Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/09-16 - Pressemeddelelse

Unge fejlvurderer risikoen for sexsygdomme

Halvdelen af danske unge får ikke fundet kondomet frem, når de er sammen med en ny partner. 84 procent af de 18-23-årige mener, at deres risiko for at få en sexsygdom er lille.

07/09-16 - Pressemeddelelse

Undersøgelsesprogram skal medvirke til at finde børn og unge med astma tidligt

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge. Programmet har et særligt fokus på et tættere samarbejde mellem kommuner og almen praksis, så børn og unge med astma kan blive fundet og behandlet så tidligt som muligt.

01/09-16 - Pressemeddelelse

Fortsat højt forbrug af morfin og morfinlignende medicin i Danmark

Sundhedsstyrelsen sætter igen fokus på forbruget af stærk smertestillende medicin som morfin og morfinlignende stoffer. Danskernes forbrug af de stærke smertestillende midler er nemlig fortsat højt - også højere end både nordmænd og svenskeres. Det fremgår af en ny rapport om forbruget "Kortlægning af opioidforbruget i Danmark".

29/08-16 - Pressemeddelelse

Brug hjælp, når du vil holde op med at ryge

Otte ud af ti danske rygere har forsøgt at holde helt op med at ryge, men er faldet i igen, viser en ny undersøgelse for Sundhedsstyrelsen. Hjælpen kan være et gratis opkald til Stoplinien. Men op mod 9 ud af 10 rygere har ikke overvejet at søge hjælp der.

25/08-16 - Pressemeddelelse

Fokus på brug af antibiotika hos tandlæger

I en ny national klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling bliver der i en række anbefalinger lagt op til en mere begrænset brug af antibiotika.

25/08-16 - Pressemeddelelse

Fælles konference sætter fokus på inddragelse af patienter og pårørende

Sundhedsstyrelsen sætter sammen med KL, Danske Regioner, Danske Patienter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet fokus på inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet. Det sker på en nationale konference, der bliver holdt i Kolding, tirsdag den 25. oktober 2016.

24/08-16 - Pressemeddelelse

Antallet af fundne klamydiatilfælde er på det hidtil højeste niveau

I 2015 blev der samlet set fundet 31.692 tilfælde af klamydia. Det er det højeste antal, der hidtil er registreret.

24/08-16 - Pressemeddelelse

Ny vejledning skal give bedre behandling af gigt i hoften

Sundhedsstyrelsen udgiver ny klinisk retningslinje for behandling af patienter, der har slidgigt i hoften eller har fået nyt hofteled.

22/08-16 - Pressemeddelelse

Fem kommuner skal afprøve ny målrettet pleje af beboere med demens

Sundhedsstyrelsen har udvalgt fem kommuner til at afprøve en ny model for målrettet pleje af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. En lignende model har vist sig at være en stor succes i Sverige.

05/08-16 - Pressemeddelelse

Behandling af angst hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Retningslinjen omfatter børn og unge i alderen 6 til 17 år som lider af socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

03/08-16 - Pressemeddelelse

Forgiftninger fra D-vitamindråber af mærket "Inno Pharma vitamin D3-dråber"

Sundhedsstyrelsen har opgjort, hvor mange børn, der er blevet undersøgt for forgiftninger, fordi de har fået D-vitamindråber med økologisk rapsolie af mærket "Inno Pharma vitamin D3-dråber". Der kan fortsat være familier, der ikke har set advarslen. Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor til, at man giver sine bekendte med små børn besked om advarslen.

06/07-16 - Pressemeddelelse

Er patienternes tænder grønne, gule eller røde?

Sundhedsstyrelsen offentliggør en ny version af den retningslinje, der vejleder tandlæger og tandplejere om, hvor ofte deres patienter skal indkaldes til regelmæssig undersøgelse i tandplejen.

06/07-16 - Pressemeddelelse

Styrket indsats på kræftområdet - et fagligt oplæg til Kræftplan IV

Sundhedsstyrelsen offentliggør 'Styrket indsats på kræftområdet - et fagligt oplæg til Kræftplan IV'. De tidligere kræftplaner samt andre tiltag på sundhedsområdet har medvirket til en markant forbedring af kræftindsatsen i Danmark de sidste 15 år. Det faglige oplæg til Kræftplan IV bygger ovenpå de tidligere kræftplaner.

05/07-16 - Pressemeddelelse

Alkolinjen - det er nemmere at få hjælp, end du tror

865.000 danskere har et alkoholproblem, og mange har brug for hjælp, men det kan være svært at søge den. Siden Alkolinjen blev oprettet i januar, har mange danskere med et alkoholproblem og deres pårørende benyttet sig af tilbuddet.

04/07-16 - Pressemeddelelse

Udredning og behandling af voksne med ADHD

Sundhedsstyrelsen udgiver en faglig visitationsretningslinje, der beskriver, hvem der skal udrede og behandle voksne med ADHD hvornår.

04/07-16 - Pressemeddelelse

Fire kommuner kan nu tilbyde kultur på recept

Sundhedsstyrelsen har nu udmøntet 7 mio. kroner til fire af de kommuner, der har søgt satspuljen Kultur på Recept, som blev opslået i marts i år. Formålet med puljen er at give kommunerne mulighed for at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter til langtidssygemeldte borgere.

01/07-16 - Pressemeddelelse

Ny pulje skal forebygge dødsfald efter en overdosis

Sundhedsstyrelsen beder om ansøgninger til nye projekter, der skal forebygge dødsfald og skadevirkninger på grund af overdosis af morfin (opioid) gennem undervisning i genoplivning ved brug af stoffet Naloxon.

29/06-16 - Pressemeddelelse

Tæt samarbejde om udskrivning af ældre svækkede patienter

Meget svækkede ældre medicinske patienter bliver mere trygge og ser ud til at få færre genindlæggelser, når medarbejdere fra kommunen og hospitalspersonalet koordinerer det videre forløb, mens patienten stadig er indlagt.

28/06-16 - Pressemeddelelse

Fagligt oplæg sætter fokus på et værdigt og trygt liv for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har givet et fagligt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025, som Sundheds- og Ældreministeriet fremlægger til efteråret. Oplægget er et bidrag til den samlede indsats for at gøre Danmark til et demensvenligt land, hvor borgere, der er ramt af demens, kan leve et værdigt og trygt liv.

27/06-16 - Pressemeddelelse

Du oplever kun det halve, når du er helt væk

Festivalsæsonen er skudt i gang, og det samme er Sundhedsstyrelsens kampagne "Mindre druk, Mere fest", der blandt andet kommer med gode råd til forældre, der skal sende deres børn på festival for første gangVores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire