Les nyheter

Nyheter fra MyPressWires nettverk

Registrer deg som journalist og motta relevante nyheter


Kategori: Samfunn     Resultater: 50
Pressemelding    12/07-17
Mobilitet for metropoler - Bosch sin fremtid ligger i den smarte byen
Bosch Mobility Experience 2017 - #BoschME
Følg virksomheten
Pressemelding    23/11-16
Bosch blir en del av hverdagens helsetjenester
Bosch Healthcare Solutions GmbH tilbyr kundene nettverkstilkoblede produkter og tjenester innen helse- og medisinsk teknologi. Verdens første åndedrettsanalysator for pasienter forbedrer astmatikeres livskvalitet. Løsninger basert på Bosch' kjernekompetanse: Sensorteknologi, programvare og tjenester
Følg virksomheten
Pressemelding    21/07-16
Bosch danner allianse mot kreft
Robert Bosch Hospital (RBK), Robert Bosch Stiftung og Bosch-konsernene slår seg sammen i kampen mot kreft. RBK grunnlegger nytt Robert Bosch senter for tumorsykdommer i samarbeid med Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ). Robert Bosch Stiftung støtter kreftforskningen med ytterligere 24 millioner euro frem til 2020. Bosch-konsernene tilbyr programmer for å støtte medarbeidere med kreft.
Følg virksomheten
Pressemelding    31/03-16
Travelt på alarmstasjonen
Innbruddsbanden som herjer på Østlandet sprer frykt og bekymring. Dette merkes spesielt godt på Sector Alarms alarmstasjon som de siste dagene har merket stor pågang. Henvendelsene kommer fra kunder som tester alarmanlegget, det er forespørsler fra kunder som ønsker flere alarmkomponenter og skallsikringsløsning og mange nye kunder som ønsker alarm.
Følg virksomheten
Pressemelding    20/11-15
Unge tror de er gjeldfrie som pensjonister
Kun én av fem unge sørlendinger tror de har gjeld som pensjonister. - Mange kan nok gå på en smell, sier pensjonsekspert.
Følg virksomheten
Pressemelding    02/11-15
10 innovasjoner som kan skape en mer bærekraftig hverdag for materialer
Den 4.-5. november møtes IKEA Group, Nike Inc., NASA, Novozymes, Kvadrat, ledende forskere, investorer, samt nordiske og amerikanske embetsmenn i Malmö, Sverige, for å støtte opp om dette års ti LAUNCH Nordic-innovatører i å forme en mer bærekraftig hverdag for materialer.
Følg virksomheten
Pressemelding    10/08-15
19 personer reddet fra røykfylte hus
Ferske tall for årets seks første måneder bekrefter at boligalarm redder liv og reduserer risikoen for uønskede hendelser. Så langt i år har Sector Alarm rykket og reddet ut 19 personer som sov i røykfylte hus. Det er seks flere enn i samme periode i fjor.
Følg virksomheten
Pressemelding    19/05-15
Bygg og anlegg fortsatt på konkurstoppen
Byggebransjen går godt, men står likevel for hele 25 prosent av alle konkursene i Norge i årets fire første måneder. Totalt har 417 selskaper innen bygg og anlegg gått konkurs så langt i år, noe som gjør bransjen til en av verstingene på konkursstatistikken, viser en fersk rapport fra Experian.
Følg virksomheten
Pressemelding    06/05-15
Stor nedgang i antall nye aksjeselskap
Antall nye aksjeselskap faller kraftig i årets første kvartal. Til tross for høye ambisjoner om flere norske gründere ble det etablert 25 prosent færre aksjeselskap første kvartal sammenliknet med fjoråret. Trenden tiltar dramatisk i mars, i følge ny statistikk fra Experian.
Følg virksomheten
Pressemelding    27/04-15
Kraftig konkursøkning i eiendom
Til tross for et brennhett boligmarked økte antallet konkurser og tvangsavviklinger i eiendomsbransjen med hele 68 prosent i første kvartal, viser tall fra Experian. Den ferske rapporten viser også en dramatisk økning i konkurser i Nord-Norge totalt sett.
Følg virksomheten
Pressemelding    20/03-15
Praktiske påskepåminnelser
Snart er det påske igjen. Her er noen viktige påminnelser for deg som skal på påsketur.
Følg virksomheten
Pressemelding    12/02-15
Når bør du starte pensjonssparing?
For de fleste arbeidere er pensjonering noe som ligger langt frem i tid. Men begynner du pensjonssparing tidlig trenger du ikke spare så mye hver måned.
Følg virksomheten
Pressemelding    04/02-15
Ny lov om personvern kan blir dyrt for norske bedrifter
Kameraovervåking på arbeidsplassen, GPS og elektroniske kjørebøker har alt skapt trøbbel for mange arbeidsgivere. Rekordmange ansatte kontaktet Datatilsynet i fjor, og en ny personvernreform vil føre til et enda klarere og strengere regelverk for innhenting, lagring og bruk av personopplysninger.
Følg virksomheten
Pressemelding    15/12-14
Nasjonalt risikobilde 2014
Rapporten «Nasjonalt risikobilde 2014» beskriver alvorlige hendelser som det norske samfunnet bør være forberedt på å møte. Et av de nye scenarioene viser hvordan et cyberangrep på det landsdekkende transportnettet for ekom vil ramme samfunnet.
Følg virksomheten
Pressemelding    03/12-14
Radarsensorer overvåker blindsonen og gjør det tryggere å skifte fil
Blindsonen er en konstant kilde til fare ved f.eks. filskifte og er årsaken til mange ulykker. MRR-radarsensorer kan overvåke blindsonen og advare føreren ved fare for kollisjon - og nå settes MRR-systemet fra Bosch i serieproduksjon.
Følg virksomheten
Pressemelding    21/10-14
Hver fjerde nye bil registrerer trøtte førere
Tretthetsregistrering, intelligent lyktstyring og overvåkning av kjørefelt - flere og flere førerassistansesystemer finner veien inn i de nye bilene. Og det er med god grunn. Opptil 72 prosent av alle kollisjoner med personskader kan for eksempel forhindres med et automatisk nødbremsesystem.
Følg virksomheten
Pressemelding    25/04-14
Stor skogbrannfare i store deler av Sør-Norge
På grunn av den store skogbrannfaren i store deler av Sør-Norge, setter DSB et ekstra helikopter i beredskap. To skogbrannhelikoptre er klare for innsats i helgen.
Følg virksomheten
Pressemelding    09/04-14
Mer elektronisk utstyr i bilen gir færre ulykker
Antall biler på landeveiene i Europa vokser, og med tettere trafikk handler det om å komme seg enkelt og trygt frem i trafikken. Avanserte assistansesystemer kan i denne anledning være med på å minimere en lang rekke av de farene som er forbundet med bilkjøring.
Følg virksomheten
Pressemelding    07/04-14
Kommuneundersøkelsen 2014: Rom for forbedring
Desto flere innbyggere en kommune har, desto større andel har en helhetlig ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) og beredskapsplan som fyller utvalgte minimumskrav. Dette kommer frem i DSBs årlige kommuneundersøkelse.
Følg virksomheten
Pressemelding    03/04-14
Ny storulykkeforskrift på høring
DSB sender med dette ny storulykkeforskrift på høring. Frist for uttalelser til høringen er 30. juni.
Følg virksomheten
Pressemelding    28/03-14
Farlig gods på norske veier
Det fraktes mye farlig gods på norske veier og jernbaner. En ny rapport viser hva slags farlige stoffer som fraktes hvor, og DSB mener denne informasjonen blir viktig i framtidas beredskapsarbeid.
Følg virksomheten
Pressemelding    18/03-14
DSB avventer omorganisering av 110-regionene
Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at DSB skal avvente arbeidet med å omorganisere 110-regionene.
Følg virksomheten
Pressemelding    17/03-14
Gjennomgang av sikkerheten i Risavika
Risiko og sikkerhetsmessige forhold i Risavika skal nå kartlegges og vurderes. Hensikten er å finne ut om det forebyggende arbeidet og beredskapen bør styrkes.
Følg virksomheten
Pressemelding    13/03-14
Flere forbedringspunkter etter ekstremværet "Hilde"
DSB har evaluert myndighetenes forebygging og håndtering av ekstremværet "Hilde" som rammet Trøndelag og Helgeland i november 2013.
Følg virksomheten
Pressemelding    03/03-14
Ny 110-region for kommunene i politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland
Kommunene i Helgeland politidistrikt har vedtatt å avvikle driften ved 110-sentralen i Rana, og overføre tjenestene til 110-sentralen i Bodø.
Følg virksomheten
Pressemelding    27/02-14
Ny 110-region for kommunene i politidistriktene Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland
Kommunene i Helgeland politidistrikt har vedtatt å avvikle driften ved 110-sentralen i Rana, og overføre tjenestene til 110-sentralen i Bodø.
Følg virksomheten
Pressemelding    26/02-14
Sydhavna (Sjursøya) uten helhetlig risikovurdering
Store mengder farlig gods håndteres ved Norges største containerhavn nær Oslo sentrum. Ingen har en samlet oversikt over hvilken risiko aktivitetene i forbindelse med Sydhavna (Sjursøya) representerer. Konsekvensene av en ulykke kan bli svært alvorlige.
Følg virksomheten
Pressemelding    25/02-14
Lokal brannberedskap, kompetanse og kapasiteter
Vi må ha brannberedskap der folk bor. Samtidig må vi være rustet for å takle store og kompliserte hendelser, og for å kunne drive godt forebyggende arbeid. Dette skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i sin høringsuttalelse til Brannstudien.
Følg virksomheten
Pressemelding    13/03-12
Fabian Stang til kamp mot jobb-angsten
Pressemelding    03/09-09
Har du kortvett?
Følg virksomheten
Pressemelding    02/01-09
Legger om trafikken
Følg virksomheten
Pressemelding    31/01-05
Mest omfattende arkiv over kvalitetsaviser