Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Bedre geografisk dækning af erhvervsuddannelser

30-09-16 - Pressemeddelelse
Når landets unge søger ind på en erhvervsuddannelse til næste år, bliver der flere muligheder for at vælge erhvervsuddannelse. Nu bliver de godt 100 erhvervsuddannelser nemlig udbudt endnu flere steder rundt i landet. Det er resultatet af en udbudsrunde blandt udbydere af erhvervsuddannelser og praktikcentre.

Ny ekspertgruppe skal sikre bedre kvalitet og struktur på voksen- og efteruddannelsesområdet

13-09-16 - Pressemeddelelse
Arbejdsmarkedets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft er i konstant udvikling, og virksomhedernes behov for kompetenceudvikling ændrer sig løbende. AMU-systemet har over en årrække været udfordret, og der er tegn på, at uddannelsestilbuddene ikke matcher det, virksomhederne og medarbejdere efterspørger. Derfor nedsætter Regeringen nu, som led i trepartsforhandlingerne, en ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse.

Ny aftale om praktikpladser på velfærdsområder

01-09-16 - Pressemeddelelse
Parterne på det offentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent i 2017 og 2018.

Kontaktpersoner

Anna Sofie Weigaard Jørgensen
Chefkonsulent Departementet
  3392 5756
  anjor1@uvm.dk
Martin Larsen
Kontorchef Departementet
  3392 5566
  malar6@uvm.dk
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire