Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/04-22   -   Pressemeddelelse

ISO-certificering forankrer systematisk miljøarbejde hos GKTeknikentreprenøren GK Danmark er blevet ISO14.001-certificeret og lever dermed op til de højeste miljøstandarder inden for klima, miljø og beredskab. GK Danmark er ofte first mover i koncernen, der trofast følger med, når ledelsen implementerer og afprøver nye processer, tiltag og forretningskoncepter

Konklusionen på klimatopmødet COP26 i Glasgow sidste år var klar: Der er gjort fremskridt, men der er stadig behov for handling. Hvis den erklærede målsætning om en global temperatursænkning skal nås, kræver det en global reduktion af CO2-udledningen på 45 procent i 2030. Danmark har valgt den ambitiøse målsætning om en reduktion på 70 procent. Det kræver, at alle i hele værdikæden løfter i flok, og her er det den nordiske koncern GK Gruppens ønske at være med i forreste række.

I 2025-strategien, der går under navnet ”G-kraft”, er ambitionen om forankring af systematisk miljøarbejde i hele organisationen via en ISO14.001- certificering derfor ét vigtigt mål. Et mål, der ifølge adm. direktør i GK Danmark A/S, Jørgen L. Christensen, falder i god tråd med visionen om at blive en egentlig klimapådriver.
- Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, og det kræver kræfter og fokus at tænke nyt, men også arbejde systematisk med emnet. Det kræver nemlig også adfærdsændring hos folk og et nyt mindset for mange traditionelle processer, når miljøaspekterne skal inddrages i alle beslutninger. Hele organisationen har derfor været med i processen omkring certificeringen, og i GK Danmark er vi stolte over at kunne indfri koncernens målsætning om, at alle lande skal ISO14.001-certificeres, siger Jørgen L. Christensen, der samtidig fremhæver, at gradvis implementering af de nye rutiner tager tid, men at det er afgørende at få alle med på rejsen.

Fastlagte standarder
I koncernstrategien er en af indsatserne at skabe `ét GK´, hvilket ideelt set vil sige, at virksomhedens afdelinger i Danmark, Norge og Sverige synkroniserer og implementerer samme standarder på samme tid.
I øjeblikket har GK-Danmark og datterselskabet Vagns VVS begge opnået certificeringen, mens den ene del af GK i Sverige også har. Norge mangler de sidste skridt.

Kvalitetschef i GK, Hans Kristian Grabau, glæder sig over certificeringen, der er et naturligt skridt for virksomheden at tage, efter de for nogle år siden blev ISO9001-certificeret inden for kvalitetsledelse.
- Certificeringen handler om efterlevelse af en række principper eller processer, som det er vigtigt at have styr på, hvis man ønsker succes som virksomhed – det er ting såsom overholdelse af lovgivningen, at have fokus på kundernes tilfredshed og gode, ansvarlige leverandører. Og så foreskriver certificeringerne, at det er ledelsen, der skal turde gå forrest og udstikke retningen, og at man løbende skal måle og følge op på de forskellige tiltag, siger Hans Kristian Grabau.

Beredskab og affaldssortering
Siden GK i 2020 besluttede at implementere strategien, er det gået stærkt. Man igangsatte en GAP-analyse, som tog udgangspunkt i forskellen mellem GKs nuværende situation og virksomhedens ønskede situation i fremtiden – navnlig i relation til kundernes behov og ønsker. Her observerede man, at der manglede nogle elementer i forhold til miljø og beredskab.
- Vi manglede nogle ting i forhold til affaldssortering og vores brandberedskab. I forhold til affaldssortering har vi indgået en aftale med virksomheden City Container, som sørger for, at affaldet på alle GKs lokationer sorteres i et bestemt antal fraktioner – også de steder, hvor kommunerne endnu ikke har vedtaget planer for sortering af erhvervsaffald. Dermed lever vi på dette område allerede nu op til de målsætninger, som lovgiverne har sat en frist for.

En uge med indsamling af dokumentation
Certificeringen er foretaget af certificeringsfirmaet DNV – Det Norske Veritas – og det falder naturligt på grund af arbejdet med synkronisering af aktiviteterne i Norden. DNV har kontrolleret, at GK i Danmark lever op til ISO14.001 – en proces, som nøje er blevet overvåget.
- I en hel uge foretog DNV ekstern audit i GKs forskellige danske afdelinger, hvor alt blev gennemgået i forhold til, at vi hos GK har udført de ting i vores system, som vi har lovet os selv på beredskabs- og miljøområdet. Samtidig fik vi også undervejs forbedringsforslag i den løbende dialog med DNV. Ved årsskiftet var vi nået så langt, at vi fik ISO14.001-certificeringen. Noget som både vi og vores kunder, der har taget godt imod initiativet, glæder sig over, slutter Hans Kristian Grabau.

Fakta om GK Danmark A/S
GK Danmark A/S er selskaber i den nordiske GK Gruppen, der er familieejet. Koncernen er opkaldt efter den norske stifter Gunnar Karlsen og omsætter på nordisk plan for godt 6,1 mia. NOK.GK Danmark tilbyder alle former for energiløsninger til såvel nybyggeri som renovering lige fra rådgivning, kortlægning af energiforbrug, løsningsforslag, udførelse, dokumentation og eventuel administration af tilskudsansøgninger. Herudover forestår GK hele processen med energioptimering i samarbejde med certificerede energimærkekonsulenter, så der er fuld dokumentation for indsats og resultater.

Billeder


Pressekontakt

Kim Kruse Hallengreen
Regionsdirektør / Markedchef
  40 38 79 78

Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire