Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/05-11 - Pressemeddelelse

Flere forsøg med eliteidrætsklasser

Skoleelever skal have bedre muligheder for at styrke deres idrætstalent.I december 2010 godkendte Undervisningsministeriet forsøg med optagelseskrav til eliteidrætsklasser på to skoler i Aarhus Kommune. Nu har undervisningsminister Troels Lund Poulsen godkendt lignende forsøg på yderligere 17 ..

23/05-11 - Pressemeddelelse

Ny erhvervsuddannelse til de danske havne

En ny havne- og terminaluddannelse skal sikre uddannet arbejdskraft i de danske havnevirksomheder. Uddannelsen udbydes hos AMU Nordjylland og EUC Nordvestsjælland.Godstransport flyttes i stigende grad fra landevejene til søvejene. Det skaber nye og mere komplekse behov for planlægning og håndter..

17/05-11 - Pressemeddelelse

91 procent af undervisningstimerne gennemføres

Langt de fleste skoler undgår timer uden undervisning, men der er plads til forbedringer. Det viser en ny undersøgelse af planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer i folkeskolen.I gennemsnit gennemføres cirka 91 procent af alle undervisningstimer i folkeskolen som planlagt. Eleverne h..

16/05-11 - Pressemeddelelse

Godt undervisningsmiljø belønnet med 25.000 kroner

Et godt undervisningsmiljø er med til at skabe trivsel og motivation for at lære. Fire skoler og uddannelsessteder har modtaget Undervisningsmiljøprisen 2011.Kulturændring på Harløse Skole, elevinddragelse på Esbjerg Gymnasium og HF, struktureret elevrådsarbejde på Haderslev Skole og system..

10/05-11 - Pressemeddelelse

Undervisningsmiljøprisen 2011 uddeles

Den 16. maj overrækker Troels Lund Poulsen Undervisningsmiljøprisen til uddannelsessteder, der har gjort en ekstraordinær indsats for undervisningsmiljøet.De sociale, fysiske og æstetiske rammer i skolerne og på uddannelserne er med til at skabe god undervisning og en god hverdag.Hvert år bel..

06/05-11 - Pressemeddelelse

Stor stigning i antallet af praktikpladser i kommuner og regioner

Kommunerne og regionerne har oprettet mere end 3.000 ekstra praktikpladser i 2010. 2.500 ekstra praktikpladser er oprettet på social- og sundhedsuddannelserne - et historisk højt antal.Kommunerne og regionerne har i 2010 oprettet mere end 3.000 ekstra praktikpladser sammenlignet med 2009. Stigning..

04/05-11 - Pressemeddelelse

Træffetid i Undervisningsministeriet

Kom og få en snak med undervisningsminister Troels Lund Poulsen om undervisning og uddannelse. Alle er velkomne.Har du en særlig interesse i uddannelse? Og har du noget på hjerte, som du vil dele med undervisningsminister Troels Lund Poulsen eller spørge ham om?Fredag den 6. maj klokken 15.00-17..

03/05-11 - Pressemeddelelse

Evalueringskulturen i folkeskolen er styrket

Vi er blevet bedre til at evaluere arbejdet i og med folkeskolen, men der er fortsat mulighed for forbedringer. Det viser en ny rapport fra OECD.Nationale test, elevplaner og kvalitetsrapporter giver resultater.Danmark er kommet langt i arbejdet med at styrke evalueringskulturen i folkeskolen, men l..

02/05-11 - Pressemeddelelse

En halv million test vellykket gennemført

På næsten to tusinde danske skoler er der gennemført mere end en halv million nationale test siden den 10. januar. Det er konklusionen på den anden obligatoriske testrunde, der netop er gennemført med succes."Nu kan vi få flyttet fokus fra teknik til pædagogik."Sådan lyder den tilfredse konk..

29/04-11 - Pressemeddelelse

Regioner opretter flere praktikpladser

Regeringen og Danske Regioner har aftalt at oprette 390 ekstra praktikpladser i regionerne i 2011. Det er en forøgelse på 60 pladser i forhold til det aftalte niveau for 2010.I 2011 stiger antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet yderligere i regionerne.Regeringen og Danske Regio..

20/04-11 - Pressemeddelelse

Flere vil have en videregående uddannelse

Igen i år er der en stor stigning i antallet af ansøgninger til videregående uddannelser. Især velfærdsuddannelserne er populære, og stadig flere ser muligheder i en videregående uddannelse. Det viser opgørelsen af årets kvote 2-ansøgninger.Flere vil have en videregående uddannelse. Især..

15/04-11 - Pressemeddelelse

Talent skal udvikles inden for alle felter

Arbejdsgruppen for talentudvikling i uddannelsessystemet har fremlagt en samlet strategi for talentudviklingen i de danske skoler og uddannelser.Talentudvikling. Hvor står vi - og hvad bør der gøres?Det er afgørende for Danmarks konkurrencedygtighed, at vi hele tiden er fremme i feltet inden for..

14/04-11 - Pressemeddelelse

Alle skal tage del i integrationsopgaven

Undervisningsministeren mødtes med de frie skoler for at diskutere styrket tilsyn og etablering af en integrationspulje. Ministeren og de frie skoler er enige om, at alle skal påtage sig en del af opgaven med integration.Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har den 13. april 2011 holdt møde ..

14/04-11 - Pressemeddelelse

Diplomuddannelser - klædt på til fremtiden

Det skal være lettere at vælge den helt rigtige diplomuddannelse. Nu lanceres kampagnen Byg videre på din fremtid, der skal give et bedre overblik over det store udvalg.PRESSEMEDDELELSEDiplomuddannelse i visuel journalistisk, beskæftigelse, informationsteknologi, pædagogik eller ældrepleje? Mu..

08/03-11 - Pressemeddelelse

Undervisningsministeren træder tilbage

Undervisningsminister Tina Nedergaard har netop meddelt statsministeren, at hun træder tilbage i forbindelse med dagens ministerrokade.Undervisningsminister Tina Nedergaard siger:"Statsministeren har i dag meddelt, at integrationsministeren træder tilbage. Der kommer derfor en ministerrokade. Derf..

07/03-11 - Pressemeddelelse

Bedste undervisningsmiddel 2011 kåres

Undervisningsmaterialer til fysik, musik og afsætning er nomineret til Undervisningsmiddelprisen 2011. Vinderen udpeges den 10. marts i Roskilde.Skal vinderen af Undervisningsmiddelprisen 2011 være en digital udgivelse til faget afsætning med blandt andet PowerPoint-præsentationer, videoklip og ..

04/03-11 - Pressemeddelelse

It skal være en løftestang for fagligheden

Med et debatmøde om anvendelsen af it i folkeskolen har undervisningsministeren taget det første skridt mod en ny it-strategi i folkeskolen.It skal være en løftestang for fagligheden i folkeskolen. Derfor havde undervisningsminister Tina Nedergaard den 25. februar indbudt repræsentanter fra sko..

03/03-11 - Pressemeddelelse

Bedste undervisningsmiddel 2011 kåres

Undervisningsmaterialer til fysik, musik og afsætning er nomineret til Undervisningsmiddelprisen 2011. Vinderen udpeges den 10. marts i Roskilde.Skal vinderen af Undervisningsmiddelprisen 2011 være en digital udgivelse til faget afsætning med blandt andet PowerPoint-præsentationer, videoklip og ..

25/02-11 - Pressemeddelelse

Grønne tanker i Sønderborg og god motivation i Vejle

Undervisningsministeren besøgte Sønderborg Kommune og Vejle Kommune for at opleve, hvordan naturfag og trivsel tænkes ind i den daglige undervisning.Ved hjælp af innovative og grønne metoder får eleverne i Sønderborg Kommune smag for naturfag.Også Vejle Kommune har mange initiativer, der få..

25/02-11 - Pressemeddelelse

Forældrene skal ringe til skolen, når børnene er syge

Indsendt til Del en god ide af skoleleder Ulla Nissen: På Nustrup Fællesskole skal forældrene ringe til skolen, hvis deres barn har en sygedag. Ordningen har været med til at nedbringe fraværet på skolen.Når dit barn er sygt, skal du ringe til skolen og give besked. Sådan fungerer det på Nu..Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire