Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/06-24   -   Pressemeddelelse

Kønsdiskrimination i FamilieretshusetForeningen Far har afgivet høringssvar i forhold til ligestillingsredegørelser og kønsdiskriminationen i Familieretshuset.

Foreningen Far har præciseret at situationen bør tages særdeles alvorligt, da både ligestillingsredegørelserne, undersøgelser hos 1200 fædre samt forskning foretaget af Institut for Statskundskab ved Aarhus og Københavns Universitet dokumenterer, at der sker forskelsbehandling i Familieretshuset.

Forskelsbehandlingen omfatter:

1. Familieretshusets forskelsbehandler pga. af den juridiske forskel på bopæl og samværsforældre.

2. Familieretshusets forskelsbehandler pga. velfærdsydelser som alene udbetales til bopælsforældre.

3. Familieretshusets jurister træffer afgørelser til fordel for eget køn.

4. Familieretshuset jurister er påvirket af stereotypiske overbevisninger (moderrollen vs. faderrollen), når de træffer afgørelse om samvær.

5. Familieretshuset udfordrer ikke mødrene på manglende samarbejde og der træffes kun 7/7 ordninger, hvis mor siger ja.

6. Dertil kommer at der sker et omfattende misbrug af psykisk vold lovgivningen i over 33% af sagerne, hvoraf kun ca. 10% er politianmeldt og ca. 15% underrettet til kommunerne. Det er ofte sager, hvor børn bør, kan eller skal have bopæl hos fædre med mest samvær eller ligeværdigt samvær bl.a. fordi mor har det svært uanset årsagen.

7. Dertil kommer krisecentrenes egen udøvende og dømmende magt med standard erklæringer om vold, som ofte opleves udarbejdet for at hæve kommunale midler og stille mor bedst i Familieretshuset, uden at man har talt med børnenes far eller har kontrolleret mors social-, sundheds- og strafferetslige historik. Der er ingen retssikkerhed eller kontrol.

Familieretshuset har på trods af dokumentationen og gentagne anmodninger ikke ønsket at føre afgørelsesstatistik, som kan påvise og rette op for forholdene. Der er ikke opsat målsætninger for ligestilling mellem køn hos Familieretshusets medarbejdere, hvor situationen har været den samme siden starten 1. april 2019.

Foreningen Far foretog i 2023 stævning af Statsministeriet og Socialministeriet med ansvar for familie lovgivningen og Familieretshuset. Retten har aktuelt besluttet at stævningen skal overføres direkte til landsretten med højesteret som 2. instans, da stævningen har samfundsmæssig betydning.

Retten har fundet at stævningen kan have generel betydning for rets anvendelsen og rets udviklingen eller have væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. Thi bestemmes at sagen overføres til Øster Landsret.

Relevant information

Om Foreningen Far
https://www.foreningenfar.dk/om-os/

STØT Foreningen Far
https://www.foreningenfar.dk/stot/

TagDetSomEnMand
https://www.foreningenfar.dk/TagDetSomEnMand/

Høringsbrev
Høringssvar
Familieretshusets ligestillingsrapport 2023
Minirapport 2023
Forældreundersøgelse 2023

Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire