Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/04-22   -   Pressemeddelelse

GK vil sætte tempo på bæredygtighed i byggebranchenFor at sætte turbo på målsætningen om at skubbe til branchen har teknikentreprenøren GK Danmark A/S derfor iværksat et Bæredygtighedssprint, hvor hele værdikæden inden for byggeri sammen drøfter og idéudvikler på grønne tiltag

Bæredygtighed er det bærende element i den nordiske koncern GKs 2025-strategi, hvor visionen er at blive en klimapådriver. Det har udmøntet sig i flere forskellige grønne initiativer på tværs af de nordiske lande, hvor det danske selskab som frontløber er gået et niveau dybere med etablering af et såkaldt Bæredygtighedssprint bestående af fem heldagsstrategiseminarer for den danske ledergruppe, hvor toneangivende aktører og eksperter gennemgår forskellige bæredygtighedstemaer.

Ifølge adm. direktør i GK, Jørgen L. Christensen handler det om at prioritere tiden og kræfterne på at udforske og udvikle de innovative ideer, som kan styrke bæredygtigheden i hele værdikæden og udviklingsfasen i forbindelse med byggerier.
- Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv. Det kræver kræfter og fokus at udvikle og tænke nyt. Derfor ser vi det som vores rolle, at vi hele tiden udfordrer både os selv og branchen som helhed, så vi arbejder endnu smartere for at udvikle grønne løsninger. Vores Bæredygtighedssprint har givet os en solid indsigt og inspiration til at skabe nye, grønne tiltag og løsninger. Nu gælder det om at bearbejde og reflektere over de nye indsigter, vi har fået, og forvandle det til reel værdig for både virksomheden, kunderne og samfundet, siger Jørgen L. Christensen.

Bæredygtighed leverer det bedste afkast
Bæredygtighed støder på bred velvilje hos mange interessenter i værdikæden. Blandt andet hos PensionDanmark, hvis kunder efterspørger bæredygtige investeringer.
- Ændringen på bæredygtighedsdagsordenen ændrer byggebranchen nøjagtigt som alle andre brancher, fordi det er et krav fra slutbrugerne, at de ønsker at bo i bæredygtige byggerier. Derfor er vi, når vi selv skal investere, slet ikke i tvivl om, at vi opnår det højeste afkast for vores kunder ved at tænke bæredygtighed ind i vores investeringer, siger Erling Thygesen, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark.

Han tilføjer, at man i PensionDanmark betragter bæredygtigt byggeri som et konkurrenceparameter for de kunder, som de forvalter formuer for, og at de bl.a. derfor nu kun investerer i DGNB-guld projekter. Begrundelsen lyder på, at bæredygtigt byggeri giver et bedre afkast, da det understøtter ejendommens værdi og lejeniveau, sænker driftsomkostninger og giver dokumenteret kvalitet, ligesom det øger beboernes sundhed og livskvalitet.

Bæredygtighed skal kunne dokumenteres
Også andre led i værdikæden har blikket stift rettet mod bæredygtighedsdagsordenen. Et eksempel ses hos nedrivningsfirmaet J. Jensen A/S, der de seneste år har fået en mere fremtrædende rolle og i stigende grad bliver spurgt til råds af kunder om upcycling og genbrug. Her er det de praktiske løsninger for kunderne, som udgør motivationen for at være med og arbejde strategisk med bæredygtighed.
- Vores rejse ind i det bæredygtige kom meget naturligt. Vi er praktikere – vi tænker i løsninger, og det kan vores kunder rigtig godt lide. Jeg har brugt en del energi på det, fordi jeg mener, at bæredygtighed er fremtiden, siger udviklingsdirektør Thomas Søgaard Sinding fra J. Jensen A/S, der bl.a. er en del af konsortiet, som står bag den digitale platform Circle Bank, som samler viden om cirkulært byggeri og formidler eksisterende byggematerialer til genbrug og upcycling.

En af udfordringerne inden for genanvendelse og upcycling af materialer er sporbarhed og dokumentation for materialernes kvalitet.
- Udfordringer ved genbrug af byggematerialer er bl.a. sporbarhed, grænseværdier for affald samt ikke mindst kvalitetskontrol af de brugte byggematerialer. For hvem skal være kontrolinstans? Og hvem skal stille garanti og tage risikoen på de brugte materialer? De mulige løsninger er flere og bedre ressourcekortlægning, uddannelse, udvikling af testmetoder for brugte byggematerialer samt fokus på dokumentation og kvalitetsklasser, fortæller Thomas Søgaard Sinding.
Bæredygtighed skal kunne dokumenteres i alle led af værdkæden, og her spiller digitale løsninger en stor rolle for dokumentationen - lige fra projekteringen til den efterfølgende drift. Det forklarer Technology Lead Vagn Holk Lauridsen fra den nationale klynge for den danske bygge- og anlægsektor We Build Danmark.
- Hvis man skal undgå ”green washing”, eller at bæredygtighed ender som et totalt udvandet begreb, så skal man som virksomhed virkelig have styr på sin dokumentation. Man skal kende sine LCA’er, når man leverer sit produkt, og man skal kunne dokumentere, at de her ting virkelig gør en forskel. Derfor bliver data helt afgørende, fremhæver Vagn Holk Lauridsen.

Fakta om GK Danmark A/S
GK Danmark A/S er selskaber i den nordiske GK Gruppen, der er familieejet. Koncernen er opkaldt efter den norske stifter Gunnar Karlsen og omsætter på nordisk plan for godt 6,1 mia. NOK.GK Danmark tilbyder alle former for energiløsninger til såvel nybyggeri som renovering lige fra rådgivning, kortlægning af energiforbrug, løsningsforslag, udførelse, dokumentation og eventuel administration af tilskudsansøgninger. Herudover forestår GK hele processen med energioptimering i samarbejde med certificerede energimærkekonsulenter, så der er fuld dokumentation for indsats og resultater.

Relevant information

GK´s hjemmeside
www.gk.dk


Billeder


Pressekontakt

Kim Kruse Hallengreen
Regionsdirektør / Markedchef
  40 38 79 78

Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire