Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/01-17 - Pressemeddelelse

Bureaukrati holder virksomheder fra at ansætte flygtninge

Mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen er åbne over for at ansætte flygtninge. Men en bureaukratisk ansættelsesproces afskrækker. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Byggeri har lavet

06/01-17 - Pressemeddelelse

Husk håndværkerfradraget for 2016

Det er nu, at håndværkerfradrag for 2016 skal indtastes. Det sker som TastSelv hos SKAT. Dansk Byggeri har lavet to foldere, der giver svar på spørgsmål om håndværkerfradraget.

05/01-17 - Pressemeddelelse

Næsten 900 konkurser i bygge- og anlægsbranchen i 2016

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 65 konkurser i bygge- og anlægsbranchen i december måned, og dermed er vi nået op på 876 konkurser i løbet af 2016. Det er det højeste niveau siden 2010

04/01-17 - Pressemeddelelse

Byggeriets forventninger har svært ved at nå op i det positive felt

Ved indgangen til 2017 er byggevirksomhedernes fremtidsforventninger fortsat moderate. Det blev heller ikke i 2016, at den sammensatte konjunkturindikator kom op i det positive felt. Det skyldes både et todelt marked og udsigten til mangel på arbejdskraft

04/01-17 - Pressemeddelelse

I frostvejret søger rotterne ind i din bolig

Vinterens kulde får rotter til at søge ind i etageejendomme og parcelhuse. Læs her, hvordan du sikrer din bolig imod uønskede gæster

03/01-17 - Pressemeddelelse

2017 tegner lyst på boligmarkedet

Boligmarkedets betydning for samfundsøkonomien kan næsten ikke overvurderes. Derfor er det positivt, at priserne på boligmarkedet peger opad i samtlige regioner. Det smitter af på byggeaktiviteten. Dansk Byggeri opfordrer til hurtig afklaring om fremtidig boligskat

02/01-17 - Pressemeddelelse

En handlekraftig minister

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen reagerer prompte på de signaler, som flere af Dansk Byggeris lokale repræsentanter i dag har sendt om de betydelige behov for investeringer i infrastruktur, som de som virksomhedsejere oplever dagligt

30/12-16 - Pressemeddelelse

Vis vilje til at fortsætte reformer af velfærden

Nytårsudtalelse fra Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen: - Lad 2017 blive det første af otte ambitiøse år frem mod et langt mere konkurrencedygtigt, effektivt og rigere Danmark i 2025

28/12-16 - Pressemeddelelse

Papirarbejdet gør det svært at være lille virksomhed

Halvdelen af de små og mellemstore håndværksmestre oplever, at antallet af skemaer og blanketter, som skal udfyldes for at få lov til at drive virksomhed, er vokset de seneste fem år. Dansk Byggeri opfordrer myndighederne til at sætte fart på den offentlige digitalisering og sikre én indgang til det offentlige for at komme bøvlet til livs

28/12-16 - Pressemeddelelse

Tjek boligen for skader efter stormen, og før den næste kommer

De mange vinterstorme kan være hård kost for parcel- og rækkehuse. Derfor er det en god ide at gå huset efter for eventuelle skader, når vinden har lagt sig.

27/12-16 - Pressemeddelelse

Roskilde fjord angriber igen

Den aktuelle situation med et stort antal oversvømmelsestruede huse langs Roskilde Fjord viser, at reglerne for kystsikring skal bringes up to date, mener Danske Anlægsentreprenører

22/12-16 - Pressemeddelelse

Det haster med at relancere 2025-planen!

23 kvartaler i træk er antallet af personer på offentlig forsørgelse faldet. Således går det i små nøk den rigtige vej med færre i den erhvervsaktive alder på efterløn, dagpenge og førtidspension. Men det gør ifølge Dansk Byggeri bestemt ikke behovet for en ambitiøs 2025-plan mindre

21/12-16 - Pressemeddelelse

Vigtigt at arbejde frem med nedre grænse for PCB

Miljø- og fødevareministeren indfører nu en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan bruges igen. Dansk Byggeri ønsker at holde gang i dialog om grænseværdier

21/12-16 - Pressemeddelelse

Jobskabelsen er gået ned i tempo

43 måneder i træk med fremgang i beskæftigelsen. På bundlinjen er der nu 123.000 flere beskæftigede lønmodtagere end i 2013, heraf alene de 16.100 i bygge og anlæg. Ifølge Dansk Byggeri tyder det meste dog på, at jobskabelsen er på vej ned i tempo

19/12-16 - Pressemeddelelse

Thisted Kommune fornyer partnerskabsaftale

Kommunen fornyer partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri Nordjylland, Dansk Erhverv og Dansk Industri Thy/Mors, der i forlængelse af trepartsforhandlingerne skal skaffe praktikpladser og få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Det skal sætte fokus på sikre tilstrækkelig og kvalificeret lokal arbejdskraft og flere lokale praktikpladser i fremtiden

16/12-16 - Pressemeddelelse

Ny aftale udvander energispareindsatsen

Energiselskaberne og energiministeren har indgået en aftale om energispareindsatsen frem mod 2020. Der er en aftale med lavere sparemål end oprindeligt, og aftalen tilgodeser produktionsteknologier i stedet for at skabe reelle energibesparelser ude hos slutbrugerne af energi

15/12-16 - Pressemeddelelse

Byggeriets omsætning løftet med 8,6 pct. i år

Bygge- og anlægsbranchen har i årets første ti måneder omsat for ca. 194 mia. kr. på hjemmemarkedet. Det er 8,6 pct. mere end i den tilsvarende periode i 2015

14/12-16 - Pressemeddelelse

Vintertid er sæson for skimmelsvamp

Om vinteren vil vi gerne holde på varmen og lufter derfor mindre ud. Men særligt i ældre boliger er der risiko for, at det kan føre til fugt og skimmelskader

12/12-16 - Pressemeddelelse

OPP-samarbejde om infrastruktur kan få 2+2 til at blive 5

I sin nye prognose nedjusterer regeringen endnu engang vækstskønnet for det 2016, som er ved at rinde ud. For et år siden var skønnet 1,9 pct., mens man nu er nede på blot 0,8 pct. BNP-vækst. Alligevel er der i øjeblikket mest godt nyt for dansk økonomi

09/12-16 - Pressemeddelelse

Erhvervsliv forlanger bedre rammer for kommunernes kontrolbud

Mere gennemsigtighed, bedre dokumentation og opfølgning er blandt de anbefalinger, som Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri peger på for at sikre bedre rammer, når kommunerne vælger at afgive pris på egne opgaver med de såkaldte kontrolbudVores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire