Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/11-14 - Pressemeddelelse

Kom indenfor: Herregården skaber lokal livskvalitet

En skolehave for voksne, teaterkoncert og motionsdans. Sundhed, kulturoplevelser og lokal livskvalitet er i fokus, når seks herregårde i den kommende tid atter åbner op for arrangementer og aktiviteter med støtte fra Realdanias Byd Indenfor-kampagne.

10/11-14 - Pressemeddelelse

Ny forening vil sikre samfundsansvar i byggebranchen

Nystiftet forening skal bidrage til samarbejde om gode arbejdsforhold, bæredygtighed og interessentdialog i den ca. 200 mia. kr. store ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark. Foreningens grundlag er et charter udarbejdet af Bygherreforeningen og Realdania med bidrag fra brancheorganisationer og i dialog med mere end 40 af byggeriets førende virksomheder.

28/10-14 - Pressemeddelelse

Realdania afprøver ny arbejdsform, der samler forskellige aktører på tværs af interesser

Som noget nyt har Realdania gennem det seneste år arbejdet systematisk med problemdrevet og dagsordensættende filantropi. Og det er også baggrunden for en ny arbejdsform - Collective Impact - der samler forskellige aktører på tværs af interesser med det formål at løfte et væsentligt samfundsansvar. Målet er at skabe varige løsninger på nogle af de store samfunds-mæssige udfordringer inden for det byggede miljø.

27/10-14 - Pressemeddelelse

Se og føl klimaforandringerne! - Realdania har fokus på klimatilpasning

Realdania finansierer Olafur Eliasson og Minik Rosings Ice Watch-skulptur, der i går blev offentliggjort på Rådhuspladsen i København. Dermed tydeliggør Realdania også, at klimatilpasningstiltag er et vigtigt indsatsområde for foreningens filantropiske aktiviteter.

27/10-14 - Pressemeddelelse

Det Åndbare Hus kan give ny viden i kampen for et godt indeklima

Energioptimering af byggeriet ligger højt på den samfundsmæssige dagsorden. Men er der risiko for, at vi isolerer så tæt, at det er svært at skabe velfungerende ventilation? Med et forsøgsbyggeri vil ejendomsudviklingsfirmaet Egen Vinding og Datter nu afsøge mulighederne for at bygge, så man både imødekommer moderne energikrav og sikrer, at huset kan "ånde" ved naturlig ventilation. Projektet er støttet af MUDP i Miljøstyrelsen og Realdania.

10/10-14 - Pressemeddelelse

Kom helt ind bag Læsøs saltsydning

Læsø Salt A/S styrker nu formidlingen af den særegne og enestående salthistorie på Læsø og inviterer publikum til at se hele saltsydningsprocessen.

09/10-14 - Pressemeddelelse

10 projekter viser nye veje til livskvalitet i yderområderne

Et unikt historisk kulturmiljø genopstår i Danmarks første planlagte ferieby på Djursland. En vandrerute binder Møn, Bogø og Nyord sammen til én samlet turistdestination. Og i Assens skal byens mole genopfindes, så alle kan opleve stedets spektakulære panoramaudsigt. Det er blot tre eksempler på i alt 10 projekter, der skal understøtte lokal livskvalitet i yderområderne med støtte fra Realdanias kampagne Stedet Tæller.

09/10-14 - Pressemeddelelse

Boligliv i balance - nyt initiativ med fokus på forstadens udsatte boligområder

Realdania ønsker at bidrage til en positiv udvikling af udsatte boligområder i forstaden og undersøge, hvordan det fremadrettet er muligt at forbedre livskvaliteten for både nuværende og kommende beboere. Initiativet skal ses i forlængelse af Realdanias arbejde de seneste år med bæredygtig udvikling af forstæderne.

17/09-14 - Pressemeddelelse

Byggebranchen vil tage større samfundsansvar med nyt charter

Nyt charter skal bidrage til bedre arbejdsforhold, bæredygtighed, samarbejde og interessentdialog i den ca. 200 mia. kr. store ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark. Bag initiativet står Bygherreforeningen og Realdania, der har udviklet charteret med bidrag fra brancheorganisationer og i dialog med mere end 50 af byggeriets førende virksomheder.

12/09-14 - Pressemeddelelse

Nyt lys på vestjysk historie i storværk om Nørre Vosborg

Historien om Vestjyllands fornemste herregård, Nørre Vosborg, foldes nu ud i et nyt bogværk på to bind. Værket formidler de opdagelser, som et tværfagligt hold af forskere gennem otte år har fundet frem til. Det af Realdania støttede bogværk er det mest omfattende, der nogensinde er skrevet om en dansk herregård, og giver blandt andet et nyt indblik i den rigdom og magt, som Vestjylland har haft gennem tiden.

03/09-14 - Pressemeddelelse

Nyt system skal sikre veje mod skybrud

Hovedstadens veje var lørdag nat under voldsomt pres fra det heftige skybrud. Det er en situation, som desværre forekommer oftere og oftere. Men nu udvikles et system, Vandvejen, der vil kunne håndtere store mængder regnvand i tætte byområder - uden at gå på kompromis med vejens funktion og sikkerhed. Systemet giver desuden muligheder for at etablere nye byrum. Vandvejen er en del af Realdanias initiativ Klimaspring, og projektet udvikles i et utraditionelt, tværfagligt samarbejde.

22/08-14 - Pressemeddelelse

København får en ny cykel- og gangbro nord for Langebro

Den nye bro kommer til at forbinde Bryghusgrunden ved Vester Voldgade og Langebrogade på Amagersiden. Prækvalifikation til indbudt, international projektkonkurrence igangsættes nu. Broen forventes færdig i 2018.

15/08-14 - Pressemeddelelse

KlimaByens seks konkurrerende teams er fundet

Konkurrenceprocessen for KlimaByen skydes nu i gang for de seks udvalgte teams, som skal konkurrere om at være med til at skabe Danmarks Smukkeste Klimatilpasning i Middelfart.

21/07-14 - Pressemeddelelse

Slotfelt sikres mod storm

Den historiske lade Slotfelt ved Schackenborg Gods åbnede i 2011 som formidlingscenter af Guldhornene, Møgeltønders historie, kunst og kultur efter en gennemgribende restaurering. Laden blev imidlertid voldsomt beskadiget under stormene i 2013. Nu skal Slotfelt stormsikres.

30/06-14 - Pressemeddelelse

Vestvolden opruster på brofronten

Opførelsen af to nye broer giver storkøbenhavnerne et unikt rekreativt område på Københavns Befæstning vest for hovedstaden.

26/06-14 - Pressemeddelelse

Tre byer kickstarter fornyelse af forstæderne

En lys og tryg tunnel og nye sociale byrum i et bydelscenter. Et levende forstadsbyrum ved et trafikknudepunkt. Og en innovativ broforbindelse, der binder et tidligere er-hvervsområde sammen med bymidten. Tre spændende projekter i Aalborg, Ballerup og Viborg skal kickstarte en bæredygtig fortætning af forstæderne.

25/06-14 - Pressemeddelelse

Kloakker skal kunne tænke selv

Intelligent styring af afløbssystemer og vand på terræn skal reducere omkostninger til klimatilpasning. Det er målet for et udviklingsprojekt, som GTS-instituttet DHI er gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om. Realdania støtter projektet gennem kampagnen Klimaspring.

24/06-14 - Pressemeddelelse

Herregården skal være lokalsamfundets centrum

For få midler kan enkle aktiviteter og arrangementer være med til at genopfinde herregården som lokalområdets kulturelle centrum. Nu modtager idéer til begivenheder på ni herregårde støtte til at blive ført ud i livet. Det sker gennem anden runde af Byd Indenfor - et initiativ under Realdanias kampagne, Fremtidens Herregård. Det er fortsat muligt at søge om støtte til nye, midlertidige arrangementer gennem initiativet. Næste ansøgningsfrist er 1. september.

23/06-14 - Pressemeddelelse

Kick-off på KlimaBy-konkurrencen i Middelfart

Det er nu, interesserede teams skal byde ind på deltagelse i konkurrencen om at være med til at udvikle og realisere projektet KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning.

19/06-14 - Pressemeddelelse

Projekt på Klinteknuden på Fur er klar til at gå i gang

Snart bliver det muligt at komme endnu tættere på Furs molerskrænter og opleve den spektakulære panoramaudsigt over molergraven, landskabet og Limfjorden. Som det første af 10 projekter, der skal højne oplevelsen af særlige steder i det danske landskab, er projektet på Knudeklinten på Fur nu klar til at blive ført ud i livet. Projektet gennemføres som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire