Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/02-14 - Pressemeddelelse

Nordisk Folkesundhedskonference i Trondheim i august 2014

Trondheim er værtsby for den 11. nordiske folkesundhedskonference, som foregår i dagene 26. - 29. august 2014. Temaet er "Samfundsudvikling for sundhed og trivsel i Norden", og Sundhedsstyrelsen er som altid med til at arrangere konferencen sammen med sundhedsmyndighederne i de øvrige nordiske lande.

19/02-14 - Pressemeddelelse

National Klinisk Retningslinje for KOL-rehabilitering i høring

Sundhedsstyrelsen sender hermed en National Klinisk Retningslinje for KOL-rehabilitering i høring.

12/02-14 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen advarer om blodfortyndende medicin

Sundhedsstyrelsen råder læger til at stoppe med anden antikoagulerende behandling (AK-behandling), før patienten starter på et af de nye orale antikoagulantia (NOAC).

05/02-14 - Pressemeddelelse

Satspulje om fremme af unges mentale sundhed

En ny satspulje giver mulighed for at afprøve et program til at fremme mental sundhed og forebygge angst- og depressionslidelser. Satspuljen kan søges af kommuner, i samarbejde med erhvervs- og/eller produktionsskoler.

05/02-14 - Pressemeddelelse

Forbedret tilsyn med kosmetiske behandlingssteder

Sundhedsstyrelsen har forbedret tilsynet med kosmetiske behandlingssteder for at styrke patienternes rettigheder, patientsikkerheden og skabe en bedre sammenhæng mellem tilsynet med kosmetiske behandlingssteder og øvrige private behandlingssteder. Ændringerne medfører, at tilsynet med behandlingssteder, der udfører både kosmetisk behandling og anden lægelig behandling, fremover vil blive koordineret og gennemført samtidigt i videst muligt omfang.

31/01-14 - Pressemeddelelse

Alvorlig fejl i kemoterapi på sygehusapoteker

Sundhedsstyrelsen har konstateret, at der på sygehusapoteker i 2 ud af 5 regioner systematisk er sket alvorlige kvalitetsbrister i færdigtilberedningen af kemoterapi-produktet Jevtana med det aktive stof cabazitaxel. Der er tale om et koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indgives i en blodåre til brug for visse former for prostatakræft.

30/01-14 - Pressemeddelelse

Information til MAHer for nyere hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen

Efter den seneste gennemgang i EU af en række nyere hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen under artikel 31 af Direktiv 2001/83/EC blev det besluttet, at indehavere af markedsføringstilladelser (MAH'er) for disse produkter skal udsende DHPC'er samt vejledende materiale til læger.

27/01-14 - Pressemeddelelse

Anbefalinger til organdonation

Flere skal tage stilling til om de ønsker at blive potentielle organdonorer og sygehusene skal indføre pakkeforløb. Sådan lyder to af forslagene fra en arbejdsgruppe som Sundhedsstyrelsen har ledet og som er kommet med anbefalinger til en handlingsplan for at få flere organdonorer.

24/01-14 - Pressemeddelelse

Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme i december 2013

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for december måned 2013 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

24/01-14 - Pressemeddelelse

Ny undersøgelse: Intet fald i rygere sidste år - godt halvdelen af rygerne vil stoppe

90.000 danskere kæmper lige nu med at kvitte tobakken, men andelen af dagligrygere er ikke faldet det seneste år. Flere bruger e-cigaretter. Mindre end halvdelen af danskerne ved, at rygning kan give kræft andre steder end i lungerne, og hver fjerde ved ikke, at rygning er årsag til blodpropper.

23/01-14 - Pressemeddelelse

Fravalg af livsforlængende behandling

Sundhedspersoners ansvar for genoplivning og livsforlængende behandling beskrives i en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Vejledningen beskriver rammerne for, hvordan sundhedsfagligt personale uden for sygehusene skal håndtere deres pligt til at handle og ansvar for at yde behandling.

22/01-14 - Pressemeddelelse

Nyt EU-strålebeskyttelsesdirektiv

Det nye reviderede EU-strålebeskyttelsesdirektiv er vedtaget af Rådet den 5. december 2013 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 17. januar 2014.

15/01-14 - Pressemeddelelse

Tilbagekaldelse af grossist- og fremstillingstilladelse vedrørende Singad Pharma ApS

Sundhedsstyrelsen har den 20. december 2013 og 10. januar 2014 truffet afgørelse om tilbagekaldelse af Singad Pharma ApS' (virksomhedsnummer 255894) § 39 tilladelser til engrosforhandling og fremstilling af lægemidler med autorisationsnumrene 25081 og 25082.

10/01-14 - Pressemeddelelse

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger, for de private sygehuse, klinikker med videre, hvor læger og tandlæger foretager patientbehandling.

09/01-14 - Pressemeddelelse

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen til sundhedspersoner om, hvordan man skal identificere patienter og på anden måde sikre mod forvekslinger.

07/01-14 - Pressemeddelelse

Ny vejledning om sundhedsaftaler

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Vejledningen tager udgangspunkt i de nye ændringer i sundhedsloven og bekendtgørelsen om sundhedsaftalerne. Den skal bidrage til regioner og kommuners arbejde med den tredje generation af sundhedsaftaler.

06/01-14 - Pressemeddelelse

Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for november måned

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelsen af maksimale ventetider for november måned 2013 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom.

19/12-13 - Pressemeddelelse

Det danske syn på lægerollerne

At være medicinsk ekspert er stadig den centrale rolle, man skal kunne som læge. Det slår Sundhedsstyrelsen fast i ny figur, der illustrerer samspillet mellem de syv lægeroller, som en læge skal kunne mestre. Samtidig lægges der i Danmark særlig vægt på, at man er opmærksom på sin professionelle rolle som læge.

19/12-13 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen udsender forebyggelsespakke om stoffer

Sundhedsstyrelsen offentliggør en forebyggelsespakke om stoffer. Forebyggelsespakken er den sidste af i alt 11 pakker med anbefalinger til kommunernes forebyggende arbejde.

18/12-13 - Pressemeddelelse

Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia

Sundhedsstyrelsen gør læger opmærksomme på, at patienter med mekaniske hjerteklapper, der har brug for blodfortyndende lægemidler, ikke må behandles med de nye orale antikoagulantia; Pradaxa® (dabigatran etexilat), Xarelto® (rivaroxaban) og Eliquis® (apixaban).Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire