Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/09-16   -   Pressemeddelelse

Top prioriteret indsatsområde i 2017

Vil vi have danskerne til at have tillid og respekt for lovgivningen, politikerne og menneskerettighederne til glæde for os alle, er "Det moderne familieliv" et fornuftigt valg, som top prioritet i 2017 for politikere, ministerier og styrelser.

Foreningen Far har anbefalet, at "Det moderne familieliv" bliver top prioriteret indsatsområde i 2017 hos Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling samt Social- og indenrigsministeriet, Børnerådet, Ombudsmanden og hos Institut for menneskerettigheder i fællesskab.

Det handler om lige muligheder og vil bringe øvrige områder med sig på positiv vis samt formentlig medføre en større samfundsøkonomisk besparelse, da vi begynder at gøre tingene rigtigt fra starten af barnets liv baseret på lige muligheder.

Kigger man på ligestillingsministeriet hjemmeside under ligestilling (http://www.uvm.dk/Ligestilling) er kvinder og etniske minoriteters vilkår nærmest ensidigt i fokus, men spørger man befolkningen er det største diskriminationsområde børn og fædre i Danmark i dag.

Foreningen Far oplever forskelsbehandling af 1.2 mio. børn i Danmark i forhold til det moderne familieliv med digitalisering, nye familie former og øget ligeværdighed i familierne.

· Omkring 400.000 børn og deres forældre diskrimineres i forhold til familie former. Børn og forældre har ikke samme frie valg i kerne og ikke kernefamilier f.eks. Fordeling af barnets økonomi og samvær, som de finder bedst (barnets økonomi skal følge bopælen)

· Omkring 400.000 børn og deres forældre diskrimineres i forhold til forældrenes offentlige status. Børn og forældre har ikke samme juridiske rettigheder, hvis samme situation opstår hos den ene eller anden forælder pga. bopæl og samværsforælder begrebet indført i 2007 f.eks. ved barsel, sociale ydelser eller alvorlige børnesager. Det bør afskaffes som en hovedregel.

· Alle 1.2 mio. børn og 1.2 mio. fædre diskrimineres direkte og indirekte i forhold til køn. Børn og fædre modtager ikke samme digitale post, har ikke samme rettigheder til barsel og bopælstallet for fædre er stadig på niveau med 1980. Der er hundredvis af eksempler i lovgivningen på diskriminationen.

Vi står i Danmark med en forældet og diskriminerende lovgivning i forhold til det moderne familieliv, hvor børn ikke behandles ens i samme situation afhængig af familie form, forældrenes offentlige status og køn. Det kan være meget alvorligt og livstruende for børn og det kan ramme alle danskere. Familie lovgivningen var før 30. juni 1922 opbygget omkring manden og er siden blevet opbygget omkring kvinden. Danmark kan gå forrest i verden og i fremtiden opbygge verdens bedste familie lovgivning omkring barnet og hele familien.

Selv klare diskriminationssager for børn og moderne familier afvises lige nu i ligebehandlingsnævnet, fordi nævnet afgør sagerne efter dansk lovgivning, der er diskriminerende i forhold til FN børnekonventionen og menneskerettighederne, som Danmark har tiltrådt. Vi kan kun i Foreningen Far betragte det som foregår, som ulovlig diskrimination, da diskriminationen er hovedregel og ikke en undtagelse. Man er ikke i tvivl med de mange uafhængige oplevelser vi har hver dag. Om det så handler om fokus på børn, mor eller far, så er diskrimination - diskrimination - og det er ulovligt.

Foreningen Far har bedt Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling vurderer om forskelsbehandling af børn baseret på familie form, forældrestatus og køn, er lovligt?

Relevant information

Er forskelsbehandling af 1.2 mio. danske børn lovligt?
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/101468

Foreningen Far har orienteret FN kvindekomiteen
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/101759

Foreningen Fars gratis indsats, historie og mærkesager
http://www.foreningenfar.dk/om/om-foreningen-far


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire