Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/02-17 - Pressemeddelelse

Danske virksomheder skal tættere på rummet

En ny innovationsindsats skal give flere danske virksomheder muligheder for at anvende satellitdata.

01/02-17 - Pressemeddelelse

Ny vicedirektør til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Den 1. marts tiltræder Niels C. Beier stillingen som vicedirektør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Han kommer fra en stilling som vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

31/01-17 - Pressemeddelelse

Ny aftale om dobbeltuddannelse giver flere muligheder for sporskifte

Søren Pind præsenterer i dag en ny politisk aftale mellem V, K, LA, DF og S, der ændrer på den tidligere aftale om dobbeltuddannelse. Fremover får man mulighed for at tage en ny uddannelse, også på samme eller lavere niveau, hvis man i seks år har prøvet sin nuværende uddannelse af.

20/01-17 - Pressemeddelelse

Ny rapport anbefaler enklere og stærkere censorsystem

Censorudvalget peger i en ny rapport på fem områder, hvor censorsystemet kan forbedres. Udvalget foreslår blandt andet opkvalificering af censorerne og færre men større censorkorps. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil nu nærlæse rapporten og drøfte anbefalingerne med relevante aktører

18/01-17 - Pressemeddelelse

50 flere studiepladser til medicinstudiet i Aalborg

Der er mangel på læger i Nordjylland. Derfor øger regeringen antallet af studiepladser på medicinstudiet på Aalborg Universitet med 50 pladser om året. Der skal være adgang til læger i hele Danmark, understreger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

14/01-17 - Pressemeddelelse

Fortsat højt uddannelsesniveau i Danmark

61 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2015, forventes at få en videregående uddannelse. Danmark har et højt uddannelsesniveau. Nu handler det om at styrke læringen og ruste de studerende til fremtidens arbejdsmarked, siger uddannelses- og forskningsministeren.

28/12-16 - Pressemeddelelse

Flere virksomheder køber adgang til danske opfindelser

Virksomheder har indgået langt flere aftaler med universiteterne om brug af opfindelser, og flere samarbejdsaftaler på forskningsområdet involverer private virksomheder. Det er vigtigt med godt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv, understreger ministeren.

23/12-16 - Pressemeddelelse

Dansk forskning har stor gennemslagskraft

Danmark er et af de lande i OECD, der laver forskning af den bedste kvalitet. Det ses ved, at dansk forskning er noget af den mest citerede forskning i OECD. Samtidig er forskningen relevant for erhvervslivet. Det viser nye tal fra Forskningsbarometer 2016

07/12-16 - Pressemeddelelse

Danske forskere har succes: 3,7 milliarder kroner fra EU til forskning og innovation

Med næsten 3,7 milliarder kroner har Danmark nået sin målsætning for tildeling af forskningsmidler fra det europæiske rammeprogram Horizon 2020. Særligt inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er der sket en markant stigning i støtten til projekter med dansk deltagelse.

05/12-16 - Pressemeddelelse

To nye direktører til Uddannelses- og Forskningsministeriets to nye styrelser

Hans Müller Pedersen udnævnes som direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og Nikolaj Veje udnævnes som direktør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

02/12-16 - Pressemeddelelse

350 millioner kroner til nye rumaktiviteter

Danmark vil investere 350 millioner kroner i rumaktiviteter, herunder deltagelse i Den Internationale Rumstation (ISS). Der er et stort potentiale for at finde nye løsninger til en bedre fremtid, siger Søren Pind.

26/11-16 - Pressemeddelelse

Millioner til forskning i folkeskolen

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt knap 30 millioner kroner til 12 udvalgte ph.d.-projekter, der skal understøtte praksisnær forskning i folkeskolen. Temaerne spænder fra matematikundervisning og skoleledelse til samarbejde mellem lærere og pædagoger.

24/11-16 - Pressemeddelelse

Rekordstor landsdækkende undersøgelse: Studerende evaluerer deres uddannelse

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs inviterer studerende og nyuddannede til at dele erfaringer om deres uddannelse. En rekordstor undersøgelse skal øge gennemsigtigheden og give kommende studerende bedre muligheder for at vælge en god uddannelse, siger Ulla Tørnæs.

18/11-16 - Pressemeddelelse

Antallet af uddannelsespladser skal matche arbejdsmarkedets behov

Videregående uddannelser med høj ledighed for de nyuddannede skal fremover optage færre studerende. Det skal skabe bedre balance mellem antallet af nyuddannede og behovet på arbejdsmarkedet. Ministeren understreger, at det er vigtigt med et godt match mellem uddannelse og arbejdsmarkedet.

11/11-16 - Pressemeddelelse

Danmark i bedre balance - åbning af Det Frie Forskningsråds sekretariat i Odense

dag åbner uddannelses- og forskningsministeren Det Frie Forskningsråds sekretariat i Odense. Flytningen af sekretariatet er en del af regeringens målsætning om et Danmark i bedre balance, der skal skabe beskæftigelse i alle dele af Danmark.

10/11-16 - Pressemeddelelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse giver penge til kvalitet i uddannelser og dagpenge

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at begrænse omfanget af dobbeltuddannelse. Der er enighed om, at bruge pengene på et tryggere dagpengesystem og bedre kvalitet i undervisningen frem for dobbeltuddannelse.

03/11-16 - Pressemeddelelse

Politisk aftale prioriterer erhvervsrettet forskning og fri forskning

Et samlet Folketing står bag fordelingen af i alt 555 millioner kroner til forskningsaktiviteter i 2017. Forskning fører til nye løsninger og produkter og bidrager til vækst. Det er vigtigt for Danmarks fremtid, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

01/11-16 - Pressemeddelelse

Ny strategi skal styrke dansk forskning og uddannelse i Arktis

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs lancerer i dag en ny strategi for ministeriets arbejde med arktiske forhold. Strategien skal sætte Danmark på verdenskortet som en af verdens førende arktiske uddannelses- og forskningsnationer, lyder det fra ministeren.

27/10-16 - Pressemeddelelse

I dag åbner Danmarks nye innovationscenter i Israel

I dag åbner Danmarks nye innovationscenter i Tel Aviv. Centret skal styrke dansk innovation, forskning, vækst og beskæftigelse.

25/10-16 - Pressemeddelelse

Stor idérigdom omsættes til forskning og innovation for 4,2 milliarder kroner

Danske forskere konkurrerer i høj grad om forsknings- og innovationsmidlerne fra statslige råd og fonde, viser ny opgørelse. Den store konkurrence er godt for forskningens kvalitet, siger uddannelses- og forskningsministeren.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire