Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/01-17 - Pressemeddelelse

Børn og skilsmisse

Næsten hvert 3. barn mellem 0 og 10 år oplever, at deres forældre bliver skilt. Det er en voldsom og indgribende begivenhed i barnets liv. Og mange skilmissebørn tumler med tunge tanker om ansvar og skyld, som kan være svære at dele med andre. I sin nye bog argumenterer Anja Marschall for, at lærere og pædagoger kan gøre en central forskel for børnene i hverdagen med skilte forældre.

21/11-16 - Pressemeddelelse

Oprør på CBS

En usædvanlig ærlig og dramatisk beretning om livet bag kulisserne på en af landets førende vidensinstitutioner. En beretning som ikke er fortalt før om en svag bestyrelse med meget magt, om "CBS' tøsedrenge" og om ledelsesmæssige svigt på en institution, som uddanner fremtidens ledere.

11/11-16 - Pressemeddelelse

Den fælles dagsorden og alle de andre

Meget er sket i det danske medielandskab siden "projekt nyhedsuge" blev sat i søen omkring årtusindskiftet. Tanken var at lave en samlet og systematisk analyse af medieindholdet i Danmark for uge. I en ny bog viser en række forskere således, at nok er tv stadig danskerne primære nyhedskilde, men med digitaliseringen er der også begyndt at opstå sprækker i den fælles dagsorden.

10/11-16 - Pressemeddelelse

Vinderen af Lærebogsprisen 2016 er fundet!

Lærebogsprisen 2016 på 100.000 kr. går til Johannes Fibiger, lektor på Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC. Han vinder Danmarks største faglitterære pris for sit bogforslag Filtret ind. Aktør-netværk-perspektiv på it-didaktisk design.

09/11-16 - Pressemeddelelse

Sex, sladder og stress i organisationer - Ny bog om det, vi helst ikke taler om

Organisationer er mærkelige. De udgør en ramme om rationelle og målstyrede aktiviteter. Inden for denne ramme foregår der imidlertid et væld af irrationelle og følelsesstyrede aktiviteter, som ikke nødvendigvis understøtter organisationens mål. I deres nye bog belyser Jacob Alsted og Ditte Haslund en række af disse irrationelle, følelsesstyrede processer og fænomener.

20/10-16 - Pressemeddelelse

Mørkelygten: foredrag om magtens maskinrum

Jesper Tynell, forfatter til bogen Mørkelygten og cavlingsprisvindende journalist, tager os i dette foredrag med ind i magtens maskinrum og giver et hidtil uset indblik i centraladministrationens metoder til at fremstille en sag som veloplyst, selvom afgørende dele bevidst bliver begravet i mørke. Alle indtægter fra foredraget går til Knæk Cancer.

08/10-16 - Pressemeddelelse

Mørkelygten 2: Offentlighedsloven under lup

Jesper Tynells Mørkelygten affødte i 2014 omfattende debat om demokratiets tilstand, om forholdet mellem regering og folketing, mellem ministre og embedsmænd. Samtidig etablerede den "mørkelygten" som begreb i det politiske vokabular. Sidenhen er flere sager kommet til, og nu udkommer bogen i en ny, udvidet udgave med et særligt kritisk blik på Offentlighedsloven.

01/04-16 - Pressemeddelelse

Ny bog skaber debat: Multikulturalismens fælder - mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik

Ny bog skaber debat før udgivelsesdagen! På forsiden af Jyllands-Posten kunne man i går læse om den kommende bog Multikulturalismens fælder. Bogen er et opgør med en berøringsangst, som har præget myndigheder, forskere og debattører. Flere medier følger i dag op.

31/03-16 - Pressemeddelelse

Den 'dygtige' lærer er en del af problemet

Differentiering af undervisningen og inklusion af børn med særlige udfordringer har været på den skolepolitiske dagsorden i flere årtier, men uden større succes. Og vores forestillinger om 'den dygtige lærer' er ikke en del af løsningen, men en del af problemet, hævder forfatterne til en ny bog.

15/03-16 - Pressemeddelelse

Ny bog: Sociale netværksmedier

"Så må vi se om regeringen fortsat har flertal til at være regering..." Lars Løkke er en blandt 2,8 mio. danskere, der har en profil på mindst et socialt netværksmedier. Og hans tweets er et klart eksempel på, hvordan de sociale medier indgår som en uomgængelig del af det politiske såvel som den almene danskers liv. Ny bog giver for første på dansk en bred introduktion til sociale netværksmedier.

10/03-16 - Pressemeddelelse

Den tredje vej

Siden 2002 har Danmark været involveret i internationale krige i blandt andet Afghanistan, Irak og Libyen. Hver gang har debatten lydt; enten går vi i krig eller også sidder vi på vores hænder. Men der er også en tredje vej; international konfliktløsning. Ny bog bidrager til at nuancere debatten og viser konfliktens dynamikker, de underliggende årsager og de langsigtede løsningsmuligheder.

29/01-16 - Pressemeddelelse

Ny bog: Digitalisering og læring

Digitaliseringen har for alvor taget - og sat - fart i undervisningssektoren inden for de sidste få år. Inddragelse af it i undervisningen er blevet en parameter, som hver enkelt lærer, lærerteam, skole, kommune og region vurderes på. Udviklingen rejser en varieret palet af spørgsmål af teoretisk, teknologisk, pædagogisk og praktisk art, som er fokus for bogen Didaktik, design og digitalisering

22/01-16 - Pressemeddelelse

Så har vi balladen! Ny bog om at handle og tænke pædagogisk - midt i balladen.

Pædagogik rummer altid et element af ballade og ustyrlighed: Tænder, der skal børstes i munde, der ikke vil åbnes. Cigaretter, der ryges i smug bag hækken. Sprog, der bobler over af prutskid og tissemand. Kroppe, der vil op og ud og hoppe og løbe - eller bare vil blive under dynerne. Ny bog tematiserer hvad det i grunden vil sige at handle og tænke pædagogisk - midt i balladen.

22/01-16 - Pressemeddelelse

Fyr din coach - og hyr en protreptiker!

Fyr din coach, skriver Svend Brinkmann i sin bestseller Stå fast. Men måske man i stedet skal hyre en protreptiker. Protreptikken er en gammel kunst fra antikkens Grækenland i at rådgive, vejlede og uddanne magthaveren til hendes eget og samfundets bedste. Med sin nye bog afrunder Ole Fogh Kirkeby sit mangeårige projekt med at genskabe og forny den protreptiske tradition.

10/12-15 - Pressemeddelelse

Tidsturister

Når voksne mennesker i deres fritid iklæder sig uniformer fra 2. verdenskrig eller middelalderlige brynjer, lever som jernalderfamilie i Sagnlandet Lejre eller går på pilgrimsvandring i Frans af Afssisis fodspor, er de en slags tidsturister. De levendegør fortider, men altid i dialog med nutiden. De reenacter. Fortider tur/retur er den første dansksprogede bog om reenactment.

01/12-15 - Pressemeddelelse

Journalistikkens troværdighed under lup

Troværdighed er afgørende for nyhedsmedier. Imidlertid viser flere undersøgelser at danskerne opfatter journalister som en af de mindst troværdige faggrupper. Kan man overhovedet stole på de informationer, som nyhedsmedierne bringer og på de arbejdsmetoder som journalister anvender? Ny bog undersøger journalistikkens trovrædighed.

13/11-15 - Pressemeddelelse

Det er ikke spin. Det er demokrati

Framing er ikke spin, men demokrati, er budskabet i en ny bog af Jens Jonatan Steen og Gry Inger Reiter. Politikere og andre politiske aktører skal være bedre til at forklare hvorfor, de gør, som de gør. Det gør de bedst ved at frame i overensstemmelse med deres grundlæggende værdier. Bedre framing giver vælgerne klare alternativer og styrker således demokratiet.

11/11-15 - Pressemeddelelse

Det perfekte menneske er på vej - men vil vi have det?

Drømmen om det perfekte menneske er gammel. Men det er nyt, at et stort antal forskere systematisk arbejder på at gøre drømmen til virkelighed, og at det faktisk er lykkedes at udvikle en række teknologier, der bringer os nærmere drømmens indfrielse. Klavs Birkholm stiller spørgsmålet: Bør vi gå videre, alene fordi vi kan?

05/11-15 - Pressemeddelelse

Vinderen af Lærebogsprisen 2015 og 100.000 kr. er fundet!

Lærebogsprisen 2015 på 100.000 kr. går til Peter Holdt Christensen, lektor på Institut for Strategi og Globalisering ved Copenhagen Business School. Han vinder Danmarks største faglitterære pris for bogforslaget 'At læse, forstå og anvende akademiske artikler'.

18/09-15 - Pressemeddelelse

Universitetspædagogik og levende læring

Universiteterne er i forandring. Underviserens rolle er ikke at levere timelange velforberedte enetaler eller at kunne svare på alt. Undervisning handler om de studerende. I en ny bog viser en række af landets bedste forskere og undervisere, hvordan den nye underviserrolle kan udfoldes i praksis.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire