Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/07-16 - Pressemeddelelse

Rekordmange vil læse på en videregående uddannelse

94.061 har søgt om optagelse på en videregående uddannelse i 2016 efter ansøgningsfristens udløb den 5. juli klokken 12.00. Det er rekordmange ansøgere.

05/07-16 - Pressemeddelelse

Stor forskel på antallet af undervisningstimer på de videregående uddannelser

Ny opgørelse viser, at der er stor forskel på, hvor mange undervisnings- og vejledningstimer de studerende kan forvente at få. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har bedt de institutioner, som tilbyder færrest undervisningstimer, om en forklaring.

23/06-16 - Pressemeddelelse

Danmarks første strategi for rummet er i luften

I 2015 blev den første danske astronaut sendt i rummet. Nu er regeringen klar med en national strategi for, hvordan rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.

22/06-16 - Pressemeddelelse

565 millioner kroner til perspektivrig forskning til gavn for samfundet

Det Frie Forskningsråd investerer 565 millioner kroner i 164 perspektivrige projekter med potentiale til at forbedre vores liv og levevis. Tendensen peger på, at mange yngre forskningsledere ønsker at stå i spidsen for forskerhold, der skal bidrage med skelsættende forskning til gavn for samfundet.

13/06-16 - Pressemeddelelse

Excellencen i dansk forskning får 125 millioner kroner

Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program: DFF Forskertalent og DFF Forskningsleder udløser i dag 125 millioner kroner til 38 talentfulde forskere. Projekterne har stor faglig bredde og overraskende metodiske greb. Dermed er originaliteten i højsædet.

07/06-16 - Pressemeddelelse

Dansk-tysk uddannelsessamarbejde skal løfte grænseregionen

Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner på begge sider af den dansk-tyske grænse skal styrkes og støtte op om vækst og udvikling. Hvordan opgaven skal løses, blev i dag diskuteret på det regionale uddannelsestopmøde i Flensborg.

26/05-16 - Pressemeddelelse

Uacceptabelt at virksomheder udnytter SU-ordningen til at få billig arbejdskraft

Uddannelses- og forskningsministeren tager skarpt afstand fra virksomheder, der svindler med ansættelseskontrakter for at udnytte studerende fra EU-lande som billig arbejdskraft.

25/05-16 - Pressemeddelelse

27 personer sigtet for snyd med eksamensbeviser

Københavns Politi har sigtet 27 personer for at have uploadet uægte gymnasiale eksamensbeviser til deres ansøgninger på ansøgningsportalen Optagelse.dk. Styrelsen for Videregående Uddannelser har siden anmeldelsen i 2013 forstærket indsatsen mod snyd.

13/05-16 - Pressemeddelelse

Store bevillinger til nyt udstyr til forskning i proteiner og klimaforandringer

Uddannelses og forskningsministeren har bevilget penge til to nye forskningsinfrastrukturer, som skal give forskere bedre mulighed for at forske i blandt andet proteiner, antibiotikaresistens og i, hvad der skaber klimaforandringer.

03/05-16 - Pressemeddelelse

Danmarks første rumlov er i luften

Danmarks første rumlov fastlægger betryggende rammer for danske aktiviteter i det ydre rum.

29/04-16 - Pressemeddelelse

Nyt dansk innovationscenter i Tel Aviv, Israel

Uddannelses- og Forskningsministeriet etablerer sammen med Udenrigsministeriet et nyt innovationscenter i Israel. Israel er det land i OECD, hvor der investeres allermest i forskning, innovation og iværksætteri. Investeringer i forskning udgør i dag mere end fire procent af landets BNP.

29/04-16 - Pressemeddelelse

Danske virksomheder er gode til at få innovationsstøtte fra EU

Blandt de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020, er Danmark det land, der modtager næst flest midler per indbygger fra EU's forsknings- og innovationsprogram. Især små og mellemstore virksomheder er gode til at få støtte fra programmet til innovative virksomheder.

28/04-16 - Pressemeddelelse

Ny analyse: Mange uddannelser med stort optag og høj ledighed

Siden 2007 er optaget på de videregående uddannelser steget med cirka 50 procent. Knap halvdelen af uddannelserne har i perioden samtidig haft en høj ledighed. Det viser, at vi har en stor udfordring med matchet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet, siger uddannelses- og forskningsministeren.

26/04-16 - Pressemeddelelse

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed anker ikke uredelighedsdom

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afventer lovgivningsmæssige tiltag på området.

26/04-16 - Pressemeddelelse

Virksomheder i hele Danmark skal have bedre adgang til den nyeste forskning

Når en virksomhed i Thy eller Maribo ønsker inspiration til at udvikle sig, bliver der nu kortere vej til hjælpen. En ny strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk skal give virksomheder bedre adgang til de nyeste forskningsresultater og skabe større national og lokal vækst og udvikling.

25/04-16 - Pressemeddelelse

Psykologiprofessor vinder årets Forskningskommunikationspris

Professor ved Københavns Universitet, Barbara Hoff Esbjørn, modtager den prestigefyldte Forskningskommunikationspris 2016 for sit formidlingsarbejde med børn og angst. HKH Kronprinsesse Mary overrækker prisen ved åbningen af Forskningens Døgn mandag d. 25. april.

25/04-16 - Pressemeddelelse

Velkommen til en intens uge i forskningens tegn

Hvad mærker dyrlægen efter, når hun har armen inde i en hest? Hvordan bygger man sin egen mini-racerbil, der kører på solceller? Og hvad sker der, når en operationsstue er i aktion? Alt det kan man opleve til Forskningens Døgn, som fra i år er udvidet fra tre til syv døgn.

07/04-16 - Pressemeddelelse

Ingeniøruddannelserne er årets højdespringer i kvote 2-søgningen

Søgningen til ingeniøruddannelserne via kvote 2 har aldrig været større. Det viser den endelige opgørelse over forårets søgning via kvote 2. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, at flere vælger de tekniske uddannelser.

15/03-16 - Pressemeddelelse

Næsten 55.000 har søgt en videregående uddannelse via kvote 2

54.932 ansøgere har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer institutionerne til at indrette optaget, så de får de mest motiverede og bedst kvalificerede studerende ind på deres uddannelser.

14/03-16 - Pressemeddelelse

Højere adgangskrav til læreruddannelsen giver resultater

Ny evaluering viser, at optagelsessamtalerne til læreruddannelsen er med til at løfte det faglige niveau og reducere frafaldet på uddannelsen. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over fremskridt og opfordrer dygtige og engagerede unge til at søge ind på uddannelsen inden 15. marts.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire