Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/06-16 - Pressemeddelelse

Kommunal indsats hjælper mennesker med angst og depression

Kurset "'Lær at tackle angst og depression"' er blevet evalueret, og evalueringen viser, at kurset har en positiv effekt på deltagernes angst- og depressionssymptomer, samt på deres tiltro til at kunne håndtere og kontrollere deres symptomer i dagligdagen. Evalueringen viser også, at kurset ikke kan stå alene, men kan være et relevant tilbud, som supplement til de professionelle behandlingstilbud.

21/06-16 - Pressemeddelelse

Nye anbefalinger til kommunernes tilbud til borgere med kronisk sygdom

Borgere med KOL, type 2-diabetes eller anden kronisk sygdom, der henvises til et kommunalt forebyggelsestilbud, skal først have en afklarende samtale om hvilke tilbud, de kan have gavn af. Det er en af anbefalingerne i en ny publikation om forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

20/06-16 - Pressemeddelelse

Ny retningslinje om behandling af nyopståede lænderygsmerter

Ca. 880.000 danskere lever med lænderygsmerter, og de fleste danskere vil opleve smerter i lænden eller ryggen på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv. Har man først en gang oplevet af have lænderygsmerter, vil de fleste opleve, at smerten vender tilbage med mellemrum.

10/06-16 - Pressemeddelelse

Nyt center for kompliceret sorg

Offentlige og private organisationer kan søge om midler til at etablere et center for kompliceret sorg.

08/06-16 - Pressemeddelelse

Besøg af demensrejseholdet

Sundhedsstyrelsen inviterer igen kommuner til at få besøg af demensrejseholdet

03/06-16 - Pressemeddelelse

Årsrapport: Brugen af eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Antallet af patienter, der fik vurderet, om de kunne få eksperimentel behandling, lå i 2015 på niveau med 2014. I alt 371 nye patientsager blev vurderet i 2015. Næsten alle patienterne havde en kræftsygdom.

02/06-16 - Pressemeddelelse

Opfølgningsprogram for lungekræft

Sundhedsstyrelsen udsender et opfølgningsprogram for lungekræft, som beskriver opfølgningen efter en afsluttet behandling for lungekræft.

31/05-16 - Pressemeddelelse

Debat: Fosterdiagnostik - hvor går grænsen?

I dag kan vi finde mange flere tilstande hos fostre end tidligere. Med de nye muligheder opstår nogle etiske dilemmaer, som Sundhedsstyrelsen sætter til debat på årets Folkemøde

30/05-16 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen anbefaler HPV-vaccination

Information bringer i dag i en artikel en anklage om videnskabelig uredelighed mod Sundhedsstyrelsen (SST) og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. I Sundhedsstyrelsen er vi forundret over anklagen. En anklage om videnskabelig uredelighed er meget alvorlig, og skulle Sundhedsstyrelsen modtage en henvendelse med sådan en anklage, vil den naturligvis blive behandlet og kommenteret.

30/05-16 - Pressemeddelelse

Ny retningslinje for ikke-medicinsk behandling af depression

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny national klinisk retningslinje for ikke-medicinsk behandling af patienter med unipolar depression.

25/05-16 - Pressemeddelelse

En ny national klinisk retningslinje for behandling af håndeksem

I løbet af et år oplever mere end hver tiende dansker at have håndeksem, og for mange udvikler det sig til et langvarigt forløb.

23/05-16 - Pressemeddelelse

Bak dit barn op i at være fysisk aktiv

Det er en gave til børnene, hvis forældrene hjælper dem til at være fysisk aktive. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen kampagnen Get Moving, der skal få forældre til at hjælpe deres 10 til 13-årige børn til at være fysisk aktive. Det er nemlig vigtigt for børns sundhed og trivsel. Kampagnens budskab til forældrene er "Støt dit barn til mere motion. Det er en gave for livet".

23/05-16 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen gør klar til næste skridt i forberedelsen af den kommende specialeplan

Sundhedsstyrelsen har nu lavet første gennemgang af de 5.000 ansøgninger til ca. 1000 specialfunktioner, som styrelsen modtog fra landets sygehuse og privathospitaler i januar måned. Og i den kommende tid går drøftelserne til de kommende 36 specialevejledninger i gang.

20/05-16 - Pressemeddelelse

Brug trygt din mobiltelefon

Mistanken om, at mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko for mennesker bliver stadig mindre.

11/05-16 - Pressemeddelelse

Ny satspulje skal nedbringe risikoen for medfødte rusmiddelskader hos børn

Kommuner kan søge om midler til at styrke døgnbehandlingen af gravide kvinder med alkohol- og stofproblemer

10/05-16 - Pressemeddelelse

Ny national klinisk retningslinje for meniskskader i knæet

Mange danskere oplever at få meniskskader i knæet. En ødelagt eller skadet menisk kan være smertefuld og gå ud over førligheden, og kan medføre fravær fra skole og arbejdsplads.

03/05-16 - Pressemeddelelse

Kommunal indsats giver færre storrygere

Storrygerne har succes med at stoppe med at ryge, viser en midtvejsevaluering af en pulje, der har til formål at styrke kommunernes indsats for at rekruttere og hjælpe storrygere til rygestop.

28/04-16 - Pressemeddelelse

Julemærkehjem forbedrer børns livskvalitet og sundhed

En ny evaluering viser, at overvægtige børn, der har været på Julemærkehjem, føler sig sundere, får bedre selvværd og taber sig. Når forældre og den kommunale sundhedstjeneste støtter op om barnet, er det nemmere at holde fast i de nye vaner, når barnet er hjemme igen

27/04-16 - Pressemeddelelse

Børne­vaccinations­programmet - det virker, men der er plads til forbedring

Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet. Mange børnesygdomme er meget smitsomme, så næsten alle børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede. Sådan er det for mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste.

19/04-16 - Pressemeddelelse

Nyfødte skal fremover undersøges for cystisk fibrose

Alle nyfødte vil fra 1. maj 2016 blive undersøgt for sygdommen cystisk fibrose via en blodprøve i hælenVores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire