Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/06-23   -   Pressemeddelelse

Ny ansættelsesbevislov kræver overblik over medarbejderkontrakterDen 1. juli træder den nye ansættelsesbevislov i kraft, og det kan muligvis betyde, at nogle af virksomhedens medarbejdere skal have et tillæg til deres ansættelsesbevis. Selvom det ikke er alle medarbejdere, der skal have tillæg til ansættelsesbeviset, bør man danne sig et overblik over de nye regler nu, råder ekspert.

EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv fra 2019 medfører ændringer i den danske ansættelsesbevislov. Nu træder den lov, der implementerer de nye forpligtigelser fra direktivet, i kraft, og det betyder ifølge en juridisk ekspert fra konsulenthuset Azets, at virksomhederne skal sætte sig ind i de nye regler nu, så de kan nå at få et overblik over medarbejdernes kontrakter og egne forpligtelser, inden loven træder i kraft.

- Den nye ansættelsesbevislov træder snart i kraft, og det betyder, at det er vigtigt at få sat sig ind i de nye regler og skaffe sig et overblik over medarbejdernes kontrakter. Den nye lov indeholder nemlig seks nye minimumsrettigheder, og det kan betyde, at eksisterende ansættelseskontrakter skal tilføjes et tillæg, hvis nogle af de 6 minimumsrettigheder ikke er opfyldt, fortæller Lisbeth Lindorff Riis, chef for den juridiske afdeling i Azets, som arbejder med løn, regnskab og HR for tusindvis af danske virksomheder.

Oplysningspligten bliver udvidet
Udover at loven udvider reglerne for, hvem der har ret til et ansættelsesbevis – blandt andet skal ansatte på såkaldte 0-timers kontrakter fremover også have et ansættelsesbevis, hvis de arbejder mere end 3 timer ugentligt – skal virksomhederne også fremover være opmærksom på at overholde den udvidede oplysningspligt.

- For at imødegå EU’s krav om, at medarbejderne får oplysningerne om ansættelsesforholdet tidligere, kommer der også nye regler for, hvornår virksomhederne skal give forskellige oplysninger som arbejdets art og medarbejderens titel til oplysninger som løn og ferierettigheder. Fremover er der på visse oplysningspunkter altså kun syv dage til at informere medarbejderen. Virksomhederne skal derfor sætte sig grundigt ind i reglerne inden deres næste ansættelse, så de er sikre på, at de overholder fristerne, forklarer Lisbeth Lindorff Riis.

Sæt jer ind i reglerne nu
Det er altså en større ændring af loven, der træder i kraft 1. juli med ændringer om, hvem der er omfattet af loven, og hvad virksomhedens forpligtelser er. Derfor er det ifølge Lisbeth Lindorff Riis også afgørende for virksomhederne at have styr på de nye regler, da konsekvensen ved rod i ansættelsesbeviserne er helt, som den plejer.
- Har man ikke styr på ansættelsesbeviset, kan medarbejderen i sidste ende søge om at få en godtgørelse ved domstolene. Så det bedste råd er - fuldstændig som ved alle de foregående års mange lovændringer - at man prioriterer at sætte sig ind i reglerne og får dem overholdt fra skæringsdatoen. Selvom det kan være svært at finde tid til at sætte sig ind i nye regler i en travl hverdag, kan det altså betale sig i sidste ende, afslutter hun.

Har man brug for mere viden om den nye lovgivning, kan man finde en grundig gennemgang af den nye ansættelsesbevislov hos Azets her: https://www.azets.dk/blog/ny-lov-om-ansattelsesbeviser-vedtaget/


Relevant information

Se mere på Azets.dk
www.azets.dk

Se blogindlæg om den nye ansættelsesbevislov her
https://www.azets.dk/blog/ny-lov-om-ansattelsesbeviser-vedtaget/Billeder


Pressekontakt

Jørgen Bærentzen
Senior Manager, Marketing+partnere
  40 17 87 45

Firma

Azets
Lyskær 3CD
2730 Herlev, Danmark

  70 27 31 30

https://www.azets.dk/hr/

Modtag nyheder fra Azets på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire