Få dit eget presserum

Få dit eget presserum

Åbent call: Byplanprisen 2024 samtænker klima og bykvalitet

12-04-24 - Pressemeddelelse
Overalt i Danmark arbejder kommuner for at skabe attraktive rammer om livet i byer og boligområder – og ikke mindst fremtidssikre mod klimaforandringer. Og der er meget at lære af hinanden. Derfor efterlyses nytænkende og inspirerende by- og landskabsprojekter, der samtænker klimaløsninger og bykvalitet, som kandidater til årets byplanpris. Fristen for indstillinger er d. 27. maj.

Et utraditionelt samarbejde vender byudviklingen på hovedet

16-01-24 - Pressemeddelelse
Under vores gader, pladser og parker er en verden fuld af liv. Jorden under vores byer er levested for mere en 100 millioner af mikroorganismer, der lever side om side med planterødder og svampe. Men de er truet, for urbaniseringen lægger et kæmpe pres på vores jord. Konferencens ”Byens Vildt Grønne Gulv” afholdes d. 1. februar på Københavns Universitet.

Mere støtte fra Plan22+ til kommunerne

23-11-23 - Pressemeddelelse
Gennem Plan22+ inviterer Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania nu for anden gang landets kommuner til at byde ind med pilotprojekter, som kan understøtte arbejdet med at indfri klimamål gennem fysisk planlægning.

Seneste billeder


Kontaktpersoner

Torben Dam
Lektor, Københavns Universitet
  61695187
Ellen Højgaard Jensen
Direktør
  33177277
  ehj@byplanlab.dk
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire