Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/08-11 - Pressemeddelelse

Rettelse til nyhed om lærerstuderendes valg af linjefag

Nye tal viser en anderledes fordeling af de påbegyndte obligatoriske linjefag i læreruddannelsen i 2010 end tidligere antaget.Den 27. maj 2011 udsendte Undervisningsministeriet en pressemeddelelse vedrørende lærerstuderendes valg af linjefag. Ministeriet er siden blevet opmærksomt på, at talle..

29/07-11 - Pressemeddelelse

Rekordmange er optaget på en videregående uddannelse

Rekordmange er optaget på en videregående uddannelseDen store stigning i ansøgertallet til de videregående uddannelser afspejles i optagelsestallene. Rekordmange er optaget på en videregående uddannelse i år.I dag modtager 30.812 personer brev om, at de er optaget på en videregående uddanne..

26/07-11 - Pressemeddelelse

Mange veje til fastholdelse i erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolerne gør en stor indsats for, at der er plads og udfordringer til alle elever i erhvervsuddannelserne. Det viser erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse.En koordineret indsats for at hjælpe elever, der har brug for ekstra støtte og vejledning under uddannelsen. Elev..

15/07-11 - Pressemeddelelse

Erhvervsrettede og praksisorienterede videregående uddannelser er mest populære

Igen i år er antallet af ansøgninger til de videregående uddannelser steget, og ansøgerne er yngre end tidligere. De erhvervs- og professionsrettede uddannelser er mest populære.Flere unge vil have en videregående uddannelse, og de begynder tidligere på uddannelsen. De erhvervsrettede og prak..

06/07-11 - Pressemeddelelse

Regeringen styrker fokus på digitale løsninger til uddannelsessektoren

For at indfri de ambitiøse målsætninger om it i uddannelserne har regeringen besluttet at refokusere UNI·C's opgaveportefølje.Regeringen har besluttet, at UNI·C fremover skal koncentrere sig om at opnå følgende tre målsætninger:Øget anvendelse af it i undervisningenSammenh..

04/07-11 - Pressemeddelelse

Ny videreuddannelse for sygeplejersker

Regeringen etablerer nu en ny videregående uddannelse på diplomniveau for sygeplejersker. Uddannelsen har fokus på kronikere, ældre medicinske patienter og sammenhængende patientforløb.Vi lever længere, og i 2050 forventes cirka 24 procent af danskerne at være + 65 år. Samtidig vil flere pa..

01/07-11 - Pressemeddelelse

Eliteidrætsudøvere skal fastholdes i idræt og uddannelse

Mere information, dialog og koordinering skal fastholde unge eliteidrætsudøvere i idrætten og i uddannelserne. Det er konklusionen i en rapport fra arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelserne.Viden og vilje er de væsentligste udfordringer, når udøvere af eliteidræt skal tage en ungdo..

27/06-11 - Pressemeddelelse

Flere unge forventes at få en uddannelse

I næsten alle danske kommuner forventes flere unge fra årgang 2009 at opnå en uddannelse end unge fra årgang 2008. Det viser nye tal fra profilmodellen på kommunalt niveau. Undervisningsministeren er tilfreds med fremgangen.Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af de unge får mindst..

22/06-11 - Pressemeddelelse

Lærer- og pædagogstuderende er tilfredse med deres fuldtidsstudium

Danske tal fra den europæiske undersøgelse "eurostudent" viser, at de danske professionsbachelorstuderende på en typisk uge bruger 37 timer om ugen på deres studium. Næsten 58 procent af de studerende er tilfredse med deres samlede arbejdsbyrde.Undervisningsminister Troels Lund Poulsen er glad ..

22/06-11 - Pressemeddelelse

Hjælp til skoler med mange tosprogede elever

Økonomisk hjælp og mere frihed til skoler med mange tosprogede elever og dårlige resultater samt et skærpet tilsyn med kvaliteten i folkeskolen. Det er blandt initiativerne i den nationale handlingsplan til styrkelse af de tosprogede elevers faglighed.PISA Etnisk 2009 viser, at to ud af fem elev..

22/06-11 - Pressemeddelelse

Rekordmange får studentereksamen

Flere får studentereksamen, og flere studenter har anden etnisk herkomst end dansk. Undervisningsministeren glæder sig over den positive udvikling.Aldrig er så mange studenter sprunget ud fra de danske gymnasier. I alt dimitterer 39.000 unge fra en gymnasial uddannelse i 2011. Det er en stigning ..

21/06-11 - Pressemeddelelse

Datavarehus skal øge gennemsigtigheden i uddannelsessektoren

Regeringen etablerer et centralt datavarehus, der samler alle informationer om uddannelser på tværs af uddannelsessektoren.Borgere, beslutningstagere og institutioner skal have langt bedre indsigt i effekterne af den uddannel-sespolitiske indsats, uddannelseskvaliteten og anvendelsen af de statsli..

20/06-11 - Pressemeddelelse

Gode historier skal tænde drenges læselyst

Ny priskonkurrence skal få drenge til at opfatte læsning som sjovt og spændende frem for en sur pligt.Når drenge bliver 10-14 år, mister de ofte lysten til at læse bøger i deres fritid. Harry Potter-sagaens og Manga-fortællingers popularitet viser dog, at det er muligt at fange drengenes int..

14/06-11 - Pressemeddelelse

Historie om monstre vandt Springfrøprisen

Tre skoler har modtaget Springfrøprisen for at gøre en særlig indsats for at engagere sine elever i en kreativ proces.Hjælp - der er et monster i min baghave!Søndermarkskolen på Frederiksberg modtog den 9. juni 2011 Springfrøprisen på 25.000 kroner for et interaktivt undervisningsprojekt om ..

14/06-11 - Pressemeddelelse

Fair konkurrencevilkår mellem udbydere af transportuddannelser

Private køreskoler kan i 2011 søge om godkendelse til arbejdsmarkedsuddannelser inden for transportområdet.Private køreskoler kan efter sommerferien søge om godkendelse til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) inden for dele af transportområdet. Det drejer sig blandt andet om kørekort ti..

09/06-11 - Pressemeddelelse

Invitation til pressen: Uddeling af Springfrøprisen 2011

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet uddeler Springfrøprisen til skoler, som har gjort en særlig indsats for at udvikle elevernes kunstneriske potentiale.Koncerter, musicals og udstillinger af elevværker. Hver dag arbejder elever og lærere på landets folkeskoler med nytænkende og krea..

07/06-11 - Pressemeddelelse

Offentliggørelse vil løfte gymnasier

Nu offentliggøres de gymnasiale eksamensresultater for 2010. Resultaterne viser stor forskel mellem gymnasierne. Undervisningsministeren håber, at offentliggørelsen vil løfte gymnasierne.Studenterne på stx, det almene gymnasium, får stadig højere karakterer end deres medstuderende på hf. Det..

06/06-11 - Pressemeddelelse

Europæisk samarbejde skal styrke interessen for naturvidenskab og teknologi

Danmark deltager nu i et strategisk europæisk samarbejde om at styrke sammenhængen mellem uddannelse og karriere inden for naturvidenskab og teknologi. Den danske deltagelse støttes med 0,8 millioner kroner.Danmark er blevet en del af et europæisk samarbejde, der skal skabe større interesse for..

01/06-11 - Pressemeddelelse

Enighed om at imødekomme fusion i Aarhus

Ønsket om en fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet imødekommes nu af partierne bag aftalen om professionshøjskoler for videregående uddannelser.Partierne bag aftalen om professionshøjskoler for videregående uddannelser er enige om at imødekomme en fusionsansøgning ..

30/05-11 - Pressemeddelelse

Flere lærerstuderende vælger tre linjefag, og flere vælger naturfag

Dobbelt så mange lærerstuderende vælger naturfag som obligatorisk linjefag, og langt flere vælger tre linjefag frem for to.Der er sket en markant stigning i andelen af studerende, der vælger naturfag som deres første obligatoriske linjefag på den nye læreruddannelse. Samtidig vælger markant..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire