Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/12-20   -   Pressemeddelelse

GK ruster sig til de helt store projekterKim Kruse Hallengreen er netop hentet til den voksende teknikentreprenør GK. Her skal han stå i spidsen for at udbygge den tværfaglige entreprise-enhed, der er etableret for at bringe GK’s erfaringer med tværfaglige projekter i spil på de helt store projekter

Efter flere år med kontrolleret og lønsom vækst i Danmark er teknikentreprenøren GK nu klar til at udvide markedspositionen. For at bidrage til at realisere den vedtagne vækststrategi har adm. direktør Jørgen L. Christensen netop hentet Kim Kruse til GK som regionsdirektør.

Med afsæt i viden og kompetencer fra en direktørstilling hos Kemp & Lauritzen A/S skal Kim Kruse hos GK udbygge den tværfaglige entreprise-enhed målrettet de større projekter. Dermed skal potentialet mellem GK’s tekniske fagområder og rådgivning nu for alvor forløses og skabe værdi for kunderne.
- Den tværfaglige entrepriseenhed kommer til at imødekomme den stærkt øgede kompleksitet, som kendetegner store projekter i dag. Digitalisering og nye teknologier stiller stadig større krav til alle parter i en krævende byggeproces. Tværfagligheden sikrer, at kompetencer og ressourcer bliver udnyttet mere systematisk og struktureret. Det er nemlig systematik og struktur, der vinder de store projekter, siger Kim Kruse, der senest kommer fra en lignende stilling hos Kemp & Lauritzen, hvor han implementerede en samlet tværfaglig strategi for entrepriseområdet.

Engageret leder med faglig ballast
Kim Kruse er oprindeligt uddannet gas- og vandmester og VVS-tekniker og har efter sin uddannelse haft en lang karriere som leder i installationsbranchen bl.a. som adm. direktør i Klimodan A/S, direktør i Glenco A/S og senest direktør for tekniske entrepriser hos Kemp & Lauritzen A/S. Især Kims mangeårige ledererfaring og evner for at skabe stærke relationer ser adm. direktør Jørgen L. Christensen som en styrke.
- Jeg kender Kim som en engageret leder, der er god til at skabe relationer og trivsel mellem mennesker. Herudover har han en værdifuld faglig ballast, der både er nyttig internt i organisationen og eksternt over for kunder og samarbejdspartnere, siger adm. direktør Jørgen L. Christensen om nogle af de væsentligste årsager til at hente Kim Kruse til GK, hvor han i øvrigt kommer til at gense mange kendte ansigter, idet en del af hans nye kolleger faktisk er nogle af hans tidligere medarbejdere.

Bidrage til vækst og udvikling
Kim Kruse ser det som en stærk udfordring både at skulle bidrage til at udvikle GK’s organisation og den voksende teknikentreprenørs løsninger til markedet.
- De seneste år er GK begyndt at tage flere og flere opgaver, som bemærkes på det danske marked. Jørgen og den danske ledelse har sammen med medarbejderne skabt en rigtig spændende virksomhed, der de seneste år har taget flere og flere opgaver på det danske marked. De har et stærkt bagland i Norden, der viser en villighed til at investere i virksomheden og samtidig arbejder de strategisk med at sikre et ordentligt stykke arbejde og tager aktivt stilling til bæredygtighed, som passer perfekt til mig. Jeg ser derfor utroligt meget frem til at bidrage til den fortsatte vækst og udvikling af virksomheden, understreger Kim Kruse.

Som regionsdirektør skal Kim Kruse udover at oprette den tværfaglige enhed også overtage opgaven som markedschef, hvor han skal sikre supporten til lokalafdelingerne.
- I den nationale rolle som markedschef skal jeg sikre, at lokalafdelingerne får vundet de rigtige projekter, og at afdelingerne har en fornuftig ordre-pipeline, siger Kim Kruse og fortsætter:
- En anden vigtig opgave er at sparre med afdelingslederne og danne de faglige og operationelle netværk, der bidrager til at skabe de synergier, som skabe værdi for kunderne og bedre bundlinje hos os selv.

Privat bor Kim Kruse i Helsingør med sin kone Annette. Parret har to voksne børn og to børnebørn. I fritiden spiller Kim Kruse golf, er vinterbader og bruger gerne tid sammen med familien i parrets sommerhus i Lønstrup.


Fakta om GK Danmark
• GK Danmark er selskab i den nordiske GK Gruppen, der er familieejet. Koncernen er opkaldt efter den norske stifter Gunnar Karlsen og omsætter på nordisk plan for godt 6,1 mia. NOK.
• I 2020 indførte GK Danmark deres G-kraft strategi, der skal ruste GK til fremtiden som en bæredygtig, stabil og rentabel virksomhed. I dag beskæftiger koncernen godt 230 medarbejdere i Danmark og omsætter for ca. 420 mio. DKK.
• GK Danmark tilbyder alle former for energiløsninger til såvel nybyggeri som renovering lige fra rådgivning, kortlægning af energiforbrug, løsningsforslag, udførelse, dokumentation og eventuel administration af tilskudsansøgninger. Herudover forestår GK hele processen med energioptimering i samarbejde med certificerede energimærkekonsulenter, så der er fuld dokumentation for indsats og resultater.
• GK er totalleverandør af installationer i hele livscyklussen med egen produktion inden for ventilation, køl, VVS og sprinkler. Fokus er på teknikentrepriser og service i et livscyklusperspektiv.
• Et centralt fokusområde er optimering af indeklima såvel i erhvervs- og industribygninger som i kontor- og større boligbyggerier, herunder komfortventilation, boligventilation og industrianlæg, der kan håndtere bl.a støv og røg samt modvirke træk, lyd og støj.
• GK Danmark har kompetence inden for renrums-teknologi, der er nødvendigt i forbindelse med opgaver på sygehuse og laboratorier samt inden for fødevareproduktion og medicinalindustrien.
• Blandt kunderne er både offentlige kunder og erhvervskunder som Coop, Four FM, HD ejendomme og Tryg Forsikring. Herudover løser GK opgaver for samarbejdspartnere blandt total- og hovedentreprenører eksempelvis i forbindelse med Ceres Byen i Aarhus og Kamstrup Water World.
• GK Danmark er ISO-9001 certificeret inden for alle aktiviteterne i virksomheden.
• Læs mere på www.gk.dk


Relevant information

Webside
www.gk.dk


Billeder


Pressekontakt

Kim Kruse Hallengreen
Regionsdirektør / Markedchef
  40 38 79 78

Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire