavn for samfundet og næste generation, siger Jørgen L. Christensen.

Digitalisering, deleøkonomi og bæredygtighed præger og forandrer hele byggebranchen og udfordrer de traditionelle arbejdsmetoder. Trods Corona er den største udfordring efter GK-ledelsens opfattelse stadig det globale klimamål om at begrænse opvarmningen af jorden til under to grader.
- Det kræver en storstilet omstilling til et bæredygtigt samfund baseret på ny teknologi og vedvarende energi. Den udvikling er vi klar til at understøtte, understreger koncernchef Kim Lisø.

____


Fakta om GK Danmark
• GK Danmark A/S er den danske del af den nordiske og familieejede teknikkoncern GK Gruppen, der beskæftiger flere end 3.500 medarbejdere. Virksomheden er opkaldt efter den norske stifter Gunnar Karlsen og omsætter på nordisk plan for godt 6,3 mia. NOK.
• I 2005 købte den norske koncern Ventilationsgruppen A/S i Danmark, der blev stiftet på Fyn i 1991 og gennem årene havde etableret afdelinger i Jylland og på Sjælland. I dag beskæftiger koncernen godt 200 medarbejdere i Danmark og omsætter for ca. 430 mio. DKK.
• GK Danmark tilbyder alle former for energiløsninger til såvel nybyggeri som renovering lige fra rådgivning, kortlægning af energiforbrug, løsningsforslag, udførelse, dokumentation og eventuel administration af tilskudsansøgninger. Herudover forestår GK hele processen med energi-optimering i samarbejde med certificerede energimærkekonsulenter, så der er fuld dokumentation for indsats og resultater.
• GK er totalleverandør af installationer i hele livscyklussen med egen produktion inden for ventilation, køl, VVS og sprinkler. Fokus er på teknikentrepriser og service i et livscyklus-perspektiv.
• Et centralt fokusområde er optimering af indeklima såvel i erhvervs- og industribygninger som i kontor- og større boligbyggerier, herunder komfortventilation, boligventilation og industrianlæg, der kan håndtere bl.a støv og røg samt modvirke træk, lyd og støj.
• GK Danmark har kompetence inden for renrums-teknologi, der er nødvendigt i forbindelse med opgaver på sygehuse og laboratorier samt inden for fødevareproduktion og medicinalindustrien.
• Blandt kunderne er både offentlige kunder og erhvervskunder som Coop, Four FM, HD Ejendomme og Tryg Forsikring. Herudover løser GK opgaver for samarbejdspartnere blandt total- og hovedentreprenører, eksempelvis i forbindelse med Ceres Byen i Aarhus og Kamstrup Water World.
• GK Danmark er ISO-9001 certificeret inden for alle aktiviteterne i virksomheden.
• Læs mere på www.gk.dk


Relevant information

Norsk pressemeddelelse om 2019-koncernregnskab
https://www.gk.no/artikler/2020/5/14/gk-rigger-seg-for-baerekraft-og-lonnsomhet/

GK Danmark
www.gk.dk


Billeder


Pressekontakt

Jørgen Leivsgaard Christensen
Adm. direktør
  60 10 61 45

Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire