Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/02-15 - Pressemeddelelse

Ekspertudvalg skal se på rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Integritet og troværdighed er en forudsætning for kvalitet i forskning. Et eftersyn af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) skal sammen med ny national adfærdskodeks være med til at sikre god praksis.

12/02-15 - Pressemeddelelse

Få kvinder kommer til tops i den danske forskerverden

Kvinder har overhalet mændene blandt de studerende på universiteterne, men alligevel er det under hver femte professor, der er kvinde.

29/01-15 - Pressemeddelelse

Kvalitetsudvalget: Behov for gennemgribende ændringer af videregående uddannelser

De videregående uddannelser bør reformeres for at undgå risikoen for massiv fejluddannelse. Og det haster. Sådan lyder hovedkonklusionen fra det Kvalitetsudvalg, der i dag udgiver sin slutrapport.

26/01-15 - Pressemeddelelse

Mangel på feedback og eksamenssjusk er uhørt

Uddannelses- og forskningsministeren vil have en grundig debat med studenterorganisationerne om kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

15/01-15 - Pressemeddelelse

Danmark og Sydkorea skal have tættere forbindelser inden for forskning og uddannelse

Uddannelses- og forskningsministeren besøger Sydkorea for at udbygge det dansk-koreanske samarbejde om forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.

09/01-15 - Pressemeddelelse

De videregående uddannelsesinstitutioner skal tiltrække mønsterbrydere

De videregående uddannelser forpligter sig nu til at gøre mere for at bryde den negative sociale arv i uddannelsessystemet. Uddannelses- og forskningsministeren og institutionernes bestyrelsesformænd har underskrevet nye udviklingskontrakter for 2015-17.

07/01-15 - Pressemeddelelse

Ministre vil sikre bedre undervisning og flere kvinder i forskning i Norden

De nordiske lande skal arbejde tættere sammen om at skabe bedre undervisning og trivsel, styrke udviklingen af talenter og sikre flere kvindelige forskere. Det er blandt initiativerne, når Danmark har formandsskabet for Nordisk Ministerråd i 2015.

18/12-14 - Pressemeddelelse

Ny taskforce skal skaffe flere kvinder i forskning

Danmark har for få kvindelige professorer. Ny taskforce skal være med til at sætte fokus på, hvordan vi får en bedre kønsbalance i toppen af dansk forskning.

18/12-14 - Pressemeddelelse

Ti bud på mere mønsterbrud

Mønsterbryderkorpset har givet uddannelses- og forskningsministeren ti konkrete anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser kan tiltrække og fastholde flere unge fra ikke-uddannelsesvante hjem.

15/12-14 - Pressemeddelelse

11 forskere får store bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd

11 forskere fra danske universiteter har opnået prestigefulde bevillinger for tilsammen næsten 120 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

15/12-14 - Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude-bevillinger til 40 forskertalenter

Det Frie Forskningsråd investerer 19 millioner kroner i 40 Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger. Formålet med investeringen er at øge yngre forskeres mobilitet og hermed styrke internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.

12/12-14 - Pressemeddelelse

Drengene efter pigerne

Drengene halter længere og længere efter pigerne, når det kommer til, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der forventes at tage en videregående uddannelse. Flere drenge skal finde vej ind i det videregående uddannelsessystem, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

10/12-14 - Pressemeddelelse

Vi har brug for en samfundsengageret og socialt ansvarlig forskning

Forskning må ikke foregå i et lukket kredsløb isoleret fra resten af samfundet. Vi har alle et ansvar for, at der forskes til fælles bedste. På en konference torsdag sættes der fokus på, hvordan borgerne kan inddrages i de væsentlige problemstillinger, som forskning og ny teknologi medfører.

08/12-14 - Pressemeddelelse

26 millioner kroner uddelt til forskning i folkeskolen

11 nye forskningsprojekter inden for grundskoleforskning har modtaget bevillinger på i alt 26 millioner kroner fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning til at udvikle ny viden om læring, pædagogik og undervisning i folkeskolen.

03/12-14 - Pressemeddelelse

Danmark øger investeringen i rummet

Danmark bidrager med 313 millioner til Den Europæiske Rumorganisations programmer inden for blandt andet jordobservation og deltagelse på Den Internationale Rumstation.

27/11-14 - Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd får 24 nye medlemmer i 2015

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget 24 nye medlemmer til Det Frie Forskningsråds faglige råd. Endvidere genudpeges 12 siddende medlemmer for yderligere to år.

26/11-14 - Pressemeddelelse

Tre millioner til undervisning i køn og ligestilling på pædagoguddannelsen

Pædagoger skal vide mere om kønsidentitet og ligestilling. Derfor afsætter regeringen nu tre millioner kroner til en pulje, så professionshøjskolerne kan søge penge til udvikling af ny viden, undervisningsmateriale og videreuddannelse af undervisere.

24/11-14 - Pressemeddelelse

Kvalitetsudvalget udgiver i dag sin anden rapport: Høje mål - fremragende undervisning i videregående uddannelser

Anerkend de bedste undervisere. Prioritér undervisningskompetencer ved ansættelser og opgradér dem undervejs i karrieren. Stil krav om, at ledelsen konstant har fokus på undervisere, undervisningen og de studerendes læring. Sådan lyder hovedbudskaberne i Kvalitetsudvalgets anden rapport.

13/11-14 - Pressemeddelelse

Enighed om overgangsordning for supplering

En række studerende er ikke i tide blevet bekendt med de nye regler for supplering inden ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse. Forligspartierne bag universitetsloven vil nu indføre en overgangsordning, så ingen studerende kommer i klemme.

13/11-14 - Pressemeddelelse

Forskning skal kunne bruges i folkeskolen

Der er behov for mere praksisnær pædagogisk forskning, som kan bruges af lærerne i det daglige arbejde. Derfor bør skoleforskningen koordineres bedre. Forum for Koordination af Uddannelsesforskning kommer med ti anbefalinger til at understøtte bedre skoleforskning.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire