Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/12-13 - Pressemeddelelse

Udbuddet af personale i tandplejen

Udbuddet af tandlæger falder, mens udbuddet af specialtandlæger, kliniske tandteknikere og tandplejere stiger frem mod 2035. Det viser en ny prognose, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Tandplejens Prognoseudvalg.

12/12-13 - Pressemeddelelse

Ulovligt slankemiddel under navnet ECA 30+ kan give alvorlige bivirkninger

Sundhedsstyrelsen har modtaget en alvorlig bivirkningsindberetning, der vedrører det ulovlige slankemiddel ECA 30+, som er købt på internettet.

12/12-13 - Pressemeddelelse

Medicintilskuddet til noget epilepsimedicin ændres

Med virkning fra den 12. maj 2014 ændres tilskuddet til noget epilepsimedicin, men for den epilepsimedicin, som de fleste patienter er i behandling med, sker der ingen ændringer.

03/12-13 - Pressemeddelelse

Medicinsk brug af cannabis

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat om de danske regler for - og erfaringer med - medicinsk brug af cannabis. Notatet er udarbejdet på baggrund af et stigende antal spørgsmål og omtale i medierne.

02/12-13 - Pressemeddelelse

Kommunerne er godt i gang med forebyggelses­pakkerne

En kortlægning af, hvor langt kommunerne er kommet med at indføre Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, viser, at kommunerne vurderer forebyggelsespakkerne positivt, og at de er kommet godt i gang med arbejdet.

02/12-13 - Pressemeddelelse

Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for oktober 2013

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for oktober måned 2013 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Indberetningerne viser overskridelse i 1 tilfælde. Sundhedsstyrelsen ser med alvor på denne overskridelser og har derfor bedt regionen om at sikre, at bekendtgørelsen om maksimale ventetider bliver overholdt.

29/11-13 - Pressemeddelelse

Kommunerne er godt i gang med forebyggelsespakkerne

En kortlægning af, hvor langt kommunerne er kommet med at indføre Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, viser, at kommunerne vurderer forebyggelsespakkerne positivt, og at de er kommet godt i gang med arbejdet.

27/11-13 - Pressemeddelelse

Endelig indstilling til tilskudsstatus for epilepsimedicin

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for epilepsimedicin (ATC-gruppe N03 m.fl.) og har nu færdiggjort sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

27/11-13 - Pressemeddelelse

Ulighed i indlæggelse

Kvinder med kort uddannelse har 40 procent større risiko for at blive indlagt på sygehus sammenlignet med kvinder med lang uddannelse - for mænd er forskellen 30 procent. Det viser en ny undersøgelse om social ulighed i indlæggelser, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Undersøgelsen viser desuden, at cirka 60 procent af uligheden i indlæggelser og dermed sygeligheden for både kvinder og mænd hænger sammen med forskelle i rygning, alkohol, fysisk aktivitet og BMI.

25/11-13 - Pressemeddelelse

Mindre udbredelse af illegale stoffer

Udbredelsen af illegale stoffer falder, viser Sundhedsstyrelsens rapport Narkosituationen i Danmark 2013.

19/11-13 - Pressemeddelelse

Nyt koncept til forebyggelse af rygning blandt unge

En række grundskoler, erhvervsskoler og efterskoler er i gang med et særligt modelprojekt, der skal forebygge at unge begynder at ryge samt hjælpe unge rygere til rygestop.

15/11-13 - Pressemeddelelse

Risikovurdering af PIP-brystimplantater

EU-kommissionen har offentliggjort en opdateret rapport om sikkerheden ved brystimplantater fra det franske firma PIP, Poly Implant Prothese. Rapporten viser, at der ikke er data, der retfærdiggør, at intakte PIP-implantater skal fjernes af forebyggende årsager.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire