Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/10-15 - Pressemeddelelse

Mere målrettet forskning skal styrke folkeskolen

En evaluering af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning viser højt fagligt niveau i forskningen på grundskoleområdet, men der er rum for forbedringer. Uddannelses- og forskningsministeren tager nu initiativ til en endnu mere målrettet indsats.

12/10-15 - Pressemeddelelse

Regeringen vil prioritere strategisk forskning og innovation i de kommende finanslovsforhandlinger

Uddannelses- og forskningsministeren har den 9. oktober indledt de decentrale finanslovsforhandlinger med samtlige af Folketingets partier om fordelingen af den såkaldte forskningsreserve.

07/10-15 - Pressemeddelelse

Kulturnatten står i månens og stjernernes tegn

Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til en forrygende kulturnat, der vil pirre til alle sanser. Temaet er 'Det Uendelige Univers', men der vil også være geniale iværksættere, klimavenlig øl og Store Nørd. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig til at byde indenfor.

02/10-15 - Pressemeddelelse

Regeringen vil indføre nyt tilskudssystem for de videregående uddannelser

De videregående uddannelser finansieres i dag via taxametersystemet, der helt overvejende fordeler midler til institutionerne på baggrund af, at de studerende består deres eksamener. Nu vil regeringen reformere systemet.

29/09-15 - Pressemeddelelse

Regeringen vil investere 20,6 milliarder kroner i forskning og udvikling

Regeringen fastholder at bruge mindst en procent af BNP på offentlige udgifter til forskning og udvikling.

28/09-15 - Pressemeddelelse

Danske innovationscentre i udlandet får topkarakterer

De danske innovationscentre skaber stor værdi og øger internationaliseringen af danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Uddannelses- og forskningsministeren og udenrigsministeren vil styrke centrene.

24/09-15 - Pressemeddelelse

MIT åbner døren for danske forskere

Styrelsen for Forskning og Innovation har netop indgået en samarbejdsaftale med Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aftalen vil give danske ph.d.-studerende og postdocs inden for biologi, bioteknologi, kemi og det farmaceutiske område adgang til et af verdens førende forskningsmiljøer.

24/09-15 - Pressemeddelelse

138 millioner giver 67 lovende forskertalenter rum til at eksperimentere med banebrydende ideer

Det Frie Forskningsråd investerer 138 millioner kroner i ambitiøse postdocprojekter for at bidrage til vækstlaget i dansk forskning. Projekterne har et udtalt internationalt forskningssamarbejde, der bidrager til at stimulere forskningsmiljøerne.

16/09-15 - Pressemeddelelse

Erhvervslivets forskningsinvesteringer i Danmark er stagneret

På trods af det begyndende opsving i dansk økonomi er der ikke tegn på, at de danske virksomheder har øget deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark. Det viser en ny prognose fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

15/09-15 - Pressemeddelelse

Andreas Mogensen kommer til Danmark

ESA astronaut Andreas Mogensen ankommer til Danmark onsdag den 16. september. De kommende dage skal han blandt andet deltage i en pressekonference, holde foredrag på Københavns Universitet, møde børn og unge på Planetariet, og så skal han i audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

09/09-15 - Pressemeddelelse

Forskere har stort udbytte af at deltage i EU's forskningsprogrammer

Forskere, institutioner, virksomheder og myndigheder henter hvert år mere end en milliard kroner fra EU's forsknings- og innovationsprogrammer til Danmark. En ny analyse giver svar på, hvad deltagerne har fået ud af de europæisk finansierede forskningsprojekter.

08/09-15 - Pressemeddelelse

Dansk-svensk kæmpemikroskop får status som ægte europæisk forskningsfacilitet

Nu får det dansk-svenske forskningsmikroskop European Spallation Source (ESS) flere ejere og ændrer status til en ægte europæisk forskningsfacilitet. Uddannelses- og forskningsministeren deltager i en ceremoni i Lund, der markerer transitionen til et fælles europæisk infrastrukturkonsortium.

02/09-15 - Pressemeddelelse

Fælles indsats skal tiltrække de bedste internationale studerende

Nye fælles retningslinjer på de videregående uddannelsesinstitutioner skal skabe overblik og gøre Danmark mere attraktivt som uddannelsesland for internationale studerende. Uddannelses - og forskningsministeren roser institutionernes fælles indsats.

24/08-15 - Pressemeddelelse

Nedtælling: 10 dage til første dansker i rummet

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen sidder med i rumhavnen i Kasakhstan, når Andreas Mogensen den 2. september bliver sendt på en 10 dages mission til den internationale rumstation.

07/07-15 - Pressemeddelelse

Løsning for studerende i dimensioneringsklemme

En række studerende er kommet i klemme, fordi de ikke er begyndt direkte på den kandidatuddannelse, som de i 2014 havde retskrav til, og hvor der efterfølgende er sat loft over optaget i 2015. Nu har uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fundet en løsning.

06/07-15 - Pressemeddelelse

Positive takter i unges valg af uddannelse

Årets søgning til de videregående uddannelser var det højeste nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen hæfter sig særligt ved fremgangen for de tekniske uddannelser, at flere har søgt ind på erhvervsakademierne, og at læreruddannelsen igen er blevet populær.

06/07-15 - Pressemeddelelse

Flere end nogensinde har søgt ind på en videregående uddannelse

Søgningen til de videregående uddannelser når endnu en gang nye højder med over 90.000 ansøgere. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen håber, at mange unge har søgt ind på uddannelser over hele landet, hvor der er gode udsigter til at få et job.

03/07-15 - Pressemeddelelse

Danmark i balance: Regeringen sætter skub på regionalisering af uddannelserne

Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt to nye uddannelser i henholdsvis El-installation og VVS-installation samt 15 nye udbud, der skal løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken.

30/06-15 - Pressemeddelelse

UVVU: To afgørelser i sager om videnskabelig uredelighed

Afgørelserne, der vedrører samme forsker, er truffet af Udvalget vedr. videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning (USF). Udvalget finder det i ingen af de to sager godtgjort, at der har været udvist videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker.

10/06-15 - Pressemeddelelse

600 millioner til excellent dansk forskning fra Det Frie Forskningsråd

174 vigtige forskningsprojekter finansieres med godt 600 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire