Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/10-16 - Pressemeddelelse

DFiR: Hvorfor klarer dansk forskning sig så godt?

Dette spørgsmål har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sat sig for at finde svaret på. Rådets forslag offentliggøres i dag i rapporten "Viden i verdensklasse". Her peger rådet på en række balanceforhold, som er vigtige for, at dansk forskning kan blive ved med at klare sig godt.

17/10-16 - Pressemeddelelse

Det Frie Forskningsråd får nye beføjelser og nyt navn

Ny politisk aftale lægger op til nye beføjelser og navneændring for Det Frie Forskningsråd, der fremover skal hedde Danmarks Frie Forskningsfond. Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen glæder sig over, at de nye rammer styrker den nye fonds arbejde med at finansiere topforskningen i Danmark.

12/10-16 - Pressemeddelelse

Velkommen til fremtiden

Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer alle med på en rejse frem i tiden, hvor robotter blander din saftevand, og melorme fylder i madpakken, hvor Virtual Reality er virkelighed, og kemoterapi noget man får "to-go". Afgang til fremtiden er fredag den 14. oktober kl.18. Er du klar?

11/10-16 - Pressemeddelelse

Minister og universiteter enige om at arbejde for at få alle forskertalenter i spil

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og de danske universiteter er blevet enige om at gøre en aktiv indsats for, at flere kvindelige forskertalenter får mulighed for at gøre karriere inden for forskning. Det er vigtigt for Danmarks fremtid, understreger ministeren.

07/10-16 - Pressemeddelelse

20 millioner kroner til nye forskningsfaciliteter i kvanteteknologi

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs bevilger 20 millioner kroner til forskning i kvanteteknologi. Danmark har en historisk styrkeposition på området, og den skal vi fastholde og udvikle, mener ministeren.

03/10-16 - Pressemeddelelse

Organisationsændring skal styrke rammerne for uddannelse og forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en organisationsændring med virkning fra 1. januar 2017.

03/10-16 - Pressemeddelelse

Rapport kortlægger private fondes bevillinger til forskning, innovation og videregående uddannelse

Private fonde giver flere penge til offentlig forskning end nogensinde før. For eksempel har de private fonde i perioden 2012-2014 støttet sundhedsvidenskabelig forskning med 4,2 milliarder. Uddannelses- og forskningsministeren understreger, at det er vigtigt med private forskningsmidler.

26/09-16 - Pressemeddelelse

Danskundervisning på YouTube vinder Den Europæiske Sprogpris 2016

Projektet 'Danskundervisning på Arabisk med Khaled' vinder Den Europæiske Sprogpris 2016. Projektet arbejder med sprogindlæring via sociale medier og hædres for dets nytænkende tilgang til at lære sprog og få interkulturel forståelse.

23/09-16 - Pressemeddelelse

Nu letter Danmarks første dronestrategi

Droner har et stort potentiale for at styrke produktivitet og vækst. Det vil regeringen gerne fremme. Derfor fremlægger regeringen i dag Danmarks første dronestrategi. Målet er at styrke vidensbroen mellem danske virksomheder og forskere for at udvikle droneteknologien og skabe nye arbejdspladser.

15/09-16 - Pressemeddelelse

Nye tal fra OECD: Danske kandidaters erhvervsfrekvens får midterplacering

Ny rapport viser, at erhvervsfrekvensen for danskere med en videregående uddannelse kun er lidt højere end gennemsnittet i OECD landene. Der er plads til forbedringer, mener uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

14/09-16 - Pressemeddelelse

Rekordår for innovationsmiljøerne

I 2015 tiltrak de fire danske innovationsmiljøers iværksættervirksomheder tilsammen 1,3 milliarder kroner i privat kapital. Især it-virksomheder har haft succes med at tiltrække private investorer.

02/09-16 - Pressemeddelelse

Andreas Mogensens rumfærd fejres på Nationalmuseet

Etårsdagen for Andreas Mogensens rumfærd markeres ved et festligt arrangement på Nationalmuseet i dag den 2. september, hvor hans rumdragt også udstilles.

01/09-16 - Pressemeddelelse

Ny rapport som led i regeringens eftersyn af de videregående uddannelser

Ny ekstern kortlægning om erfaringer med og perspektiver på styring af de videregående uddannelser.

30/08-16 - Pressemeddelelse

Regeringsudspil 2017 fastholder niveau for konkurrenceudsatte midler

Den frie forskning fastholdes på 2016 niveau i det samlede udspil til finanslov 2017 og i forslaget til udmøntning af forskningsreserven. Regeringen vælger dermed ikke at lukke hullet efter besparelserne i 2016 på Det Frie Forskningsråds budget til den banebrydende forskning.

30/08-16 - Pressemeddelelse

Stærkere uddannelser og et mere robust SU-system

De videregående uddannelser skal være endnu bedre og have større jobfokus, og der er brug for at gøre SU-systemet mere robust. Regeringen foreslår at justere SU'en, så der frigøres penge til uddannelseskvalitet og jobskabelse. Studerende får mulighed for at have det samme at leve for som i dag.

26/08-16 - Pressemeddelelse

Epokegørende datacenter åbner i København

I Sverige er verdens mest avancerede neutronspredningsfacilitet European Spallation Source (ESS) ved at blive bygget. I Danmark åbnes i dag datacenteret, der skal håndtere de forsøgsdata, der kommer fra ESS. En stor dag for dansk forskning, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

20/08-16 - Pressemeddelelse

Minister vil have alle forskertalenter i spil

Ny opgørelse viser, at andelen af kvinder blandt nyansatte forskere stiger, men der er fortsat en skævhed. Uddannelses- og forskningsministeren vil mødes med forskningsinstitutionerne en gang om året for at drøfte, hvordan alle forskningstalenter kommer i spil.

29/07-16 - Pressemeddelelse

Optaget på de videregående uddannelser slår igen rekord

66.439 unge er i år blevet optaget på de videregående uddannelser. Dermed slår optaget igen rekord. I alt er 1.138 flere personer kommet ind på uddannelserne. Udviklingen glæder uddannelses - og forskningsminister Ulla Tørnæs.

28/07-16 - Pressemeddelelse

Ny kortlægning: Innovationsaktive virksomheder i hele landet

Over 6.700 virksomheder fordelt over hele landet har haft gavn af det offentlige forsknings- og innovationsfremmesystem. Det viser en ny regional kortlægning af forskning, udvikling og innovation i Danmark.

06/07-16 - Pressemeddelelse

Uddannelser med gode jobudsigter hitter i 2016

Markant flere ønsker at uddanne sig til ingeniør og folkeskolelærer. Det viser en opgørelse over søgningen til de videregående uddannelser. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at netop uddannelser med gode jobudsigter er favoritter hos de kommende studerende.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire