Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06-12-16 - Pressemeddelelse

Vil du føde mit barn?

DR har fulgt fire singlemænd, der alle kæmper for at få opfyldt deres største ønske om at få et barn. De er nået en vis alder uden at have fået børn. Nu vil de gøre alt - og er der mon en kvinde derude, der vil føde deres barn?

24-11-16 - Pressemeddelelse

Foreningen Far på mobilen

Foreningen Far har lanceret en ny hjemmeside til mobilen med aktiviteter, viden, rådgivning, bestilling af opkald og mulighed for at støtte Foreningen Far. Foreningen Far er en af verdens ældste fædre organisationer og den største interesseorganisation for børn og fædre i Danmark.

22-11-16 - Pressemeddelelse

Fokus på børns sundhed og gode samfundsværdier

DEBAT I ALTINGET: Foreningen Far anbefaler, at politikerne skaber den samme familie model for alle børn og begge forældre - i alle familie former. Det skriver Jesper Lohse fra Foreningen Far, der samtidig nævner tre trin, foreningen ønsker fokus på i et nyt skilsmissesystem.

14-11-16 - Pressemeddelelse

Mødre og fædre udøver lige ofte vold mod børn

Mødre (21 pct.) udsætter oftere end fædre (18 pct.) børnene for mindre grov fysisk vold. Mødre og fædre er lige voldsudøvende, når det gælder den grove vold. En øjenåbner for forældre, politikere og myndigheder i forhold til lovgivning, praksis og støtte.

31-10-16 - Pressemeddelelse

Nordisk Mandekonference i Oslo den 18-19 nov.

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende værdi i de nordiske lande. Indsamling og brug af data og viden vedrørende ligestilling har en fundamental betydning, når det gælder fremme af ligestilling i samfundet. Det nordiske samarbejde om ligestilling, har bidraget til at gøre Norden til den mest ligestillede region i verden i dag, men vi kan gøre det bedre i Norden.

26-10-16 - Pressemeddelelse

Fem forslag til et bedre familiesamfund

Regeringen har foreslåetet samlet skilsmissesystem, men Danmark kan gøre det bedre end det. Det skriver Landsformand Jesper Lohse fra Foreningen Far i Altinget, og nævner blandt andet fædre barsel som et af de områder, der skal fokus på, hvis systemet skal blive bedre.

24-10-16 - Pressemeddelelse

Det kønsopdelte familiesystem er fortid

Af Jesper Lohse, Landsformand for Foreningen Far.

21-10-16 - Pressemeddelelse

Novozymes har Danmarks rekorden

Barsel for barnet med begge forældre handler om kultur, familie økonomi, far og mors fælles ønske, mors krav og fars rettigheder. Det bedste for barnet er begge forældres kærlighed, omsorg og tryghed gennem hele livet. Hos Novozymes der har Danmarks bedste barselsordning for fædre spiller familie økonomien ikke en central rolle.

18-10-16 - Pressemeddelelse

Børn har livsvarig ret til biologiske forældre

Det biologiske forældreskab er følelsesmæssigt livsvarigt for børn og forældre - og Danmark skal i henhold til menneskerettighederne sikre barnet ikke adskilles fra sine forældre mod deres vilje samt give alle interesserede parter mulighed for at fremføre deres synspunkter. Vi lever i en nutid med dna, skilsmisser og sociale medier, hvor børn, forældre og søskende og bedsteforældre finder hinanden

13-10-16 - Pressemeddelelse

Foreningen Far rejser kritik af People's Press

Foreningen Far skal hermed rejse kritik af People's Press for udgivelse af dansk bog om stalking. Foreningen Far er oprigtigt bekymret for danske børn, da vi af uafhængige personer er oplyst, at hovedkilden i People's Press bogen er en forælder, som ved retten har erkendt urigtig anklage for incest og har flere domme for bagvaskelse og urigtige oplysninger.

10-10-16 - Pressemeddelelse

Foreningen Far har indbragt Politiken for pressenævnet

Foreningen Far rejser kritik af Politiken og har indbragt 3 principielle sager hos Politiken for pressenævnet. Politiken har flere gange bragt debatindlæg med usande oplysninger og påstande lavet af personer, som kender / omgås hinanden. Politiken har samtidig ikke ønsket at bringe en kronik fra Foreningen Far, som satte tingene i perspektiv for danske børn og forældre på fornuftig og positiv vis.

08-10-16 - Pressemeddelelse

Børnebortførelser, falske oplysninger og selvtægt

Foreningen Far har gennem flere år orienteret Social og Indenrigsministeriet samt Politiet om mønstre fra uafhængige forældre i bortførelsessager og alvorlige børnesager, herunder navne sammenfald. Vi modtager ofte de samme oplysninger fra forældre m/k, familier, advokater og medierne, som viser mønstre og giver sådanne oplysninger til politiet.

03-10-16 - Pressemeddelelse

FORSKNING: Kender mor, far eller begge forældre barnet bedst?

Ny forskning fra Aarhus Universitetet viser, at det går ud over mors dømmekraft, hvis hun har psykiske problemer, og at far er lige så god som mor til at vurdere sit barns faglige og sociale evner. Det er vigtigt at tage højde for i bl.a. forældremyndighedssager, mener forskerne bag undersøgelsen.

30-09-16 - Pressemeddelelse

Stalking eller ikke stalking - det er spørgsmålet!

Foreningen Far kan meddele at hovedkilde i bog om stalking og hadefulde blogindlæg er dømt for bagvaskelse og har erkendt falsk anklage i retten.

27-09-16 - Pressemeddelelse

Kontanthjælpsloft for samværsforældre

TV2 Lorry har bragt historien om Benny og hans datter, som lever for 3.000 kr. om måneden og frygter at må gå fra hus og hjem. Det er meget angstprovokerende udtaler Benny, som føler sig som en dårlig far for sin datter.

16-09-16 - Pressemeddelelse

Falske oplysninger

Foreningen Far bliver løbende orienteret om falske oplysninger og rygter, som forsøges spredt på sociale netværk og til politikere. Det er ofte de samme personer og grupper der står bag. Der er aktuelt en falsk manual i omløb, som udstilles som om at Foreningen Far skulle have lavet den. Det har vi naturligvis IKKE og de fleste kan vist godt se det med sund fornuft.

15-09-16 - Pressemeddelelse

Det er historisk, det vi ser ske med fædre og deres babyer lige nu!

Foreningen Far anbefaler at DET MODERNE FAMILIELIV bliver top prioriteret og fælles indsatsområde for politikere, ministerier, styrelser, råd og udvalg i 2017. Det har aldrig været vigtigere for danske børn og forældre, at have lige muligheder i et sundt, dejligt og moderne Danmark!

12-09-16 - Pressemeddelelse

Top prioriteret indsatsområde i 2017

Vil vi have danskerne til at have tillid og respekt for lovgivningen, politikerne og menneskerettighederne til glæde for os alle, er "Det moderne familieliv" et fornuftigt valg, som top prioritet i 2017 for politikere, ministerier og styrelser.

09-09-16 - Pressemeddelelse

Foreningen Far har orienteret FN kvindekomiteen

Foreningen Far har orienteret FN kvindekomiteen om de væsentligste ligestillingsproblemer for børn, fædre og moderne familier i Europa. Opmærksomhed bør være på det moderne familieliv for børn i Norden, kulturelle forskelle i Europa samt ytringsfrihed for fædre og fædre organisationer - i lighed med kvinder og kvindeorganisationer i mange andre lande.

02-09-16 - Pressemeddelelse

Digitaliseringsstrategien 2016

Foreningen Far har spurgt digitaliseringsstyrelsen om opdateringen til forældre om fælles børn, som omtales i digitaliseringsstrategien, er færdig og hvad den konkret indeholder og afhjælper. Foreningen Far har gennem flere år sat fokus på digital post og adgange for forældre i Danmark i det moderne familieliv, da vi oplever det er blevet overset hos Ministerierne og i digitaliseringsstrategien.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire