Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/11-21   -   Pressemeddelelse

GK ruster sig til vækstGK's driftsindtægter efter årets ni første måneder er 4,2 mia. NOK med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 65 mio. NOK. Organisationstilpasninger i Norge, omstilling i Sverige og en fortsat positiv udvikling i Danmark lægger et solidt grundlag for fremtidig vækst og forbedret rentabilitet i koncernen.

GK Gruppen havde i tredje kvartal driftsindtægter på 1.299 mio. NOK sammenlignet med 1.495 mio. NOK i tredje kvartal 2020. Driftsresultat før afskrivning (EBITDA) udgjorde 12 mio. NOK sammenlignet med 38 mio. NOK i tredje kvartal 2020. Resultat før skat blev på 2 mio. mod 24 mio. NOK i samme kvartal sidste år.

Akkumuleret pr. tredje kvartal udgør driftsindtægterne i koncernen 4.205 mio. NOK i forhold til 4.690 mio. NOK i 2020. Resultat før afskrivninger efter tredje kvartal 2021 er på 65 mio. NOK mod 125 mio. NOK på samme tidspunkt sidste år. Resultat før skat er 30 mio. NOK mod 70 mio. NOK sidste år. Der er gennemført større forbedrings- og reorganiseringsprojekter i løbet af 2021.

Ordreindgangen er indtil videre i 2021 samlet set god, og ordrereserven for koncernen er pr. tredje kvartal 2,87 mia. NOK eller godt 3 procent mere end på samme tidspunkt sidste år.

— Med en ny strategi ruster vi os til grøn omstilling og yderligere vækst. Omstruktureringsprocesserne i den norske og svenske virksomhed belaster regnskabet, men den underliggende drift er god, og jeg er tryg ved, at de ændringer, vi foretager, skaber et solidt fundament for øget rentabilitet og videre vækst, udtaler koncernchef Kim Robert Lisø.

— Vi ser en positiv tendens for investeringer i byggeriet i 2022 inden for både nybyggeri, men ikke mindst inden for renoveringer og opgraderinger af eksisterende bygninger. Markedsforholdene i Sverige, Danmark og Norge er normaliserede efter pandemien, og vi vinder mange store projekter, der viser, at kunderne har tillid til, at GK's leverancer skaber værdi for dem, der ønsker fremtidsrettede og grønne bygninger. Vi ser, at vores kompetencer og erfaringer er efterspurgte i store, komplekse projekter, hvor dokumenterbare resultater knyttet til kvalitet, energieffektivisering og bæredygtige bygninger er afgørende, tilføjer Lisø.

Stabil udvikling i Danmark
Den danske virksomhed leverer stabilt og som forventet. Med fokus på bæredygtige og tværfaglige leverancer inden for både entreprise og service er GK's danske virksomhed godt rustet for komplekse opdrag og til yderligere vækst.

— Vores strategiske greb ser tydeligvis ud til at virke, herunder måden vi screener og eksekverer projekter på, der giver lønsomhed trods et prispresset marked. Samtidig er der øget efterspørgsel på vores tværgående enhed (PMO), der med tidlig inddragelse skaber transparens for kunderne og optimerer leverancerne på tværs af vores forretningsområder. Endelig har øget stabilitet i driften skabt mulighed for aktivt at arbejde med bæredygtighed, der bliver en integreret del af vores drift og styring, ligesom vi kan bistå kunderne med rådgivning og innovative løsninger, fremhæver Jørgen L. Christensen, adm. direktør i GK Danmark.

Forbedring af den underliggende drift i Norge
Korrigeret for omstruktureringsomkostninger leverer GK's norske virksomhed en solid resultatforbedring i tråd med vores strategiske valg om rentabilitet før toplinjevækst. Den underliggende drift er forbedret, ordrereserven for entrepriseforretningen holder sig stabil, og virksomheden ser højere aktivitet på eksisterende bygninger.

Den 1. september gik GK Norge fra en organisation med tre fagselskaber over til en operationel struktur med tre tværfaglige divisioner – entreprise, service samt byggeteknologi og -udvikling. Det vil danne grundlag for rentabel vækst, styrket tværfaglighed og bedre udnyttelse af vores samlede kompetencer og dermed gøre os til en endnu bedre partner og rådgiver for vores kunder og ikke mindst en drivkraft for bæredygtige tekniske løsninger og drift.

Større omstilling i Sverige
I Sverige har der i 2021 været arbejdet med omstillingstiltag, der nu begynder at slå igennem. Der er betydelige omstruktureringsomkostninger og justeringer i den svenske virksomhed. Det underliggende resultat fra driften i ventilationsvirksomheden stabiliseres i tredje kvartal. Med udsigt til gode markedsforhold i 2022, flere større, vundne kontrakter og en tilfredsstillende ordrereserve, tegner fremtiden lysere. Derudover har den svenske virksomhed sat et tydeligt fokus på kvalitet og HMS i organisationen, der også sikrer et godt fundament for positiv udvikling fremover.

Alexis Låftman Kahlmann (54) er ansat som adm. direktør for GK i Sverige og får det samlede ansvar for GK's svenske virksomhed. Han tiltræder den 4. januar 2022.

Udvalgte højdepunkter fra tredje kvartal
• GK er partner i forskningsprojektet Grønn VVS med et mål om at halvere CO2-udledningerne fra VVS-installationer i bygninger.
• GK har indgået kontrakt med Consto om levering af rør og ventilation til Nytorvet Boligpark i Gjøvik centrum. Projektet består af lejligheder (10.000 m2), erhverv (600 m2) og parkering (5.500 m2). Kontrakten på 32 mio. NOK omfatter bygningsautomation, varme, sanitet, sprinkleranlæg og luftbehandling.
• Servicevirksomheden hos GK i Oslo har vundet en rammeaftale for rørservice med Bærum kommune. GK fik topscore på både leveringsevne og miljø, sidstnævnte blandt andet fordi vi bruger elbiler til alle opgaver. Rammeaftalen har en totalværdi på 44-60 mio. NOK over fire år, og Bærum kommune har indgået tre parallelle aftaler.
• GK Danmark skal levere totalteknisk entreprise til Gribskov Kommunes nye administrations- og sundhedsfaglige hus i Helsinge. Sundhedshuset er del af en politisk vision om at samle alle kommunens sundhedstilbud. Bygningen skal også være et moderne kontor til 220 medarbejdere. Med fire etager, grønne tage og facade i varme jordfarver er huset designet til at føje sig harmonisk til landskabet. Hovedentreprenør er Hoffmann A/S, og GK's andel af projektet har en kontraktværdi på 20 mio. NOK.
• Stentorpet er et ROT-projekt med 377 lejligheder og 6 lokaler, der skal rives ned og totalrenoveres med varme, nye faldstammer, koldt og varmt vand samt badefaciliteter. Opgaven er et samarbejdsprojekt, hvor Totalbyggen i Västerås AB er totalentreprenør, og det lokale boligselskab Mimer er opgavestiller og slutkunde. Totalentreprisen med projektering og VVS-installationer har en kontraktsum på 33 mio. NOK over 4 år.
• Region Västernorrland: Aftalen gælder forbedrende vedligeholdelse og planlagte projekter/renoveringer på alle regionens ejendomme, der udgør omkring 65 ejendomme/afdelinger med et samlet bruttoareal på 286.500 m2. Ejendommene indeholder forskellige aktiviteter som sygehus, sundhedsstationer, tandlæger, retspsykiatri mv.
• GK har underskrevet Skifts opråb til erhvervslivet om øgede CO2-afgifter for at bidrage til nødvendig omstilling og grøn konkurrenceevne i erhvervslivet, der kan spare samfundet for store omkostninger.

Relevant information

Alexis Låftman Kahlmann ansat som adm. direktør GK Sverige
https://www.gk.no/siste-nytt/2021/alexis-kahlmann-er-ny-vd-for-gk-i-sverige

Forskningsprojektet Grønn VVS
https://www.gk.no/siste-nytt/2021/gk-partner-i-fou-prosjekt-som-skal-halvere-utslipp-fra-vvs

Skifts opråb til erhvervslivet
https://www.gk.no/siste-nytt/2021/gk-signerer-skifts-naeringslivsopprop-om-okt-co2-avgift


Billeder


Pressekontakt


Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire