Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/05-15 - Pressemeddelelse

100 millioner kroner til at understøtte produktion i Danmark

Regeringen vil næste år investere 100 millioner kroner i at give bedre vilkår for virksomheder med avanceret produktion.

08/05-15 - Pressemeddelelse

Bedre vilkår for forskning og udvikling i virksomheder

Regeringen ønsker at fremme forskning og udvikling i virksomhederne. Derfor foreslår regeringen, som del af et samlet udspil for at styrke iværksætteri og investeringer, en lempelse af skattereglerne for afskrivning af investeringer i forskning og udvikling.

07/05-15 - Pressemeddelelse

50 ekstra pladser på lægeuddannelsen i Aalborg

Sygehusene og den almene praksis i Nordjylland efterspørger flere læger. Derfor øger regeringen nu optaget på lægeuddannelsen på Aalborg Universitet med 50 pladser. Det er en fordobling af den nuværende kapacitet.

30/04-15 - Pressemeddelelse

Rapport fra Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser

Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser har fremlagt deres anbefalinger til, hvordan de videregående kunstneriske uddannelser fremtidssikres. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig til at se nærmere på anbefalingerne.

30/04-15 - Pressemeddelelse

Fremtidssikring af arkitekt- og designuddannelserne

For mange nyuddannede arkitekter og designere går ledige og får derfor ikke en reel mulighed for at bruge deres fag. Færre skal ind på uddannelserne, og den uddannelse de får, skal klæde dem bedre på til at varetage de jobmæssige funktioner, de møder efterfølgende.

30/04-15 - Pressemeddelelse

24 gode råd til, hvordan vi får flere kvinder i forskning

Taskforcen for flere kvinder i forskning har afleveret dens anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren. Målet er, at alle talenter, der kan og vil, skal have mulighed for en forskerkarriere.

27/04-15 - Pressemeddelelse

Nordiske ministre samles om uddannelser

De nordiske undervisnings- uddannelses- og forskningsministre mødes i Danmark for at drøfte fælles løsninger på fælles nordiske udfordringer som negativ social arv, lige muligheder for kvinder og mænd i forskningsverdenen samt antiradikalisering.

23/04-15 - Pressemeddelelse

Danmark hjemtager EU-projekter for over en milliard kroner

Danske interessenter har hjemtaget godt 1,1 milliard danske kroner fra EU's Horizon 2020 program. Det kommer Danmark til gavn i form af næsten 300 forsknings- og innovationsprojekter.

21/04-15 - Pressemeddelelse

Ny hjemmeside hjælper unge med at vælge uddannelse

Regeringen lancerer i dag et nyt digitalt værktøj, der skal gøre det lettere for unge uddannelsessøgende at sammenligne og vælge uddannelse. Værktøjet viser blandt andet, hvor mange der er faldet fra uddannelserne, hvilke brancher de færdiguddannede har fundet job i, og hvor meget de tjener.

20/04-15 - Pressemeddelelse

Forskningens verden åbner sig

Bliv fornøjet, forundret og fascineret, når Forskningens Døgn byder på et væld af muligheder for at dykke ned i videnskabens afkroge.

09/04-15 - Pressemeddelelse

Fælles forståelse om god uddannelse

Rektorerne og uddannelses- og forskningsministeren er enige om en kvalitetserklæring for de videregående uddannelser. Erklæringen har fokus på fælles ansvar for studier på fuld tid, øget indsats for bedre praktik og mere relevante uddannelser samt bedre match i optaget.

30/03-15 - Pressemeddelelse

Markant flere vil uddannes til det private arbejdsmarked

Flere end nogensinde har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Det er især erhvervsakademierne og ingeniøruddannelserne, der har oplevet en stigning i ansøgere.

24/03-15 - Pressemeddelelse

Enighed om justeret karakteromregning for de danske mindretalsskoler i Sydslesvig

Elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommer 2015 få omregnet deres karaktergennemsnit fra gymnasieeksamen efter en justeret omregningstabel, når de søger om optagelse på videregående uddannelser i Danmark. Et nyt dansk tillæg til eksamensbeviset vil formidle de to skolers eksamen.

18/03-15 - Pressemeddelelse

UVVU anker ikke uredelighedsdom

Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning (USF), der er et af UVVU's tre stående udvalg, har besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom af 18. februar 2015.

16/03-15 - Pressemeddelelse

51.200 har søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2

Næsten 2.000 flere ansøgere end i 2014 har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje nye optagelsesformer, så karaktergennemsnittet ikke er eneste adgangsbillet.

13/03-15 - Pressemeddelelse

Optagelsessamtaler til læreruddannelsen godt modtaget

Ansøgere til læreruddannelsen finder de nye, skærpede adgangskrav relevante. Det viser en ny evaluering. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje, hvordan de optager de bedst egnede og mest motiverede studerende.

06/03-15 - Pressemeddelelse

Førende amerikanske universitetshospitaler åbner dørene for danske forskningstalenter

Lundbeckfonden opretter i samarbejde med Innovation Centre Denmark i Silicon Valley en stipendie-ordning inden for klinisk forskning, der tilbyder næste generation af danske forskningslæger ophold på verdens førende forskningshospitaler.

05/03-15 - Pressemeddelelse

Danskerne skal endnu tættere på forskningen

50 topledere får 30 timer til at komme med bud på en ny videnskabsfestival, der skal skabe mere dialog mellem forskerne og resten af samfundet. Pressen er velkommen, når deltagerne præsenterer deres anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren.

26/02-15 - Pressemeddelelse

Danske studerende er langt fra fuldtidsstuderende

Ny kæmpeundersøgelse viser, at studerende på de danske bacheloruddannelser ikke bruger fuld tid på studierne, og de bruger mindre tid på deres studier end de fleste andre studerende i Europa. Det er ikke godt nok, siger uddannelses- og forskningsministeren.

26/02-15 - Pressemeddelelse

Fem forskere belønnes med EliteForsk-prisen

Uddannelses- og forskningsministeriets EliteForsk-pris 2015 uddeles til fem af landets dygtigste yngre forskere. H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister overrækker priserne.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire