Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/05-23   -   Pressemeddelelse

GK's års- og bæredygtighedsrapport 2022: Støt kurs i turbulent årGK fremlægger i dag sin års- og bæredygtighedsrapport for 2022. Forbedret toplinje, en sund ordrereserve og integration af bæredygtighedshensyn i alle dele af virksomheden viser, at GK's strategi har en klar retning og lægger et robust fundament for den videre vækst.

– 2022 blev et ekstraordinært år med geopolitisk uro i Europa, usædvanligt høje prisstigninger, genåbning af samfundet efter pandemien, og ikke mindst eftervirkningerne af pandemien, der gav os et højt sygefravær i første del af året. Vi mærker selvsagt fortsat uro og usikkerhed i alle lande. På baggrund af disse udfordringer er jeg tilfreds med, at vi har stået fast som et samlet GK og har fulgt vores strategi, G-Kraft, siger koncernchef Kim Robert Lisø i sit forord til års- og bæredygtighedsrapporten.

Øget omsætning og ordrereserve
GK havde i 2022 en omsætning på 6.029 MNOK, en stigning på 4,2 procent sammenlignet med 2021. Faktorer som inflation og øgede vare- og materialepriser, højt sygefravær som følge af pandemien samt et fortsat behov for investeringer i udviklingen af virksomheden påvirkede driften, og driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev 46 MNOK i forhold til 93,5 MNOK i 2021. Resultatet før skat (EBT) blev -21,1 MNOK sammenlignet med 46,0 MNOK i 2021.

– 2022 var et krævende år økonomisk på grund af de ekstraordinære omstændigheder. Selv om rentabiliteten ikke endte der, hvor vi ønskede, leverede vi alligevel et positivt driftsresultat i alle tre lande. Vores danske virksomhed fortsatte med at levere stærkt, og i Sverige gik vi fra minus til plus, siger Lisø.

GK har i 2022 vundet flere store kontrakter og indgået innovative kundeaftaler som fx "indeklima som tjeneste". Satsningen på GK Cloud, den cloudbaserede platform til effektiv digital og bæredygtig bygningsdrift, hvor vi sammen med teknologipartnere skaber innovative og intelligente løsninger til kunderne, har også sikret flere nye kontrakter. Ordrereserven øgedes med 9,5 procent og var ved indgangen til 2023 på 3.121 MNOK mod 2.849 MNOK året før.

– Vi har i 2022 opbygget en solid og sund ordrereserve på alle vores markeder. Det giver os et godt fundament til at udvikle en endnu mere rentabel virksomhed fremover, siger Lisø.

Store forretningsmuligheder i den grønne omstilling
Byggebranchen står over for store ændringer i forhold til at gøre bygninger mere energieffektive og reducere udledninger. Potentialet for energieffektivisering i erhvervsbyggeri er beregnet til hele 25 procent.

- Der er ingen tvivl om, at kombinationen af global opvarmning og de høje og volatile energipriser i 2022 har rykket dette tema endnu højere op på prioriteringslisten hos vores kunder og i samfundet omkring os. Det er også en central præmis for vores strategi: Bygninger skal være en vigtig del af energisystemet. Både ved at frigive energi gennem højere energieffektivitet, men også som lokale energiproducenter med fx solceller.

– For GK betyder det store og rentable forretningsmuligheder, og det giver vores medarbejdere chancen for at gøre en reel forskel i samfundet. De muligheder skal vi gribe, og GK har store ambitioner, når det gælder rekruttering og udvikling af medarbejderne. Vi skal simpelthen være – og være kendt som – den bedste arbejdsgiver i vores branche, siger Lisø.

Bæredygtighed integreret i virksomhedsledelsen
– Når vi sætter bæredygtighed i centrum for vores strategi, forpligter det også vores rapportering. GK har været medlem af UN Global Compact siden 2018. Gennem dette initiativ forpligter vi os til at følge FN's 10 principper for menneskerettigheder, arbejderrettigheder, miljø og antikorruption. Med års- og bæredygtighedsrapporten bekræfter vi vores forpligtelse til at følge principperne og følge op på mål, fremgang og aktiviteter gennemført i året, der er gået, siger Guro Steine, koncerndirektør for kommunikation og bæredygtighed i GK.

GK bruger bæredygtighedsindikatorer aktivt i virksomhedsstyringen i forhold til både klima og miljø, hvordan vi udøver vores sociale og samfundsmæssige ansvar, og hvordan vi sikrer etisk og ansvarlig ledelse og styring. I denne års- og bæredygtighedsrapport omfatter GK's udledningsregnskab for første gang også en mere omfattende rapportering af indirekte udledning i koncernens værdikæde, den såkaldte Scope 3-udledning. Det medfører, at udledningen øges samlet set, men samtidig giver et mere klart billede af, hvor vi kan og skal gøre en indsats for at reducere udledningerne i de kommende år.

– Vores satsning på en troværdig bæredygtighedsrapportering ligger også til grund for, at vi i november 2022 forpligtede os til at melde vores klimamål ind til Science Based Targets initiative (SBTi). Det indebærer, at vi sætter os klimamål, der er videnskabeligt baserede og godkendt af SBTi. Vi vil i 2023 arbejde videre med at definere endnu tydeligere klimamål på både kort og lang sigt samt udarbejde budgetter for egne udledninger, slutter Steine.


Relevant information

Års- og bæredygtighedsrapprt
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gk.dk/nyheder/2023/gks-ars-og-baerekraftsrapport-2022-sto-kurs-gjennom-turbulent-ar/_/attachment/inline/98faa603-e299-4df7-b0f5-6c25a3f49d6c:21c2c83f5605367d6d7be72af37e0768e5c690fc


Billeder


Pressekontakt

Guro Steine
Kommunikationsdirektør
  +47 41 28 83 82

Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire