Grønlands Lufthavnsvæsen får mer medieomtalePublisert  26/05-2015 av Rene Hjetting

Grønlands Lufthavnsvæsen driver 13 lufthavner og mer enn 40 helikopterlandingsplasser over hele Grønland. I tillegg kommer hotelldrift, servicevirksomhet over for mine- og oljeselskaper, tollfri handel og mange andre aktiviteter. Grønlands Lufthavnsvæsen sysselsetter ca. 450 medarbeidere, og omsetningen nærmer seg en halv mrd. kr.

Hans Henrik Lichtenberg, kommunikasjonsansvarlig i Grønlands Lufthavnsvæsen, sier følgende: - Siden begynnelsen av 2013 har Grønlands Lufthavnsvæsen brukt MyPressWire ut fra et ønske om å systematisere kontakten med presse og spesielle målgrupper.

Vi bruker også MyPressWire sine konsulenter til strategisk rådgivning om utsendelse av materiale til pressen. Vi benytter dessuten verktøyene på MyPressWire til å opprette målgrupper, slik at vi kan kanalisere vår informasjon til nøyaktig de personene og organisasjonene som har bruk for dem.

Grønlands Lufthavnsvæsen stiller svært strenge krav til presisjon i informasjonsgangen samt punktlighet. Vår erfaring er at MyPressWire er mer enn en kommunikasjonskanal - det er et sett redskaper som understøtter våre forretningsbestrebelser på å kunne handle punktlig og med presisjon.

- Jeg må kanskje også nevne at vi får mer presseomtale enn noensinne, avslutter Hans Henrik Lichtenberg.


Om Rene Hjetting
Har jobbet i PR, online markedsføring og sosiale medier de siste 12 årene, og har hjulpet mange mennesker og bedrifter til suksess med hans råd. René er også forfatter av boken: Hvordan få suksess med PR og sosiale medier.