Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/02-15 - Pressemeddelelse

Ny national ordblindetest på tværs af uddannelser

Undervisningsministeriet kommer nu med en ny national ordblindetest, som skal identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser.

29/01-15 - Pressemeddelelse

Ny undersøgelse kortlægger ufaglærtes motivation for at blive faglærte

Hver femte ufaglærte i alderen 25 til 54 år har lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Samtidig mener mere end halvdelen, at en erhvervsuddannelse vil gavne dem. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

29/01-15 - Pressemeddelelse

Ny undersøgelse kortlægger ufaglærtes motivation for at blive faglærte

Hver femte ufaglærte i alderen 25 til 54 år har lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Samtidig mener mere end halvdelen, at en erhvervsuddannelse vil gavne dem. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

27/01-15 - Pressemeddelelse

Analyse: Stort potentiale for flere praktikpladser i virksomhederne

Ny rapport viser, at der er et potentiale på mere end 33.700 praktikpladser i danske virksomheder. Det ville give en praktikplads til alle elever, som i dag står i praktikpladskøen eller er i skolepraktik. Samtidig viser rapporten, at der er store forskelle på, hvor gode erhvervsskolerne er til at få elever i praktik hos en virksomhed.

27/01-15 - Pressemeddelelse

Analyse: Stort potentiale for flere praktikpladser i virksomhederne

Ny rapport viser, at der er et potentiale på mere end 33.700 praktikpladser i danske virksomheder. Det ville give en praktikplads til alle elever, som i dag står i praktikpladskøen eller er i skolepraktik. Samtidig viser rapporten, at der er store forskelle på, hvor gode erhvervsskolerne er til at få elever i praktik hos en virksomhed.

07/01-15 - Pressemeddelelse

Ministre vil sikre bedre undervisning og flere kvinder i forskning i Norden

De nordiske lande skal arbejde tættere sammen om at skabe bedre undervisning og trivsel, styrke udviklingen af talenter og sikre flere kvindelige forskere. Det er blandt initiativerne, når Danmark har formandsskabet for Nordisk Ministerråd i 2015.

01/12-14 - Pressemeddelelse

Gymnasieudspil: Gymnasier til fremtiden

Gymnasierne (stx, hhx, htx og hf) skal ruste de unge endnu bedre til at tage en videregående uddannelse. Det vil regeringen sikre ved at indføre færre og bedre studieretninger og ved at styrke elevernes faglige niveau.

28/11-14 - Pressemeddelelse

Bred politisk opbakning til modernisering af folkeskolens prøver

Folkeskoleforligskredsen er enige om at iværksætte en række initiativer, der skal videreudvikle folkeskolens prøver. Her åbnes der blandt andet for flere produkt- og projektorienterede prøver og prøver, der tager udgangspunkt i partnerskaber mellem skolerne og lokale foreninger og virksomheder. De første ændringer bliver gennemført fra skoleåret 2015/2016.

20/11-14 - Pressemeddelelse

Ny undersøgelse: Danske elever har gode it-kompetencer

En ny international undersøgelse af elevers kompetencer til at anvende computere og internettet viser, at danske elever i 8. klasse ligger i toppen blandt de deltagende lande. Undersøgelsen viser samtidig, at danske lærere er positive over for at inddrage it i undervisningen og gerne vil blive bedre til opgaven med at bruge it til at gøre eleverne så dygtige som muligt.

30/10-14 - Pressemeddelelse

Regeringen investerer millioner i praktikpladsinitiativer

Undervisningsministeriet har sammen med DA og LO lagt sig fast på udmøntningen af midler afsat i vækstpakken 2014 til initiativer, der skal styrke det praktikpladsskabende arbejde på erhvervsskolerne. Samtidig sætter parterne ind over for elever, som er gået i stå i deres uddannelse, fordi de hverken er i praktik i en virksomhed eller i skolepraktik.

20/10-14 - Pressemeddelelse

Ny kampagne for erhvervsuddannelserne

Vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden, hvis de seneste års lave antal ansøgere til erhvervsuddannelserne fortsætter. I dag lancerer Undervisningsministeriet en kampagne om erhvervsuddannelserne, der giver ordet til elever, der er stolte af deres uddannelse.

07/10-11 - Pressemeddelelse

Børne- og undervisningsministeren besøger WorldSkills

Det danske håndværkerlandshold deltager i WorldSkills - VM i håndværk i London. Børne- og undervisningsministeren møder deltagerne og følger konkurrencerne.Det danske håndværkerlandshold arbejder i disse dage intenst på at vinde medaljer ved WorldSkills - VM i håndværk i London.Den 5.-6...

25/08-11 - Pressemeddelelse

Elever får flere undervisningstimer end påkrævet

De danske folkeskoler har samlet set planlagt flere undervisningstimer, end reglerne om minimumstimetal kræver. Undervisningsministeren glæder sig over det gode resultat.Eleverne i folkeskolen kan se frem til flere undervisningstimer, end de har krav på. Det viser den seneste opgørelse af folkes..

24/08-11 - Pressemeddelelse

Regeringen styrker it i folkeskolen med 500 millioner

It skal i langt højere grad anvendes til at fremme elevers læring og understøtte de faglige mål i folkeskolen. Nu fremlægger regeringen en national strategi for it i folkeskolen.I regeringens udspil til en bedre folkeskole, Faglighed og frihed, er øget anvendelse af it i folkeskolen et vigtigt..

19/08-11 - Pressemeddelelse

Ny videregående voksenuddannelse i skatter og afgifter

Medarbejdere i SKAT kan nu opgradere deres kompetencer på en ny videregående voksenuddannelse inden for skatter og afgifter.Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har godkendt en ny videregående efteruddannelse i skatter og afgifter, der er praktisk og anvendelsesorienteret på et teoretisk gr..

19/08-11 - Pressemeddelelse

Nye diplomuddannelser inden for design og digital kommunikation

Nu er der mulighed for at videreuddanne sig inden for to områder i konstant udvikling. Undervisningsministeren har godkendt to diplomuddannelser i henholdsvis design og business samt e-konceptudvikling.Designbranchen har efterspurgt videreuddannelse, der kombinerer design med business. Det ønske i..

19/08-11 - Pressemeddelelse

Minister kræver handling af Københavns Kommune

Den netop offentliggjorte PISA-København-undersøgelse viser, at de københavnske skolebørn er blevet dårligere læsere. Undervisningsministeren er rystet over svigtet af elever og forældre.46 procent af 2. generationsindvandrere forlader den københavnske folkeskole som funktionelle analfabeter..

16/08-11 - Pressemeddelelse

Ny naturvidenskabelig studieretning i det almene gymnasium

De almene gymnasier kan fra 2011 udbyde en naturvidenskabelig studieretning med geovidenskab på A-niveau. Studieretningen udbydes som forsøg og skal bidrage til dansk førerposition inden for teknologi, forskning og udvikling.I takt med samfundets udvikling efterspørger industri og forskningsinst..

15/08-11 - Pressemeddelelse

Maksimal åbenhed om skolernes resultater

Undervisningsministeriet offentliggør i dag de enkelte folkeskolers afgangsprøvekarakterer sat i forhold til elevernes sociale og økonomiske baggrund. Dermed kan forældrene få et yderligere fingerpeg om kvaliteten i deres børns skole, og skolerne får et bedre grundlag for at udvikle undervisn..

12/08-11 - Pressemeddelelse

Skriftlig eksamen til eksamen

I en undersøgelse af eksamensopgaverne i engelsk og fysik består de skriftlige opgaver. Undervisningsministeren opfordrer til at holde fokus på fortsat udvikling i eksamensopgaverne.En arbejdsgruppe fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, under ledelse af professor Jens R..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire