Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Terror og tryghed – ungdommens svar

16-02-20 - Pressemeddelelse
Vær med, når Tænketanken Ret & Sikkerhed kårer vinderne af Hackathon/Tryg i en terrortid 2020 på torsdag den 20. februar 2020 kl. 17-20 i København - og hør et tankevækkende panel af tidligere ekstremister diskutere vejen ind i radikalisering og - ikke mindst - vejen ud.

35 unge vil gøre Danmark tryggere

16-01-20 - Pressemeddelelse
Tænketanken Ret & Sikkerhed fører i weekenden 18.-19. januar 2020 35 samfundsengagerede unge sammen med nogle af Danmarks førende eksperter, der vil dele deres viden. Derefter går de unge i gang. Vi skal have deres svar på terrorismens udfordringer: Hvordan bliver vi bedre til at forebygge radikalisering? Hvordan gør vi Danmark tryggere? Bedste idé vinder 10.000 kr

10.000 kr. til de unge, der kan gøre Danmark tryggere

08-10-19 - Pressemeddelelse
Med en førstepræmie på 10.000 kr. til den bedste idé inviterer Tænketanken Ret & Sikkerhed unge mellem 16 og 22 år til at deltage i to hackathons i januar 2020. Under overskriften ”Tryg i en terrortid” afvikles de to ideudviklingsforløb i henholdsvis Herning den 11.-12. januar og København den 18.-19. januar. Fokus er på at nytænke forebyggelse af radikalisering af unge og mindske terrorfrygten.

Seneste billeder


Kontaktpersoner

Lotte Lund
Kommunikationsansvarlig, journalist, M.A.
  +45-24244943
  lolu@lottelund.dk
Anja Dalgaard-Nielsen
Formand for Tænketanken Ret & Sikkerhed, chef for Institut for strategi ved Forsvarsakademiet
  +45 72 81 75 70
  anjadalgaard@hotmail.com

Virksomhedsprofil

Formålet med Tænketanken Ret & Sikkerhed er at etablere sig som et forum for debat om de sikkerhedsmæssige trusler, som Danmark står over for.

Siden angrebene på New York og Washington i 2001 er både de sikkerhedsmæssige trusler, som Danmark står over for, og de redskaber, vi benytter os af for at forsvare os mod truslerne, afgørende forandret. På trods af en række lovgivningsmæssige tiltag er truslen mod Danmark stadig høj, og har især de sidste 10 år befundet sig på et konstant og markant niveau.

Debatten om truslerne mod Danmark, de redskaber og ressourcer myndighederne er blevet udstyret med, synes derimod ofte af være præget af de samme oprindelige positioner. Konsekvensen er, at ofte fastgroede positioner skygger for den nødvendige debat om behovet for hele tiden at se balancen mellem sikkerhed og retssikkerhed i lyset af et kompleks og hastigt forandrende trusselsbillede.

Formålet med Tænketanken Ret & Sikkerhed er at etablere sig som et forum for debat om de sikkerhedsmæssige trusler som Danmark står over for - og vores svar her på. Virker de - eller virker de ikke? Er balancen mellem retssikkerhed og sikkerhed rigtig, skæv - eller hæmmet af hensyn som svækker forsvaret mod truslerne?

Tænketankens aktiviteter vil i første omgang være koncentreret om afholdelse af konferencer samt aktiviteter på sociale medier. Emnerne for aktiviteterne i 2016 vil omhandle truslen fra militant islamisme samt truslen fra cyberkriminelle.

Ret & Sikkerheds bestyrelse består af:

Formand Anja Dalgaard Nielsen, Chef for Institut for strategi ved Forsvarsakademiet

Lars Barfoed, associeret partner, Communiqué, fhv. justitsminister.

Mads Fuglede, medlem af Folketinget (Venstre)

Rasmus Stoklund, medlem af Folketinget (Socialdemokratiet)

Morten Bødskov, skatteminister, medlem af Folketinget, fhv. justitsminister

Følg os på de sociale medier

Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire