Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/11-22   -   Pressemeddelelse

GK Gruppen 3. kvartal 2022: Stabil toplinje og sund ordrereserveGK Gruppen havde pr. 3. kvartal samlede driftsindtægter på 4,27 mia. NOK. Fokus på energieffektive løsninger sikrer stabil toplinje i GK's danske virksomhed.

Pr. 3. kvartal 2022 udgjorde driftsindtægterne i koncernen 4.268 mio. NOK, mod 4.205 mio. kroner på samme tid i 2021. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) var pr. 3. kvartal -18 mio. NOK mod 65 mio. NOK i 2021.

Driftsresultatet påvirkes af højt covidrelateret sygefravær med deraf følgende lavere produktivitet, øgede priser på indsatsfaktorer samt satsninger på ny teknologi i form af digitale styringssystemer som GK Cloud og andre udviklingsprojekter. Totalt set er ordreserven i koncernen sund med 2.883 mio. NOK pr. 3. kvartal mod 2.876 mio. NOK i 2021.

GK Danmark: Rammer året som planlagt
GK Danmark leverer ved udgangen af årets tredje kvartal stabilt og i tråd med forventningerne. Dette til trods for at markedet er præget af opbremsning som følge af markante prisstigninger på materialer det første halve år, samt inflation og energikrise i andet halvår. Driftsindtægter var pr. 3. kvartal på 286 mio. DKK mod 303 mio. DKK på samme tidspunkt i 2021. Ordreindgangen har været tilfredsstillende i 2022, og ordrereserven var pr. 30. september på 119 mio. DKK.

— Vores konstante fokus på risikostyring og effektiv eksekvering sikrer lønsomme projekter, hvilket bidrager til, at vi når budgettet for tredje kvartal som planlagt, fortæller adm. direktør Jørgen L. Christensen fra GK Danmark og fortsætter:

— Udover indfrielse af de forventede synergier ved opkøbet af Dantherm og OK Energitekniks serviceforretninger, har vi i tredje kvartal mærket effekten af den tværfaglige PMO-enhed, vi har etableret til større projekter. PMO udgør nu en væsentlig del af vores omsætning, hvortil enheden og vores organisering bidrager til, at vores kompetencer kommer i spil tidligere i byggeprocessen. Dermed kan vi fra GK’s side i større omfang langt hurtigere bidrage til at forløse det potentiale, der er ved digitalisering og energioptimering med intelligent bygningsdrift.

GK Danmark har for nylig vundet kontrakt på styring af de tekniske fag på kulturhuset The Hive for Bikubefonden, ATP Ejendommes nybyggeri Vibenhus samt Gribskov Sundhedshus. Jørgen L. Christensen fortæller, at netop tværfaglighed er et væsentligt forretningsområde for teknikentreprenøren, der som følge af et stagnerende marked vil afsøge nye markeder i 2023 for at fastholde positionen i Danmark.

Bæredygtighed som forretningssprog
I lys af koncernstrategien om at være en pådriver for klimaet, er det i Q3 blevet lanceret flere bæredygtighedstiltag som er allerede begyndt at skabe resultater. Udover en intern markedsplads for genanvendelse af materialer og etablering af GK Lab, hvor der forskes og udvikles bæredygtige løsninger og tiltag, har virksomheden introduceret brugen af bæredygtigt arbejdstøj.

— En mere bæredygtigt produceret t-shirt sparer eks. 15.000 L vand. Det lyder jo helt vanvittigt, men for GK Danmark svarer det faktisk til én gennemsnitsfamilies vandforbrug om året ved udskiftning af al arbejdstøj til bæredygtige produkter. Samtidig har vi startet indsamling af gammelt arbejdstøj, der sendes til tredjeverdenslande eller recirkuleres afhængig af stand. Simple, men vigtige tiltag, der gør en forskel, understreger Jørgen L. Christensen og fortsætter:

— Den største forskel er dog vores fokuserede tilgang. Vi har besluttet, at vi vil arbejde målrettet med bæredygtighed. Vi har således etableret arbejdsgrupper inden for tre områder, og med GK Lab har vi sikret en procesvej for, at alle gode idéer kan afprøves. Hele mindsettet i organisationen er derfor ændret, så bæredygtighed nu er blevet forretningssprog, og alle tænker ”Kunne det her gøres mere grønt?” Det er jeg stolt af.

GK forpligter sig til klimamål
Som en af Skandinaviens førende tekniske totalentreprenører og servicepartnere, arbejder GK aktivt for at være en drivkraft for den grønne omstilling og være førstevalget for kunder og partnere, der lægger vægt på innovative og bæredygtige løsninger.

— Vi har i både Norge, Sverige og Danmark fuldt fokus på at levere ud fra vores koncernstrategi og lægge et solidt fundament for videre vækst og udvikling inden for entreprise, service og automation i nye og eksisterende bygninger, siger Kim Robert Lisø, koncernchef i GK.

GK har som mål at være et klimaforbillede og har derfor for nyligt tilsluttet sig Science Based Targets-initiativet (SBTi). Det betyder, at koncernen forpligter sig til at sætte mål for udledningsreduktioner i overensstemmelse med klimaforskningen og få disse mål godkendt af SBTi.

— Ved at forpligte os til at sætte mål for udledningen, der er i tråd med, hvad klimaforskningen beskriver, er vi ambitiøse nok til at gøre en forskel, siger Kim Robert Lisø, koncernchef i GK.

Udvalgte højdepunkter fra koncernen i 3. kvartal:
• GK Norge har vundet storkontrakt med Haukeland Universitetssygehus. GK skal bidrage med elinstallationer og godt indeklima til det nye protoncenter i Bergen. Den komplekse bygning skal bruges til kræftbehandling og stiller store krav til entreprenørernes faglige kompetencer. Kontrakten befæster GK's position yderligere inden for sygehuse.

• Veidekke har tildelt GK Norge en totalentreprise med ventilation, rør, el og bygningsautomation til projektet Nordre gate 12, som er en omfattende renovering af en kontorbygning i Trondheim centrum. Kontrakten har en værdi af 58 mio. NOK.

• Volla skole i Lillestrøm skal totalrenoveres, og GK Norge skal levere en tværfaglig entreprise med ventilation, rør, el og bygningsautomation til en værdi af 35 mio. NOK til projektet.

• GK Norge har indgået aftale med Tromsø kommune inden for el, ventilation og bygningsautomation. Kontrakten indebærer en komplet opgradering af ventilationsanlæggene i kommunens bygninger, der tilsammen dækker 5.688 m2. Det nye anlæg vil blandt andet levere behovsstyret ventilation helt ned på rumniveau.

• GK er blevet en del af "Energy Efficiency Movement", et globalt initiativ, der skal øge bevidstheden om, hvor vigtig energieffektivitet er i kampen mod klimaforandringer.

• GK har lanceret undersøgelsen "Indeklima i arbejdslivet 2022". Af undersøgelsen, der er gennemført af Respons Analyse på vegne af GK, fremgår det, at én ud af fire arbejdstagere generes af dårligt indeklima på jobbet. Af dem, der arbejder i undervisningsbygninger, børnehaver eller sundhedsbygninger og hospitaler, opgiver hele fire ud af 10, at de udsættes for dårligt eller meget dårligt indeklima.

• GK arrangerede HMS-uge som en del af arbejdet med at skabe en stærk HMS-kultur med fokus på høj trivsel, lav turnover og lave tal for sygefravær og skader.

• Studerende med sommerjob i GK blev fremhævet. I år var over halvdelen af dem, der ansøgte om sommerjob i GK Norge, kvinder.

• GK var en del af Bygg Arena Arenal i Arendalsuka 2022 i Norge. Bygg Arena Arendal er et fællesskab med over 40 førende virksomheder og foreninger inden for norsk bygge-, anlægs- og ejendomsbranche, der samarbejder for at skabe opmærksomhed om branchens betydning for samfund og værdiskabelse.

• GK har taget en aktiv rolle for at sprede viden og bevidsthed om, hvilken rolle energieffektivisering i bygninger har for klima og arbejdet mod at nå 1,5 gradersmålet: Høj elpris baner vej for rentable klimagreb!

• Hanna Lyredal begyndte den 5. september som ny HR-direktør for GK Sverige. Hun får ansvar for at drive selskabets langsigtede arbejde med kompetenceudvikling, organisationskultur og employer branding.

• GK Danmark er blandt seks udvalgte virksomheder fra byggebranchen, der har deltaget i et projekt om at udvikle skræddersyede digitale løsninger. Sammen med tech-iværksætter Jacob Bøtter har GK udviklet flere apps med ’No-Code’-værktøj.Relevant information

Se mere om GK her
gk.dkBilleder


Pressekontakt


Firma

GK Danmark A/S
Ørbækvej 268 C
5220 Odense SØ, Danmark

  +45 6614 2412

https://www.gk.dk

Modtag nyheder fra GK Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire