Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/03-17 - Pressemeddelelse

Over 1.300 har svaret på spørgsmål om sundhed

Spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?" er i fuld gang, og man kan stadig nå at være med

09/03-17 - Pressemeddelelse

Konference om kønsidentitet i det danske sundhedsvæsen

Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en helt ny vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling. Sigtet med vejledning er at sikre åbne og differentierede behandlingstilbud, der samtidig undgår at stigmatisere og sikrer høj kvalitet.

07/03-17 - Pressemeddelelse

Topscorer og højdespringer

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til to hospitalsafdelinger, der er særlig gode til at videreuddanne læger i Danmark

02/03-17 - Pressemeddelelse

Undervisning i psykisk sundhed hjælper unge

Det gavner unge at tale om mental sundhed på deres uddannelser. Det viser resultaterne af et nyt studie fra Sundhedsstyrelsen.

02/03-17 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen offentliggør ny samlet specialeplan

Specialeplanen sætter rammerne for, hvilke offentlige og private sygehuse, der må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark. Ca. en tiendedel af sygehusydelserne i Danmark planlægges på den måde af Sundhedsstyrelsen, og der er tale om funktioner, som vi stiller særlige krav til, f.eks. fordi der er tale om sjældne tilstande og behandlinger, fordi varetagelse er meget kompleks, eller fordi funktionerne kræver særlige ressourcer.

28/02-17 - Pressemeddelelse

Ny rapport samler tal for trafikulykker og faldulykker samt selvskade og selvmord

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen beskriver konsekvenserne af, at cirka 7.000 mennesker hvert år gør skade på sig selv, forsøger at begå selvmord eller tager deres eget liv. Rapporten er den tredje og sidste i serien om Sygdomsbyrden i Danmark og opgør også trafikulykker og faldulykker og deres betydning for folkesundheden.

27/02-17 - Pressemeddelelse

Ny pulje skal styrke den sundhedsfaglige rådgivning for medarbejdere på botilbud

Regionerne kan i samarbejde med kommunerne søge om penge til at forbedre den sundhedsfaglige rådgivning og gøre adgangen til psykiatrisk udredning lettere for borgere med psykiske lidelser.

27/02-17 - Pressemeddelelse

Ny pulje skal give bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Regionerne kan i fælleskab med kommunerne søge om midler til fælles undervisning for medarbejdere i den regionale psykiatri og på kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud.

24/02-17 - Pressemeddelelse

Fokus på valg af medicin til patienter i behandling for alkoholafhængighed

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag et tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed, som blev udgivet i marts 2015.

21/02-17 - Pressemeddelelse

Forebyggelse af selvmord gennem ambulant opfølgning efter udskrivning

Regioner kan nu søge penge til at forebygge selvmord gennem forsøg med opfølgning i tiden efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling.

21/02-17 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen er nu akkrediteret

I Danmark arbejder ca. 15.000 personer med røntgen eller radioaktive stoffer i en sammenhæng, der betyder, at det er nødvendigt at holde øje med, hvor store mængder stråling de bliver udsat for.

15/02-17 - Pressemeddelelse

Transpersoners møde med sundhedsvæsnet

Når en transkønnet har brug for hjælp til at afklare sin kønsidentitet, er det en sundhedsfaglig opgave at tilbyde både rådgivning og afklaring. Sundhedsstyrelsen planlægger i april at sende en helt ny vejledning i høring, som handler om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.

14/02-17 - Pressemeddelelse

Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose

Sundhedsstyrelsen sætter gang i et pilotprojekt, som skal finde modeller for et styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommuner. Målet er at styrke den samlede rehabiliteringsindsats for mennesker med sklerose.

14/02-17 - Pressemeddelelse

Pilotprojekt om længerevarende rehabiliteringsforløb for patienter med ALS

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind kan nu søge om penge til at udvikle og afprøve længerevarende rehabiliteringsforløb for en gruppe ALS-patienter, som lever længe med sygdommen.

10/02-17 - Pressemeddelelse

Sammenhæng og samarbejde i fokus på hjerteområdet

Sundhedsstyrelsen har besluttet at udfase de lidt usmidige hjertepakker og i stedet lave nye anbefalinger for det tværfaglige forløb for patienter med hjertesygdom. Ændringen sker med opbakning fra både patientforeninger og de faglige miljøer.

10/02-17 - Pressemeddelelse

Otte nye anbefalinger skal styrke indsatsen mod underernæring hos ældre medicinske patienter

Underernæring kan have alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, trivsel og livskvalitet. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et oplæg om ernæringsindsatser for ældre medicinske patienter med anbefalinger om indsatser rettet mod undernæring og uplanlagt vægttab.

08/02-17 - Pressemeddelelse

Stor tilfredshed og opbakning til nationale kliniske retningslinjer

Efter fire års arbejde med de nationale kliniske retningslinjer, har Sundhedsstyrelsen bedt en række samarbejdspartnere give et bud på, hvad de mener om projektet. Og tilbagemeldingerne har i høj grad været positive.

07/02-17 - Pressemeddelelse

Servicetjek af hjerneskadeområdet

Sundhedsstyrelsen iværksætter på anmodning af Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne over for mennesker med en hjerneskade.

06/02-17 - Pressemeddelelse

Praktiserende læger skal informere unge kvinder om alkohol og graviditet

Drop alkoholen, når du dropper præventionen. Sådan er rådet til de unge kvinder, som Sundhedsstyrelsen i et nyt informationsmateriale udsender til almen praksis og jordemødre. Materialet handler om hvilke råd, gravide bør få om alkohol og graviditet.

06/02-17 - Pressemeddelelse

Specialeplanen skal fremover følges mere detaljeret

Den årlige opfølgning på specialeplanen vil fremover blive suppleret med en systematisk monitorering af udvalgte specialfunktioner. Monitoreringen skal følge, hvordan det går med at varetage udvalgte specialfunktioner.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire