Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/08-20   -   Pressemeddelelse

GK Gruppen publicerer første ESG-rapportFor at realisere hovedstrategien om at blive endnu mere bæredygtig anvender GK Gruppen 30 ESG-indikatorer som centrale måleparametre for styring af koncernen, der har sat som mål at blive et klimaforbillede. Dermed bliver GK Danmark A/S den første teknikentreprenør i Danmark med en ESG-rapport

Bæredygtighed er et helt centralt element i teknikkoncernen GK's nye koncernstrategi og vision om at være et klimaforbillede. Et langsigtet miljøfokus har været en del af den familieejede virksomheds DNA siden grundlæggelsen i 1964, men nu tager man bevidste og strategiske valg for at sikre, at virksomheden yder sit bidrag til det arbejde, der er nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen og opfylde FN's 17 verdensmål.
- Vi tager bæredygtighed alvorligt. For at sikre at vores arbejde med bæredygtighedsmålene bliver en integreret del af vores drift og styring, har vi valgt at kortlægge og rapportere om en række indikatorer for miljø, samfundsansvar og virksomhedsstyring (ESG). Disse indikatorer skal være KPI'er for vores generelle strategiopfølgning og målinger hos GK, siger adm. direktør Jørgen L. Christensen fra GK Danmark A/S, der med GKs nye koncernstrategi dermed bliver den første teknikentreprenør i Danmark, der lancerer en bæredygtighedsrapport efter ESG-rammer.

Frivillig rapportering giver tydelige målsætninger
Der findes ikke noget lovkrav om, at GK Gruppen skal udarbejde en bæredygtighedsrapport eller rapportere i henhold til ESG-rammer, men som medlem af UN Global Compact, FN's netværk for et bæredygtigt erhvervsliv, har den nordiske koncern forpligtet sig til at følge FN's 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift og rapportere om dette hvert år.

Nasdaqs ESG-guide anvendes som ramme for rapporteringen. Den består af totalt 30 indikatorer om alt fra drivhusgasudledning, kønsfordeling og arbejdsmiljøstatistik til styredokumenter og kvalitetssikring. Rapporteringen for mange af disse ESG-indikatorer kræver indsamling af omfattende data og beregning af effekter, og hos GK har mange dele af organisationen været engageret i at kortlægge og fremskaffe de nødvendige data og informationer.
- Arbejdet med rapporteringen har afdækket, at vi på nogle områder ikke har et tilstrækkeligt datagrundlag, både på grund af systemer og rutiner, og fordi vi driver virksomhed i tre forskellige lande. Denne indsigt udnytter vi helt konkret nu, hvor vi for eksempel skal definere en ny it-arkitektur og vælge nye systemer og løsninger, som skal sikre, at vi fremover får et datagrundlag, som er tilstrækkeligt til at vurdere, om vi bevæger os i den rigtige retning for at nå vores mål, siger koncernchef Kim Robert Lisø fra GK Gruppen.

Handlinger, der tæller
Årets ESG-rapport har givet GK konkrete tal på, hvor koncernen står i dag. Hertil er der sat tydelige og kvantificerbare mål for, hvor koncernen og de enkelte lande skal nå hen i løbet af strategiperioden.
- Det er vigtigt for os, at bæredygtighedsrapporten ikke bare er en beskrivelse af vores ambitioner og aktiviteter, men et helt konkret og operationelt værktøj i vores bevidstgørelse af, hvordan vi arbejder med bæredygtighed hos GK i dag og ikke mindst fremover, siger Guro Steine, som er direktør for kommunikation og bæredygtighed hos GK.

Den danske direktør er enig. Det er handlinger, der tæller, mener han.
- Vi bliver ikke bæredygtige af at udarbejde en bæredygtighedsrapport. GK vælger at være åbne og transparente i forhold til den aktuelle status og anvende dette som input i den fortsatte udvikling af koncernen. Vi håber, at det kan inspirere andre i vores branche til at gøre det samme, siger Jørgen L. Christensen.

Om GK Gruppen
GK Gruppen er Skandinaviens førende leverandør af bygningsteknik og har en omsætning på over 6 milliarder NOK. Ved hjælp af vores cirka 3.200 ansatte og 84 kontorer i Norge, Sverige og Danmark leverer vi smarte og bæredygtige løsninger inden for ventilation, køling, bygningsautomation, el, rør og sikkerhed. Vores mission er at bygge bæredygtige samfund til de kommende generationer.


Relevant information

Hjemmeside
www.gk.dk


Billeder


Pressekontakt

Jørgen Leivsgaard Christensen
Adm. direktør
  60 10 61 45

Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire