Grönland Flygplatser får mer publicitet i pressenPublicerad  26/05-2015 av Rene Hjetting

Grönland Flygplatser driver 13 flygplatser och fler än 40 helikopterlandningsplatser över hela Grönland. Hotellverksamhet, serviceverksamhet till gruv- och oljebolag, tullfri handel och många andra aktiviteter tillkommer. Företaget sysselsätter ungefär 450 anställda och har en omsättning som närmar sig en halv miljard kronor.

Hans Henrik Lichtenberg, kommunikationschef för Grönland Flygplatser, berättar: - Sedan starten 2013 har Grönland Flygplatser använt sig av MyPressWire utifrån en önskan om att systematisera kontakten med pressen och särskilda målgrupper.

Vi använder också MyPressWires konsulter för strategisk rådgivning om sändning av material till pressen. Vi använder dessutom verktygen på MyPressWire för att dela in målgrupper, så att vi kan rikta vår information till just de personer och organisationer som behöver den.

Flygplatsverksamhet ställer mycket höga krav på precision i samband med informationstider samt punktlighet. Vår erfarenhet är att MyPressWire inte bara är en kommunikationskanal, utan också en verktygsuppsättning som stödjer vårt arbete med att agera i tid och med precision.

Och det kan också sägas att vi får mer publicitet i pressen än någonsin tidigare, avslutar Hans Henrik Lichtenberg säger.Om Rene Hjetting
Har arbetat i PR, marknadsföring på nätet och sociala medier de senaste 12 åren och har hjälpt många människor och företag till framgång med hans råd. René är också författare till boken: Hur får man framgång med PR och sociala medier.