Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/12-13 - Pressemeddelelse

Kvartershuset moderniseres fra top til bund

Et af landet første foreningsdrevne beboerhuse, "Kvartershuset" i Sydhavnen, bliver nu moderniseret. Realdania og Københavns Kommune har bidraget med 9,5 millioner kroner til moderniseringen, der blandt skal andet give bydelens borgere en ny multisal og forbedre adgangsforholdene.

06/12-13 - Pressemeddelelse

Kertemindes historiske hjerte skaber igen liv i byen

Efter et år med hektisk byggeaktivitet er Kertemindes historiske indgang - den gamle renæssancehavn - nu genopstået i en ny fortolkning, der genskaber et aktivt byliv i snitfladen mellem byen og vandet. Den nye renæssancehavn indvies i morgen samtidig med, at Kerteminde kan fejre sit 600-års jubilæum som købstad.

28/11-13 - Pressemeddelelse

Nye værktøjer til bæredygtigt byggeri får støtte

Den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark har netop modta-get et bidrag på 2,6 millioner kroner fra Realdania til at udvikle nye certificeringsværktø-jer. De skal bruges til at udbrede og professionalisere arbejdet med bæredygtigt byggeri.

29/10-13 - Pressemeddelelse

Aarhus afprøver interaktive byrumsmøbler med lys i Mathilde Fibigers Have

Arkitektskolen Aarhus udvikler interaktive byrumsmøbler, der lyser op i de mørke timer. Forskningsprojektet udføres i samarbejde med designkontoret Kollision, byrumsinven-tarfirmaet Out-Sider, Mads Walberg, Aarhus Kommune, Martin Professional og støttes af Realdania. Byrumsmøblerne vil stå i Mathilde Fibigers Have i Aarhus fra den 29. ok-tober og tre uger frem.

09/07-13 - Pressemeddelelse

Anton Rosens hus på Samsø genskabes indvendigt

Anton Rosens rådhus i Tranebjerg er udvendigt allerede sat i stand efter alle kunstens regler. Nu afventer den indvendige restaurering, så det markante hus igen får et helstøbt arkitektonisk udtryk. Huset skal herefter fungere som levende bygningsarv på Samsø og danne ramme om øens kultur- og..

13/05-13 - Pressemeddelelse

Kronborgs fæstninger igen klar til kamp

Kirkeklokker, skibssirener, værftsfløjter, færgehorn og Kronborgs kanoner giver en enestående koncert, når Kulturhavn Kronborg indvies i Helsingør. Det sker ved en farverig folkefest lørdag 25. maj kl. 11.00-15.00 på området omkring Kronborg og Helsingør Havn. Programmet for indvielsen er ..

22/01-13 - Pressemeddelelse

Ildsjæle fra hele landet i kapløb om projektmidler

Ikke mindre end 218 lldsjælegrupper har meldt sig på banen for at få del i Realdania-kampagnen Byggeriets Ildsjæles støtte til at gøre deres idéer til virkelighed. Ansøgningsrunden, som netop er afsluttet, har fået ildsjæle fra hele landet til at myldre frem med gode idéer til projekter, ..

03/10-12 - Pressemeddelelse

Nu åbner Mimersparken

Onsdag den 3. oktober får København og Nørrebro en ny stor aktivitetspark: Mimersparken. Parken ligger på det gamle DSB-areal mellem Bispebjerg Station og Mjølnerparken, der før lå hen som et trøstesløst og ubrugt ingenmandsland midt i kvarteret. Fra broen på Tagensvej kan man overskue hel..

07/07-11 - Pressemeddelelse

Gadeidræt får et løft

Organisationen GAM3 og Realdania er gået sammen om at udvikle faciliteter til gadeidræt for unge i udsatte boligområder. Erfaringen siger nemlig, at gadeidræt ikke kun er et godt redskab til at få unge fra områderne til at dyrke motion. Gadeidræt fremmer også medansvar og integration blandt ..

30/06-11 - Pressemeddelelse

Montmartre skal igen spille sammen med gaden

Det legendariske spillested Jazzhus Montmartre genåbnende sidste forår, hvor det hele begyndte i 1959 - i Store Regnegade 19. Nu skal husets loft og facade gøres kønnere, så det igen bliver en markant del af det københavnske bybillede. Realdania støtter projektet med 2,0 mio. kr. I 2010 kun..

23/05-11 - Pressemeddelelse

Tom bygning + Givrum.nu = Kreativ byudvikling

Hvordan kan man udvikle tomme og nedbrudte bygninger til små kreative oaser, der kan gøre en forskel i byudvikling og kvarterløftsprojekter? Givrum.nu, der støttes af Realdania, stiller skarpt på dette spørgsmål med konferencen Think Space og på deres nye hjemmeside. Think Space, en konferen..

12/04-11 - Pressemeddelelse

Hasles havnebad skal bindes bedre sammen med havnetorvet

Projektet "Havnebad i Hasle by" udvides til også at omfatte havnens kajer fra det fremtidige Havnetorv mod syd til området mod nord, hvor det kommende havnebad skal ligge. Realdania vil med et tilskud på 2 mio. kr. støtte omdannelse og forskønnelse af området. Udvidelsen blev mulig, da Transpo..

31/03-11 - Pressemeddelelse

Indvielse af Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt ved Schackenborg i Møgeltønder torsdag d. 7. april kl. 14

Området omkring Møgeltønder har stolte historiske traditioner - det var her Guldhornene blev fundet for mere end 350 år siden. Den historiske lade Slotfelt på Schackenborg Gods er blevet restaureret og gjort til omdrejningspunkt for formidling af egnens historie, kunst og kultur. Bag det nye Gu..

20/12-10 - Pressemeddelelse

Ni kommuner kan nu tage EN GOD OMVEJ til et sundere og sjovere liv

Et aktivitetsbånd med cirkustema, lodrette hinkeruder og stormstiger, et oplevelses-landskab på en støjvold og et bevægelseseksperimentarium. Det er blot nogle af de kreative og eksperimenterende vinderforslag til nye bevægelsesmuligheder i lokalområderne, som ni kommuner nu får økonomisk st..

29/11-10 - Pressemeddelelse

Ringebakkebruddet og strandpromenade i Sandvig tæt på realisering

De to sidste demonstrationsprojekter i Mulighedernes Land på Bornholm forventes endelig godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde onsdag den 1. december. Hermed kan de to projektet nu realiseres. Det drejer sig om projektet "Ned og op igen", der skal omdanne Ringebakkebruddet og Vang pier til s..

15/11-10 - Pressemeddelelse

Giv rum til midlertidige aktiviteter i tomme bygninger nu

En tom fabriksbygning i tiltagende forfald eller en udtjent og forladt kontorejendom. Vi kender alle det triste syn, som møder os, når en bygning står uudnyttet hen. Men sådan behøver det ikke være. Organisationen Givrum.nu arbejder for at knytte ejere og iværksættere sammen om etablering af..

11/03-11 - Pressemeddelelse

Realdanias Årsregnskabsmeddelelse 2010

2010 var i lighed med 2009 et godt år for Realdania. Årets resultat på 2,3 mia. kr. anses for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør herefter 21,2 mia. kr.Årets resultat er i væsentlig grad påvirket af resultatet af investeringsaktiviteterne på 3,6 mia. kr. Aktieposten i Danske Bank, som er ..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire