Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/02-20   -   Pressemeddelelse

Teknikentreprenør styrker ledelsen og gearer sig til lønsom vækstMed 40 % vækst på to år strømliner den nordiske GK-koncern ledelsen i den danske forretning for at geare sig til næste vækstfase. Markedschef Allan Løvgreen skal som ny regionsdirektør for Ventilation Sjælland og Fyn bidrage til at sikre fokus på kundeservice og lønsomhed i den tekniske installations- og servicevirksomhed, som også i de kommende år forventer positiv indtjening og lønsom vækst

Efter direktørskiftet for to år siden er der nu skabt ro og lønsomhed i den danske forretning af den nordiske GK-koncern. Selvom adm. direktør Jørgen L. Christensens fokus har været et sikre en succesfuld turn around af GK Danmark A/S, er det samtidig lykkedes at vækste med 40% under hans ledelse.

Fra flere enheder til ét GK
For at sikre fortsat lønsom vækst har Jørgen L. Christensen siden sin tiltrædelse håndplukket en stærk ledergruppe med folk indefra og udefra, som de seneste to år har sikret en dynamisk organisation, der har effektiviseret forretningsgange og screenet projekter, så resultater på især bundlinjen har kunnet nås.
- Markedet har taget godt imod vores måde at arbejde på, og vi har fundet vores plads. Både omsætning og indtjening er stabilieret, så nu kan vi igangsætte næste fase af strategien mod ét GK i Danmark, hvor vi historisk har været bygget op af flere selskaber og enheder, siger Jørgen Christensen.

Frem til 2021 skal GK Danmark A/S således fokusere på at samle koncernens selskaber og forretnings¬områder til ét GK samt arbejde målrettet med at skabe en stabil, forudsigelig og lønsom forretning.

Skal forløse potentialet
Et af tiltagene er at styrke ledelsen, så afrapportering og beslutningsveje for afdelingsledere og medarbejdere bliver mere enkel og handlekraftig. Mens Henrik Eriksen fortsætter som regionsdirektør for GK’s aktiviteter i Jylland er markedschef Allan Løvgreen udnævnt til Regionsdirektør for Ventilation Sjælland og Fyn, hvor GK oplever vækst i afdelingerne i Slagelse, København og Odense.
- Allan har både tung ledererfaring fra branchen og har de seneste to år fået en stærk indsigt i GKs danske forretning. Den kombination gør det muligt for ham at se de muligheder og perspektiver, der kan forløse det fantastiske potentiale, der er i vores dygtige medarbejdere og afdelingsledere. Allan har samtidig erfaring med at realisere strategier i større organisationer, og på det udviklingstrin, vi står på lige nu, er hans kompetencer og personlige profil perfekt, siger Jørgen Christensen om baggrunden for udnævnelsen.

Tung branche- og ledererfaring
Allan Løvgreen er oprindeligt uddannet elektriker og har siden taget flere lederuddannelser samt en HD i Organisation og Ledelse fra CBS. Som tidligere tilbudschef hos Hoffmann Teknik, indkøbschef hos Coor A/S, ni år som chef hos Kemp og Lauritzen A/S og 15 år hos NCC har Allan Løvgreen indhentet stor erfaring i forandringsledelse og driftsoptimering.
- Tekniske udfordringer er bestemt pirrende at dykke ned i indimellem. Men jeg trives utroligt godt med mennesker, og det glæder jeg mig at arbejde mere struktureret med. Vi har jo nærmest en familiemæssig relation til hinanden her i GK, hvor man godt kan mærke de familiemæssige værdier i Gunner Karlsen-koncernen, siger Allan Løvgreen, som fastholder sin hidtidige rolle som markedsansvarlig og det overordnede ansvar for markedsføring og positionering af GK Danmark A/S.

Privat bor Allan Løvgreen i Faxe Ladeplads med sin hustru Lonni. Sammen har de tre udeboende børn. I fritiden træner og underviser han i Qigong, der ligesom Tai Chi er en kinesisk filosofi og træningsform, som opbygger kroppens indre energi. 

Fakta om GK Danmark
• GK Danmark og GK Rør er selskaber i den nordiske GK Gruppen, der er familieejet. Koncernen er opkaldt efter den norske stifter Gunnar Karlsen og omsætter på nordisk plan for godt 6,1 mia. NOK.
• I 2005 købte den norske koncern Ventilationsgruppen A/S i Danmark, der blev stiftet på Fyn i 1991 og gennem årene havde etableret afdelinger i Jylland og på Sjælland. I dag beskæftiger koncernen godt 200 medarbejdere i Danmark og omsætter for ca. 350 mio. DKK.
• GK Danmark tilbyder alle former for energiløsninger til såvel nybyggeri som renovering lige fra rådgivning, kortlægning af energiforbrug, løsningsforslag, udførelse, dokumentation og eventuel administration af tilskudsansøgninger. Herudover forestår GK hele processen med energioptimering i samarbejde med certificerede energimærkekonsulenter, så der er fuld dokumentation for indsats og resultater.
• GK er totalleverandør af installationer i hele livscyklussen med egen produktion inden for ventilation, køl, VVS og sprinkler. Fokus er på teknikentrepriser og service i et livscyklusperspektiv.
• Et centralt fokusområde er optimering af indeklima såvel i erhvervs- og industribygninger som i kontor- og større boligbyggerier, herunder komfortventilation, boligventilation og industrianlæg, der kan håndtere bl.a støv og røg samt modvirke træk, lyd og støj.
• GK Danmark har kompetence inden for renrums-teknologi, der er nødvendigt i forbindelse med opgaver på sygehuse og laboratorier samt inden for fødevareproduktion og medicinalindustrien.
• Blandt kunderne er både offentlige kunder og erhvervskunder som Coop, Four FM, HD ejendomme og Tryg Forsikring. Herudover løser GK opgaver for samarbejdspartnere blandt total- og hovedentreprenører eksempelvis i forbindelse med Ceres Byen i Aarhus og Kamstrup Water World.
• GK Danmark er ISO-9001 certificeret inden for alle aktiviteterne i virksomheden.
• Læs mere på www.gk.dk


Relevant information

Hjemmeside
www.gk.dk


Pressekontakt

Jørgen Leivsgaard Christensen
Adm. direktør
  60 10 61 45
Allan Frank Løvgreen
Regionsdirektør / Ventilation
  21331670

Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire