Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/12-17   -   Pressemeddelelse

Børne bisidning: Der er grund til bekymringBørn ved ikke hvilken betydning deres udtalelser har 10, 20, 30 år længere fremme i livet. Det er i dag kun bopælsforældre, der kan beslutte en børnebisidder og forældrefremmedgørelse er udbredt på børne området. De færreste børn er stærke nok til at sige fra overfor mor, mors kvindelige bisidder, den kvindelige sagsbehandler, den kvindelige advokat samtidig med at barnet opholder sig hos mor.

Har du oplevet børnebisidning godt eller dårligt vil vi gerne høre fra dig på presse@foreningenfar.dk.

Statsforvaltningen alene oplyser de afholder ca. 2200 børnesamtaler om året og det fremgår ved aktindsigt, at man har juridisk forpligtet sig, som offentlig myndighed for børn, til at markedsføre private virksomheder i projekter med betalte konsulenter, der har egne firmaer samtidig med ansættelse eller tidligere ansættelse i Statsforvaltningen.

Foreningen Far modtager mange meldinger om børne bisidning og det er ganske sikkert specielt fædrene der skal være opmærksomme på, hvad der foregår og hvordan det foregår - for Vupti - så er gode fædre mere eller mindre ude af børnenes liv - og de kommer sjældent tilbage.

Foreningen Far har anbefalet ombudsmanden at kigge nærmere på området.
Her er seneste skrivelse til Statsforvaltningen.

ÅBENT BREV
Til Statsforvaltningen,

Kopi: Ombudsmanden
Ankestyrelsen
Børne og socialudvalget
Ligestillingsudvalget
Børne og socialministeriet

Vedr. Børne bisidning

Tak for det fremsendte materiale vedr. børnebisidning hos Statsforvaltningen.
Vi skal venligst anmode om aktindsigt i følgende:

1. De 3 seneste ligestillingsredegørelser hos Statsforvaltningen i henhold til ligestillingslovens §5

2. Antallet af afgørelser med ophævelse af samvær for børn i Statsforvaltningen siden 2013 fordelt på årsag, bopæl/samværsforældre, køn og afdeling

3. Antallet af børn der opholder sig hos far forud for de 2200 børnesamtaler der afholdes hos Statsforvaltningen

4. Antallet af afgørelser om midlertidig bopæl for børn i Statsforvaltningen siden 2013 fordelt på årsag, køn og afdeling

5. Antallet af sager hvor Statsforvaltningen eller (partner) har anmodet forældre om samtykke med angivelse af, hvem der er anmodet om samtykke fordelt på køn og hvor mange der har sagt nej fordelt på køn

6. Antallet af afgørelser hvor børnesagkyndige der i (partner) projektet omtales som betalte konsulenter (egen virksomheder samt normal ansat børnesagkyndig hos SF) har deltaget i ophævelse af samvær for børn med en forælder sammenlignet med gennemsnittet for SF børnesagkyndige

7. Vurderinger hos Statsforvaltningen omkring overholdelse af notatpligt, aktindsigts muligheder samt informering til forældre om børnebisiddernes erfaring, kompetencer og børneattester

8. Vurderinger hos Statsforvaltningen omkring risikoen ved brug af børnesamtaler

Derudover:

9. Den evaluering der er lavet samt (partners) registrering med henvisning til tidl. fremsendt materialer projektbeskrivelsen, side 10 under ” 7. Evaluering og dokumentation”, hvor der skrives der, at ”(partner) dokumenterer bisidningsindsatsen gennem registrering af alle bisiddersager. I forbindelse med bisidning i statsforvaltningssager vil dokumentationssystemet blive tilpasset til også at kunne dokumentere særlige forhold vedrørende denne type bisidningssager.”

10. Mødereferater og notater vedr. fortsættelse af børnebisidder ordning

Vores bekymring er venligst at der er tale om et privat / offentligt samarbejde, hvor Statsforvaltningen jfr. det fremsendte materiale har forpligtet sig og der er betalte konsulenter / firmaer, som har kommerciel interesse i hvordan børnebisidder ordningerne arrangeres samt hvilke resultater projektet viser.

Der er samtidig tale om firmaer med en markant manglende indsigt, viden og erkendelse om forholdene for børn og fædre i Danmark jfr. http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017.

Foreningen Far er endvidere bekymret. fordi vi oplever et mønster i forhold til meldinger om ophævelse af samvær for fædre, der må betragtes som ”gode forældre” hvor børn på længere sigt kan forventes at lide alvorlig skade, får negativ social arv fordi de mister kontakten til gode forældre, er udsat for forældrefremmedgørelse eller har fået bopæl hos forkert forælder oprindeligt med henvisning til den markante statistik for børn bopæl hos fædre fra 1980 – 2016.

Bopælstallene for børn hos fædre skyldes ikke blot familiernes frie valg eller fædre der ikke ønsker at tage ansvar, når det sammenstilles med den kraftige vækst i børns ligeværdige samvær i samme periode. Der er et markant mønster af diskrimination med betydning for børnene.

Det er naturligvis helt afgørende at kvaliteten sikres og vurderes for børn og forældre m/k.

Med venlig hilsen
Foreningen FarRelevant information

Ligestillingskatalog 2017 for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Aktindsigt 1
Aktindsigt 2

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire