Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/08-16 - Pressemeddelelse

Renovering med værdi for alle

Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, for at leve op til de moderne krav, der stilles fra samfund, bygningsejer, bruger og branche. Renoveringsprocessen skal kunne skabe værdi for alle interessenterne. Dét skal en helt ny uddannelse, Renoveringsuddannelsen, nu være med til at sikre.

09/06-16 - Pressemeddelelse

Bæredygtighed på et oplyst grundlag

Mange af byggebranchens professionelle oplever at blive hægtet lidt af, når begrebet bæredygtighed optræder i en byggesag. Og det gør det oftere og oftere. Byggecentrums uddannelse, Bæredygtighed i Byggeriet, er for alle dem, der ikke vil hægtes af. De første nyuddannede BiB-konsulenter giver uddannelsen "thumbs up".

31/03-16 - Pressemeddelelse

Byggeriets IKT-pionerer anbefaler uddannelse

Der hersker lidt forvirring i branchen om realiseringen af de nye IKT-krav, især IKT-aftalerne. Derfor er byggeriets IKT-pionerer i fuld gang med at uddanne sig til at løfte opgaven. Det er en gave at høste frugten af de første erfaringer, siger kursusleder på Byggecentrums uddannelse for IKT-koordinatorer og ledere, Christian Bolding. Og kursisterne er enige. 100 % anbefaler uddannelsen til andre

08/03-16 - Pressemeddelelse

Nyt, bæredygtigt vækstmarked er over os

Stigende krav om bæredygtighed i byggeriet er den næste økonomiske løftestang for en række små og store virksomheder i byggebranchen. Ny undersøgelse fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst understøtter, at forretningspotentialet for de håndværkere, der hænger på, er stort.

26/02-16 - Pressemeddelelse

BIM med hurtige overslagspriser

Når projekterende arbejder med BIM OG har et abonnement på V&S Prisdata og Sigma, så er det blevet endnu nemmere og hurtigere at finde frem til den samlede overslagspris for byggeriet. Forklaringen er, at byggebranchens største leverandør af prisdata, V&S Prisdata, nu har tilføjet CCS-koder til de mange forskellige bygningsdele.

16/12-13 - Pressemeddelelse

Konsortium med Byggecentrum uddanner nye BedreBolig-rådgivere

Fremover skal det være nemt for boligejeren at få vurderet, planlagt og gennemført energibesparelser i boligen. I begyndelsen af det nye år lancerer Energistyrelsen ordningen "Bedre Bolig". Et konsortium bestå-ende af Byggecentrum (projektledelsen), Grøn Erhvervsvækst/Lean Energy Cluster, Energitjenesten og VIA University College har vundet opgaven at få uddannet de første 100 rådgivere.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire