Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/02-10 - Pressemeddelelse

Dyr regning for besparelser

Dansk Byggeri er stærkt bekymrede over finansministerens valg af håndtag til at begrænse det statslige underskud. Det er med til at forlænge krisen, siger Lars Storr-HansenBedst som der er blevet skabt forståelse for at udnytte kapaciteten og attraktive priser til at få foretaget nødvendige p..

12/02-10 - Pressemeddelelse

Overenskomsterne er opsagt

LO og DA har aftalt samlet opsigelse af overenskomsterne. Dermed er alle overenskomster på Dansk Byggeris område også opsagt.LO og DA har aftalt, at alle overenskomster, der kan opsiges til 1.marts, betragtes som opsagt. Det betyder, at alle overenskomster på Dansk Byggeris område hermed er ops..

10/02-10 - Pressemeddelelse

Arbejdstilsynet fortsætter sit fokus på byggebranchen

Arbejdstilsynet vil i langt højere grad fungere som tilsynsmyndighed og mindre som vejledende. Derfor må branchen indstille sig på flere påbud og mindre rådgivning.I 2010 er der varslet flere besøg fra Arbejdstilsynet på byggepladserne. Årsagen er, at politikerne på Christiansborg har deres..

05/02-10 - Pressemeddelelse

Krisen rammer efteruddannelse hos byggeriets ledere

Flere virksomheder nedprioriterede sidste år kurser og efteruddannelse for deres ledere. Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.Dansk Byggeri har opgjort ledernes kursusaktivitet for 2009, og kan konstatere, at stort set alle områder, har haft faldende aktivitet i 2009. Værst ser det ud i forh..

05/02-10 - Pressemeddelelse

Salg af varer og tjenesteydelser i byggebranchen sendt til tælling

I 2009 faldt firmaernes indenlandske salg af vare og tjenesteydelser med næsten 24 % i forhold til 2008. Og tilbagegangen ser ud til at fortsætte i 2010.Salget af varer og tjenesteydelser i bygge- og anlægsbranchen blev sendt til tælling sidste år. I faste priser var det indenlandske salg i 20..

05/02-10 - Pressemeddelelse

Lille stigning i antallet af konkurser

Årsskiftet bød ikke på et fald i konkurser. I januar 2010 var der 91 konkurser i bygge- og anlægsbranchen mod i gennemsnit 82 konkurser om måneden i 2009- Vi har i 2009 vænnet os til ekstremt høje antal af konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Og det ser indtil videre ud til at fortsætte et..

03/02-10 - Pressemeddelelse

Forskønnelse af landdistrikter skal tage hensyn til miljøet

Mange kommuner kender ikke Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning. Dermed risikerer man, at nedrivning af bygninger ikke er miljømæssig forsvarlig.En statslig pulje på 150 mio. kroner til oprydning i landdistrikterne er blevet uddelt til 34 kommuner. Ud over statens støtte på 150 mio. krone..

03/02-10 - Pressemeddelelse

Byggeriet i dyb krise

Konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri tegner et billede af en branche, der er kastet ud i den værste krise siden 2. verdenskrigBygge- og anlægsbranchen har i de gode år frem til og med 2007 sat positive beskæftigelses- og aktivitetsrekorder. Men nu er kurven knækket dramatisk, og Dansk Byggeris k..

28/01-10 - Pressemeddelelse

Ny fond vigtig for klimavenlig erhvervsudvikling

Dansk Byggeri hilser initiativet med en ny grøn fond velkommen. Fonden skal understøtte dansk erhvervslivs udvikling af kompetencer og produkter indenfor klima- og energiområdet.En ny lov har banet vejen for en fond, som over de næste to år skal uddele 760 mio. kroner til understøttelse af en ..

28/01-10 - Pressemeddelelse

Ingen vending i syne i byggeriet

Byggeriet ordrebeholdning er stadig på et ekstremt lavt niveau. Det viser konjunkturbarometret for januar 2010. Det betyder ifølge Dansk Byggeri udsigt til større ledighedJanuar viser ingen tegn på forbedring i virksomhedernes ordrebeholdning. Virksomheder, der repræsenterer 67 % af beskæftige..

28/01-10 - Pressemeddelelse

Forbrugerpolitikken fortsætter det ansvarlige spor

Dansk Byggeri godt tilfreds med de initiativer som regeringen har offentliggjort på byggeområdet i dag.Dansk Byggeri er godt tilfreds med de initiativer, som regeringen har offentliggjort i sin forbrugerpolitiske handlingsplan.- Alt i alt er Dansk Byggeri godt tilfreds med de initiativer som reger..

28/01-10 - Pressemeddelelse

Kommunerne kan nu låne til stort set alle ansøgte projekter

Det er positivt, at regeringen har reageret på det behov, der er i kommunerne for at forbedre de fysiske rammer, siger adm. dir. Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.Indenrigsminister Karen Ellemann har givet kommunerne adgang til at låne til alle de projekter, som kommunerne har søgt om lån til ind..

28/01-10 - Pressemeddelelse

Ingen undskyldning for manglende udlicitering

Dansk Byggeri mener, at man bør overveje, om kommunerne skal modregnes i bloktilskuddet, hvis der ikke konkurrenceudsættes tilstrækkeligt.De kommuner, som ikke allerede er i gang med at udlicitere de opgaver, som kan og må udliciteres skal i gang nu. Det mener Dansk Byggeri, som samtidig hilser ..

20/01-10 - Pressemeddelelse

Kommunikation forebygger arbejdsulykker

Projekt fra NCC viser, at nedslidning, arbejdsulykker og mistrivsel kan forebygges, hvis man taler sammen.Et projekt, som NCC med midler fra Forebyggelsesfonden har gennemført på Bellahøj Bad, viser, at jo mere de ansatte og ledelsen på byggepladserne taler sammen, jo bedre bliver arbejdsmiljøe..

19/01-10 - Pressemeddelelse

Virksomheder i hovedstaden skal betale 1,9 mia. kroner i særskat

Dækningsafgiften rammer virksomhederne i hovedstadsområdet hårdt. Virksomhederne skal i år betale knapt to milliard kroner i særskat - heraf henter Københavns Kommune den ene milliard.En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at hovedstadskommunerne i år opkræver 1,9 mia. kroner i særskat fra ..

19/01-10 - Pressemeddelelse

Sydøstjyske virksomheder skal betale 336 mio. kroner i særskat

Dækningsafgiften rammer de sydøstjyske virksomheder hårdt. Kun Hedensted Kommune har valgt at lade virksomhederne slippe.En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de sydøstjyske kommuner i år opkræver 336 mio. kroner i særskat fra erhvervslivet gennem den såkaldte dækningsafgift. Til sammen..

19/01-10 - Pressemeddelelse

Hvert fjerde job i byggebranchen forsvundet på to år

I bygge- og anlægsbranchen var der i november 2009 ikke mindre end 35.900 færre beskæftigede end på samme tid året før. Det er et fald på 19,4 procentBoligbyggeriet kulminerede på et meget højt niveau et par år før finanskrisen satte ind, og finanskrisen og det internationale konjunkturt..

13/01-10 - Pressemeddelelse

Nordsjællandske virksomheder skal betale 291 mio. kroner i særskat

Dækningsafgiften rammer de nordsjællandske virksomheder hårdt. Kun Gribskov Kommune har valgt at lade virksomhederne slippe for særskatten.En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de nordsjællandske kommuner i år opkræver 291 mio. kroner i særskat fra erhvervslivet gennem den såkaldte dæk..

12/01-10 - Pressemeddelelse

Tilbagegangen i bygge- og anlægsbranchen fortsætter

I løbet af de seneste tre måneder har det indenlandske salg været 23 % mindre end salget i de tilsvarende måneder ét år tidligere. Det kan også ses på ledigheden, som er steget kraftigt i de seneste par år.Fra september til november var det indenlandske salg i bygge- og anlægsbranchen mere..

07/01-10 - Pressemeddelelse

Kommunal ansvarsforflygtigelse

Administrerende direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen kalder det bekymrende, at KL sætter spørgsmåltegn ved kommunernes eget ansvar for den kommunale service.- Det er meget bekymrende, når KL nu sætter spørgsmålstegn ved kommunernes eget ansvar for den kommunale service og tyr til model..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire