Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/05-23 - Pressemeddelelse

GK's års- og bæredygtighedsrapport 2022: Støt kurs i turbulent år

GK fremlægger i dag sin års- og bæredygtighedsrapport for 2022. Forbedret toplinje, en sund ordrereserve og integration af bæredygtighedshensyn i alle dele af virksomheden viser, at GK's strategi har en klar retning og lægger et robust fundament for den videre vækst.

27/02-23 - Pressemeddelelse

Ny app til begrænsning af spild kan blive samarbejdsplatform

En ny app skal minimere spild af overskudsmaterialer og dermed styrke den grønne omstilling. Alt overskud skal lagres i appen, hvilket vil bidrage til, at der i fremtiden er større genanvendelsesmuligheder internt og på sigt også eksternt. Det er teknikentreprenøren GK, der har lanceret appen, og her er begejstringen stor. Men også konkurrenterne skal inddrages på sigt

14/02-23 - Pressemeddelelse

Airmaster overdrager serviceforretning til GK Danmark

Med overtagelse af Airmasters danske serviceforretning fortsætter GK Danmark en ambitiøs vækststrategi på servicemarkedet. Strategisk match er baggrunden for alliancen, der skal styrke og vækste GK’s serviceforretning og samtidig sikre Airmasters kunder effektiv service og merværdi via tværfaglig rådgivning og indsatser

31/01-23 - Pressemeddelelse

Ligestilling i centrum for samarbejde mellem teknikentreprenør og projekt for piger og kvinder

Hvordan får man flere piger og kvinder til at vælge teknisk orienterede fag? Og hvordan sikrer man en højere grad af ligestilling i brancher, som hidtil har været traditionelle mandefag? Et nyt samarbejde mellem teknikentreprenøren GK Danmark og projektet Boss Ladies har til formål at øge ligestillingen og synliggøre mulighederne i de mandsdominerede fag over for kvinderne

01/12-22 - Pressemeddelelse

Store ambitioner for ny app til minimering af spild

Med visionen om at være et klimaforbillede er bæredygtighed i fokus hos GK, og nu skal en ny app minimere spild af overskudsmaterialer og dermed styrke den grønne omstilling. Alt overskud skal lagres i appen, hvilket vil bidrage til, at der i fremtiden er større genanvendelsesmuligheder internt og på sigt også eksternt

15/11-22 - Pressemeddelelse

GK Gruppen 3. kvartal 2022: Stabil toplinje og sund ordrereserve

GK Gruppen havde pr. 3. kvartal samlede driftsindtægter på 4,27 mia. NOK. Fokus på energieffektive løsninger sikrer stabil toplinje i GK's danske virksomhed.

31/05-22 - Pressemeddelelse

Hos GK i Slagelse har man indført det ”papirløse kontor”

I installationsvirksomheden GKs afdeling i Slagelse har man skiftet printere og papir ud med computere og iPads. Det letter kommunikationen mellem projektledere og montører – og har en bæredygtig sidegevinst

24/05-22 - Pressemeddelelse

GK udvider sin voksende VVS-afdeling med serviceforretning

Med etableringen af en ny serviceafdeling inden for VVS fortsætter GK Danmark A/S sin strategi med at udbygge sin serviceforretning. Sune Kristiansen er ny chef for den selvstændige afdeling, der skal bidrage til at dække den efterspørgsel på rådgivning og service inden for VVS, som GK oplever

19/05-22 - Pressemeddelelse

GK ansætter bæredygtighedsansvarlig

GK ligger godt placeret i forhold til at nå sine bæredygtighedsmål, og nu ansætter koncernen Karina Nilsen (33) som bæredygtighedsansvarlig for at sætte tempoet yderligere i vejret

07/04-22 - Pressemeddelelse

GK vil sætte tempo på bæredygtighed i byggebranchen

For at sætte turbo på målsætningen om at skubbe til branchen har teknikentreprenøren GK Danmark A/S derfor iværksat et Bæredygtighedssprint, hvor hele værdikæden inden for byggeri sammen drøfter og idéudvikler på grønne tiltag

05/04-22 - Pressemeddelelse

ISO-certificering forankrer systematisk miljøarbejde hos GK

Teknikentreprenøren GK Danmark er blevet ISO14.001-certificeret og lever dermed op til de højeste miljøstandarder inden for klima, miljø og beredskab. GK Danmark er ofte first mover i koncernen, der trofast følger med, når ledelsen implementerer og afprøver nye processer, tiltag og forretningskoncepter

18/02-22 - Pressemeddelelse

GK Gruppen i 2021 | Stabil drift og styrket ordrereserve

GK havde 5,8 mia. NOK i driftsindtægter i 2021. Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev 94 mio. NOK. Den underliggende drift er stabil, og ordrereserven er styrket.

09/12-21 - Pressemeddelelse

25 år i kundernes og kollegernes tjeneste

Høj kvalitet i arbejdet, kundernes tilfredshed og teamånd har alle dage været regionsdirektør i GK Lars Sjørrings vigtigste elementer i arbejdet. I år fejrer han 25-års jubilæum hos teknikinstallatøren

12/11-21 - Pressemeddelelse

GK ruster sig til vækst

GK's driftsindtægter efter årets ni første måneder er 4,2 mia. NOK med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 65 mio. NOK. Organisationstilpasninger i Norge, omstilling i Sverige og en fortsat positiv udvikling i Danmark lægger et solidt grundlag for fremtidig vækst og forbedret rentabilitet i koncernen.

20/10-21 - Pressemeddelelse

Teknikentreprenør opruster på de tværfaglige projekter

Rune Kristensen er ny mand på posten som projektchef i PMO-afdelingen hos GK Danmark. Med solid erfaring i projektstyring fra Kemp & Lauritzen skal han sikre optimalt samarbejde mellem fagområderne, så entreprenøren udvikler sig til en af de helt store spillere på markedet inden for totalentrepriser

01/09-21 - Pressemeddelelse

Nyt kvartalsoverskud hos GK-koncernen

Koncernomsætningen i nordiske GK Gruppen landede i første halvår på lige over 2 mia. DKK med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 38 mio. DKK. Den danske del af koncernen er on track med budgettet, og direktøren forventer et bedre resultat end sidste år

19/07-21 - Pressemeddelelse

Naturligt servicetalent i spidsen for GK’s ventilationsafdeling på Sjælland

Jimmi Beyer Gerlach hedder den nye mand på posten som GK Danmarks servicechef for ventilationsafdelingen på Sjælland. Han får ansvaret for at fortsætte og udbygge teknikentreprenørens udvikling i Øst med særligt fokus på energi og bæredygtighed

07/07-21 - Pressemeddelelse

GK skal halvere egen CO2-udledning inden 2030

GK har netop afleveret sin bæredygtighedsrapport for 2020. Ambitionen er at halvere egen udledning inden 2030, og at halvdelen af kundeporteføljen skal være klimaneutral inden 2035.

19/05-21 - Pressemeddelelse

Et godt 2020 for GK Gruppen

Driftsindtægterne i GK Gruppen landede i 2020 på 6,13 milliarder NOK med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 158 millioner NOK. En stabil underliggende drift og øget rentabilitet gav resultatet et betydeligt positivt løft sammenlignet med 2019

25/03-21 - Pressemeddelelse

GK og Dantherm indgår strategisk aftale om service i Danmark

Med overtagelse af den primære del af Dantherms danske serviceforretning indleder GK Danmark A/S en ambitiøs vækststrategi på servicemarkedet. Strategisk match og fokus på virksomhedernes kerneforretninger er baggrunden for alliancen, der skal styrke og vækste GK’s serviceforretning og herigennem sikre Dantherms kunder hurtig og effektiv serviceVores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire