Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/09-10 - Pressemeddelelse

Flere unge på vej i Europa

Europa-Kommissionens initiativ "Unge på vej" skal styrke unges muligheder for uddannelse og job. Danmark er allerede godt i gang.Europa-Kommissionen har offentliggjort flagskibsinitiativet "Unge på vej".Med udspillet giver kommissionen sit bud på, hvordan EU-medlemslandene kan styrke indsatsen fo..

16/09-10 - Pressemeddelelse

Unge har ret til egu-forløb

Kommuner skal oprette egu-forløb for unge, der tilhører målgruppen for egu. Det vurderer Undervisningsministeriet på baggrund af en konkret sag med en borger, som fik afslag på en egu-plads.Kommuner skal oprette egu-forløb for unge, der tilhører målgruppen for egu. Det har kommunen pligt til..

15/09-10 - Pressemeddelelse

Projekt om kvindehandel vinder Pionerprisen

Tre lærere fra Københavns Åbne Gymnasium har fået Pionerprisen for et undervisningsprojekt om handel med mennesker over landegrænserne. Undervisningsministeren roser lærerne og eleverne for deres kreativitet og nytænkning.Regeringen satser på entreprenørskab og innovation i de danske uddann..

10/09-10 - Pressemeddelelse

Talentarbejdet skal ske i fællesskabet

Statsforvaltningen har netop afgjort, at Esbjerg Kommunes oprettelse af eliteidrætsklasser på Vestervangsskolen er i modstrid med folkeskoleloven. Undervisningsministeren tager afgørelsen til efterretning."Jeg har stor sympati for, at kræfter i skoleverdenen går op i, hvordan vi også kan opmun..

09/09-10 - Pressemeddelelse

Rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen

Ny rapport rummer oplæg til det videre arbejde inden for efteruddannelse og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet.Hvordan er det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet? Det har en arbejdsgruppe i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsminis..

09/09-10 - Pressemeddelelse

Ny evaluering viser positive praktiktal

Indsatsen på praktikpladsområdet virker: Langt flere unge får en praktikplads. Det viser en ny evaluering af Ungepakke 1 og indsatsen på praktikpladsområdet.I november 2009 lancerede regeringen og globaliseringsforligskredsen Ungepakke 1, som skulle sikre flere praktikpladser i 2010. Ny evaluer..

08/09-10 - Pressemeddelelse

Læsekonsulent modtager læsepris

Tina Nedergaard har uddelt Undervisningsministeriets Læsepris på 25.000 kroner til læsekonsulent Lillian Byrialsen. Hun modtager prisen for sit store arbejde med at styrke børns læsning i Norddjurs Kommune.Læsning er forudsætningen for læring og viden. Siden 2005 har regeringen derfor sat fo..

07/09-10 - Pressemeddelelse

Education at a Glance 2010: Danske studerende er blandt de bedste til at gennemføre deres studier

Danmark har en af de højeste gennemførelsesprocenter på videregående uddannelser. Til gengæld er vi et af de lande, hvor gymnasielærerne har færrest undervisningstimer. Det viser den årlige OECD-rapport.Danmark er blandt de OECD-lande, hvor flest af dem, der begynder på en videregående udd..

06/09-10 - Pressemeddelelse

Undersøgelse af offentlige lederes uddannelsestilbud

Undervisningsministeriet sender et projekt om lederes brug af uddannelsestilbud i udbud. Interesserede konsulentvirksomheder opfordres til at indsende tilbud.Hvor mange offentlige ledere benytter lederuddannelser inden for VVU og AMU? Og hvor mange ledere er tilfredse med uddannelsestilbuddene? Det ..

06/09-10 - Pressemeddelelse

Regeringen vil sikre balance i uddannelserne

Uddannelse spiller en vigtig rolle i regeringens netop offentliggjorte udspil "Danmark i balance i en global verden". Udspillet skal støtte yderområderne og blandt andet sikre gode vilkår for studerende i hele Danmark.Regeringen har som målsætning, at Danmark i 2020 skal være et af de ti riges..

06/09-10 - Pressemeddelelse

Gode undervisningsmaterialer belønnes med 85.000 kroner

Nu kan bøger, spil og andre undervisningsmaterialer indstilles til Undervisningsmiddelprisen 2011.Hvert år belønnes producenterne af et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet med Undervisningsmiddelprisen. Prisen på 85.000 kroner fordeles mellem vinderen og nummer to og tre..

03/09-10 - Pressemeddelelse

Bornholms gymnasium, erhvervsskole og VUC er fusioneret

Undervisningsministeriet har godkendt oprettelsen af Campus Bornholm. Det betyder, at Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm nu samles som én institution.Markant mindre ungdomsårgange og udfordringer i forhold til rekruttering af lærere. Det er nogle af de opgaver, som bornh..

03/09-10 - Pressemeddelelse

Ny håndbog om praktik i de videregående uddannelser

Få gode råd og vejledning i den nye håndbog om obligatorisk praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.Praktikvejledere, der er i gang med at tilrettelægge de kommende semestres praktikforløb, kan nu få hjælp fra andres gode ideer til at strukturere arbejdet med praktik.Hån..

02/09-10 - Pressemeddelelse

Mange har en leder i maven

Imponerende stor søgning til forløbet "Talent for ledelse", som skal spotte og udvikle ledertalenter til folkeskolen. 21 kommuner ønsker at få 120 lærere med i forløbet.Folkeskolen står inden for de næste fem år over for et generationsskifte blandt lederne. Det betyder, at der skal nye kræ..

02/09-10 - Pressemeddelelse

Øgede elevpladsens omsætning og fik fagprøveprisen

Ghita Mølgaard øgede omsætningen på sin elevplads og fik Detailhandelens Fagprøvepris på 25.000 kroner. Undervisningsministeren fremhæver hende som et godt eksempel, der kan være med til at ændre erhvervsuddannelsernes omdømme.Ghita Mølgaard, 25, har netop modtaget en buket blomster og en..

02/09-10 - Pressemeddelelse

Udbud: Lederudviklingsforløb for ledere i Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet ønsker tilbud på et lederudviklingsforløb.Den udbudte opgaveUndervisningsministeriet ønsker tilbud på et lederudviklingsforløb med fokus på indsatsområderne "god personaleledelse" og "tværgående samarbejde".Forløbet henvender sig til cirka 35 afdelings- og kontorc..

02/09-10 - Pressemeddelelse

Fokus på fremtidens finansuddannelser

Hvad er ministerens forventninger til uddannelse af fremtidens medarbejdere i finanssektoren? Det spørgsmål var undervisningsminister Tina Nedergaard inviteret til at besvare i Finanssektorens Hus onsdag den 1. september.Med udgangspunkt i 95- og 50-procent-målsætningerne gav undervisningsminist..

02/09-10 - Pressemeddelelse

Ny internettjeneste skal hjælpe og motivere elever

Undervisningsministeriet har lanceret en internettjeneste, der skal styrke elevernes læring med brug af it. På Træneren kan elever nu på egen hånd lære mere om matematiske formler og tyske verber. Undervisningsministeren glæder sig over tilbuddet.Med et nyt tiltag giver Undervisningsministeri..

30/08-10 - Pressemeddelelse

Fransk undervisningsminister finder inspiration i Danmark

Den franske undervisningsminister, Luc Chatel, var i Danmark for at få gode ideer til at ændre det franske skolesystem."Det er dejligt, at Frankrig kan hente inspiration hos os, men vi kan sikkert også lære noget af jer."Sådan sagde Undervisningsminister Tina Nedergaard, da hun den 26. august h..

30/08-10 - Pressemeddelelse

En globaliseret verden kræver sprogkompetencer

Uddannelsespolitikken bør fokusere på andre sprog end dansk og engelsk, til gavn for den enkelte og Danmarks position i den globale verden. Det skriver Bente Meyer fra DPU i Undervisningsministeriets stafet.Hvis vi skal være ordentligt klædt på til den globaliserede verden, er det ikke nok kun ..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire