Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/03-16 - Pressemeddelelse

Bestil en forsker og bliv klogere

Skarpe forskerhjerner fra universiteter i hele Danmark stiller sig til rådighed for alle, som kunne tænke sig at blive klogere på verden eller sig selv. I april rykker forskerne ud med gratis foredrag over hele landet - endda i dit eget hjem.

01/03-16 - Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd: Nyskabende forskning får 120 mio. kr.

nternationalisering og forskning på tværs af discipliner er blandt tendenserne i årets uddeling af 62 individuelle postdoc-stipendier til banebrydende forskningsprojekter inden for sundhedsvidenskab, humaniora, naturvidenskab, teknisk videnskab og samfundsvidenskab.

19/02-16 - Pressemeddelelse

Hvad er fremtidens vigtigste forskningsområder?

Offentlige investeringer i strategisk forskning skal løse samfundets udfordringer og skabe vækst og velstand. Uddannelses- og forskningsministeren sætter derfor gang i en proces, der skal danne grundlag for, at de politiske investeringer i strategisk forskning foretages på baggrund af solid viden.

10/02-16 - Pressemeddelelse

Virksomheder i landdistrikterne får støtte til innovationsprojekter

Regeringen og DF, LA og K har indgået en politisk aftale om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Med aftalen får virksomheder i landdistrikterne mulighed for at få en landdistriktsvækstpilot ud i virksomheden for at støtte med konkrete innovationsprojekter.

20/01-16 - Pressemeddelelse

Ministre vil have mere forskning ind i klasselokalerne

Der er behov for et tættere samspil mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og pædagogisk personale, så forskning i højere grad kan være med til at styrke folkeskolens undervisning. Ministre tager nu initiativ til en fælles indsats.

18/01-16 - Pressemeddelelse

909 millioner kroner skal styrke innovation i danske virksomheder

Styrelsen for Forskning og Innovation støtter 94 aktiviteter hos GTS-institutterne, som skal styrke danske virksomheders innovation gennem adgang til højt specialiserede teknologiske ydelser, ekspertviden og testfaciliteter.

13/01-16 - Pressemeddelelse

Dansk forskning ligger i international top

Dansk forskningsproduktion er stor og har høj videnskabelig gennemslagskraft. Sådan lyder konklusionerne i dette års "Forskningsbarometer". Uddannelses- og forskningsministeren er tilfreds med resultaterne, men ser gerne, at forskningen i højere grad kommer ud og skaber værdi i samfundet.

22/12-15 - Pressemeddelelse

Pilotprojekter skal få flere internationale nyuddannede i arbejde

Uddannelses- og forskningsministeren har fordelt tre millioner kroner til fem projekter, der skal være med til at fastholde internationale nyuddannede i danske regioner eller kommuner, hvor der er mangel på kvalificerede medarbejdere.

21/12-15 - Pressemeddelelse

EU's nye databeskyttelsesregler er en sejr for dansk registerforskning

Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at EU's netop vedtagne databeskyttelsesforordning tager hensyn til både borgernes krav på databeskyttelse og forskernes adgang til registre.

14/12-15 - Pressemeddelelse

Yngre forskertalenter får karriereboost til internationale aktiviteter

I dag modtager 40 yngre forskere brev om, at de har fået en halv million kroner oven i deres postdocbevilling fra Det Frie Forskningsråd. Det prestigefyldte Sapere Aude-talentprogram giver forskningens unge elite muligheder for at skabe banebrydende resultater på deres forskningsfelter.

14/12-15 - Pressemeddelelse

Danske forskningsresultater skal skabe vækst

De offentlige forskningsinstitutioner er blevet bedre til at omsætte deres forskning til konkrete produkter og forretningsgange, men der er stadig plads til forbedring. Det viser den årlige statistik for kommercialisering af forskningsresultater.

11/12-15 - Pressemeddelelse

Fire nye videregående uddannelser og 15 nye udbud godkendt

Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt en ny ingeniøruddannelse og tre andre nye uddannelser samt 15 nye udbud fordelt over hele landet.

07/12-15 - Pressemeddelelse

Danmark henter 300 millioner euro fra EU's forsknings- og innovationsprogram

Danske forskningsinstitutioner og virksomheder henter flere og flere EU-midler til forskning og innovation. Siden Horizon 2020-programmet startede, er hele 455 projekter med dansk deltagelse sat i søen.

02/12-15 - Pressemeddelelse

Vi skal blive bedre til at udnytte rummet

Ny kortlægning af rumområdet i Danmark viser, at der er store uudnyttede potentialer. Der er behov for ny lovgivning, mere viden, bedre koordination og udarbejdelse af en egentlig strategi på rumområdet.

24/11-15 - Pressemeddelelse

Ny forskning skal løfte folkeskolen

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har netop uddelt 30 millioner kroner til 13 udvalgte ph.d.-projekter med temaer som digitalisering, målstyrede læringsprocesser og tværprofessionelt samarbejde. Projekterne skal sikre praksisnær forskning i folkeskolen.

24/11-15 - Pressemeddelelse

60 millioner kroner til vækstpiloter i landdistrikterne

Regeringen afsætter 60 millioner kroner til højtuddannede landdistriktsvækstpiloter, der skal hjælpe med udvikling i små virksomheder uden for de store byer.

20/11-15 - Pressemeddelelse

Politisk aftale om justering af fremdriftsreformen

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative indgået aftale om at justere fremdriftsreformen fra 2013.

16/11-15 - Pressemeddelelse

Regeringen vil give mere frihed i fremdriftsreformen

Regeringen vil ændre fremdriftsreformen, så universiteterne får mere frihed og fleksible rammer.

09/11-15 - Pressemeddelelse

Kæmpemikroskop skaber unikke muligheder for dansk forskning og erhverv

I de kommende år etableres en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, ESS, i Lund i Sverige. I dag blev en strategiplan for, hvordan Danmark får mest muligt ud af ESS overrakt til uddannelses- og forskningsministeren.

27/10-15 - Pressemeddelelse

Flere internationale studerende skal blive i Danmark

Næsten dobbelt så mange internationale studerende som i 2008 vælger at læse en hel uddannelse i Danmark. Uddannelses- og forskningsministeren arbejder henimod en strategi for at fastholde flere internationale studerende i Danmark.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire