Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/06-14 - Pressemeddelelse

Et levn fra dengang Sjælland blev elektrisk

De tidligere så almindelige transformatortårne er næsten forsvundet fra det danske landskab. Man kan dog stadig være heldig at finde nogle stykker, når man kommer tilstrækkelig langt ud på landet. På halvøen Jungshoved i Sydsjælland står stadig 3 transformatortårne, og de skal nu restaureres med støtte fra Realdania, Nordea Fonden og Vordingborg Kommune.

06/06-14 - Pressemeddelelse

Green Solution House - visionær bæredygtighed på bornholmsk

Europas førende grønne videns- og konferencecenter, Green Solution House, slår dørene op på Folkemødet. Pressen inviteres til åbent hus den 11. juni.

03/06-14 - Pressemeddelelse

Nyt hus skal skabe liv og fællesskab i Sprotoften

"Aktivitets- og Kvarterhuset Sprotoften" i Nyborg er nu klar til at summe af liv. Beboere i boligafdelingen Sprotoften får 4. juni 2014 eget hus med plads til fællesskab, caféstop og brobygning til byens børn og unge. Huset er det første af i alt 11 større projekter, der realiseres med støtte fra Realdanias kampagne "DET GODE BOLIGLIV".

28/05-14 - Pressemeddelelse

Nye forretningsidéer puster liv i kulturarven

Fødevareambassade, filmproduktion og skolehaver. Med konkrete, fysiske projekter er en række herregårdsejere nu klar til at styrke lokalsamfundet med kulturarven som dynamo. Det sker med støtte fra Realdanias kampagne, Fremtidens Herregård.

20/05-14 - Pressemeddelelse

Danmark Rockmuseum får større og bedre faciliteter

Ved at genanvende to oprindelige industribygninger ved Danmarks Rockmuseum får museet nu også plads til instrumentværksted, rockbar og et ekstra udstillingsrum. Om-dannelsen støttes af Realdania, der i forvejen også støtter Rockmuseet.

10/04-14 - Pressemeddelelse

Erik Møller Arkitekter vinder konkurrence om Højstrupparken i Odense

Sidste år blev den almene boligafdeling Højstrupparken i Odense udvalgt til at vise nye veje til god, helhedsorienteret renovering af 40'erne og 50'ernes murede boligbebyggelser, og en arkitektkonkurrence blev igangsat. Nu er Erik Møller Arkitekter udvalgt som vinder, og i den kommende tid starter arbejdet med at udvikle nye og eksperimenterende løsninger på en skånsom og bæredygtig renovering. Et partnerskab bestående af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden støtter projektet som en del af kampagnen '40'erne og 50'ernes murede boligbebyggelser'.

04/04-14 - Pressemeddelelse

Mønsted Kalkgruber gør klar til endnu flere turister

Mønsted Kalkgruber - verdens største kalkmine - ligger vest for Viborg med over 60 kilometer underjordiske minegange. Der har ikke været minedrift på stedet i mange år, men det lever i dag videre som en populær turistattraktion og som et godt eksempel på levende kulturarv med unikke oplevelseskvaliteter. Realdania har bevilliget knap 13 mio. kr. til istandsættelse og nyindretning af bygninger og anlæg som en del af et omfattende udviklingsprojekt.

31/03-14 - Pressemeddelelse

Ny og gammel Sydhavn skal forbindes

Kongens Enghave og det nye Sydhavn på Teglholmen skal nu forbindes bedre både mentalt og fysisk. En ny forbindelse henover den stærkt befærdede Sydhavnsgade skal sikre nemmere adgang til vandet, mere byliv og sikker færdsel for beboere og studerende. Københavns Kommune har derfor iværksat en analyse, som skal se nærmere på mulighederne for at koble de to Sydhavns bydele bedre sammen.

28/03-14 - Pressemeddelelse

Indvielse af Musikkens Hus - Nordjyllands nye musikalske samlingssted

Efter fire års byggearbejde står Musikkens Hus i Nordjylland nu klar til indvielse, en stjernespækket åbningskoncert med Aalborg Symfoniorkester og et 13 dage langt fyrværkeri af koncerter. Huset er ikke alene Aalborgs og Nordjyllands nye arkitektoniske fyrtårn, men i høj grad også et nationalt og internationalt musikalsk samlingssted, der bringer besøgende, studerende og udøvende musikere sammen om musikken.

27/03-14 - Pressemeddelelse

Arne Jacobsens ånd respekteres i Rudersdal

Realdania har givet tilsagn om støtte på op til 1,5 mio. kroner til en undersøgelse af, hvordan Rudersdal Rådhus kan renoveres og vedligeholdes uden at skade dets arkitektoniske særpræg. Nye installationer skal passe ind i det funktionalistiske formsprog, som arkitekt Arne Jacobsen skabte bygningen med.

24/03-14 - Pressemeddelelse

Rapport og idékatalog sætter fokus på ny brug af kirkebygninger

Teater, børnehave eller værested for hjemløse? I København er seks kirker blevet lukket, og fem af dem er allerede sat til salg. Men hvad skal kirkebygningerne bruges til, hvis de kirkelige handlinger forsvinder? En ny rapport, et idékatalog og tre skitseforslag belyser, hvad der skal til, hvis lukkede kirker skal genanvendes til nye formål. Publikationerne er udarbejdet for Realdania og Kirkefondet af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Varmings Tegnestue.

14/03-14 - Pressemeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse 2013

Årets resultat på 1,7 mia. kr. anses for tilfredsstillende

13/03-14 - Pressemeddelelse

Ringkøbing-Skjern og Lolland kommuner ser frem mod 2030

Udviklingsstrategier for Ringkøbing og Lolland Kommuner skal sikre, at de kommer på forkant med udviklingen, så de bliver attraktive steder at bo, besøge og drive virksomhed. Strategierne har fokus på nytænkning af områdernes kvaliteter og potentialer og udvikles i samarbejde med lokale aktører.

10/03-14 - Pressemeddelelse

København er udgangspunkt for international videndeling om fremtidens boliger og byer

IFHP - The International Federation for Housing and Planning - vil i de kommende år være en inspirerende international aktør i den samling af institutioner, der med København som geografisk udgangspunkt, arbejder for at formidle viden om byudvikling, byggeri, arkitektur og design i Danmark og internationalt. IFHP er i 3-års perioden 2014-2016 sikret et basisbidrag på i alt 21 mio. kr. fra Realdania. IFHPs drift finansieres i øvrigt af medlemskontingenter fra medlemmer samt indtægter fra sponsorater og arrangementer.

04/03-14 - Pressemeddelelse

Ny håndbog i projektudvikling skal styrke ildsjælenes projekter

Når landsbyen mangler et nyt sted at mødes, når kulturen har brug for fysiske rammer at udfolde sig i, eller bygningsarven skal bevares, formidles og bruges på nye måder, så er frivillige ildsjæle - ofte i samarbejde med kommunen - gerne de første til at tage fat. Initiativlysten blomstrer i Danmark og skaber liv og livskvalitet i nye og gamle bygninger og kulturmiljøer overalt. Ny håndbog fra Realdania tilbyder viden og værktøjer til udvikling af konkrete og bæredygtige projekter.

07/02-14 - Pressemeddelelse

Syv skoler sætter drøn på skolegården

Fra villavej til lokalsamfundets bevægelsesområde og mødested. Fra klassiskskolegård til bevægelseslandskab. Og fra krat til udeskole. I dag modtager syv projekter støtte til at realisere idéer, der nytænker skolegården, så den i højere grad inviterer skolens elever og naboer til at komme udenfor og få gang i kroppen. Projekterne støttes gennem 'Drøn på skolegården' - en kampagne iværksat af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. I løbet af foråret går skolerne i gang med at gøre deres projekter til virkelighed.

04/02-14 - Pressemeddelelse

Bedre samarbejde kan løfte byggebranchen

En ny undersøgelse, som Realdania står bag, peger på, at længerevarende samarbejder imellem byggevirksomheder, leverandører og bygherrer kan gavne branchen. Grebet rigtigt an er omkostningsbesparelser og vidensdeling et par af fordelene. I undersøgelsen indgår fem konkrete cases, hvor virksomheder i byggebranchen har samarbejdet gennem længere tid.

13/01-14 - Pressemeddelelse

Fæstning bliver ny attraktion på Danmarks østligste punkt

Danmarks østligste punkt består af de to små øer Christiansø og Frederiksø samtflere små ubeboede øer og skær, også kaldet Ertholmene. På øerne ligger et fæstningsanlæg fra 1600-tallet med Store Tårn som anlæggets absolutte perle. Nu skal et restaureringsprojekt sikre bygningsværkets bevaring for eftertiden og samtidig gøre tårnet til en særlig attraktion, der danner ramme for nutidige kunst- og kulturoplevelser. Projektet finansieres af Forsvarsministeriet, Augustinus Fonden og Realdania.

17/12-13 - Pressemeddelelse

Kulturcenter Fuglsang fuldendes med nyt kunstlab

Gennem historien har herregården Fuglsang fungeret som et af Lollands kulturelle omdrejningspunkter. Og siden indvielsen af Fuglsang Kunstmuseum har stedet tiltrukket publikum som en magnet. Nu opruster Fuglsang endnu en gang med istandsættelsen af den tidligere forpagterbolig, der skal rumme både musik og børnekulturelle aktiviteter. Bag projektet står Det Classenske Fideicommis, Guldborgsund Kommune og Realdania.

16/12-13 - Pressemeddelelse

Realdania går i partnerskab med verdens førende byer

C40 Cities - Climate Leadership Group, der består af 63 af verdens største og mest innovative byer, går nu i partnerskab med Realdania og to andre filantropiske organisationer. Sammen med Bloomberg Philanthropies (US) og The Children´s Investment Fund Foundation (UK) vil Realdania støtte op om C40s meget ambitiøse mål om at reducere verdens CO2-udledning. Københavns Kommune er allerede aktiv i C40, og det danske engagement forstærkes nu med Realdania.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire