Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/10-16 - Pressemeddelelse

Brugen af længerevarende bæltefikseringer er fortsat faldende

Den nye opgørelse af tvang i psykiatrien viser, at antallet af personer, der bæltefikseres, fortsat er faldende, og det samme er tilfældet med antallet af længerevarende bæltefikseringer, der fortsat falder på landsplan.

20/10-16 - Pressemeddelelse

Nye mål for den kliniske basisuddannelse er klar

I dag udkommer en ny beskrivelse af målene for den kliniske basisuddannelse. Nyuddannede læger fra universiteterne skal opnå kompetencer i de syv lægeroller i deres kliniske arbejde på sygehusene og i almen praksis.

14/10-16 - Pressemeddelelse

Anbefalinger til styrket omsorgstandpleje for svage ældre

I en ny rapport kommer Sundhedsstyrelsen med en række anbefalinger til at styrke den kommunale omsorgstandpleje for ældre borgere med nedsat funktionsevne, som ikke er i stand til at udnytte det eksisterende tandplejetilbud i privat tandlægepraksis.

13/10-16 - Pressemeddelelse

Færre unge får kondylomer

Sundhedsstyrelsen har opgjort, hvor mange personer der er blevet behandlet for kondylomer (kønsvorter). Opgørelsen viser et meget markant fald i antallet af tilfælde fra 2009 til 2015. Faldet ses især blandt unge kvinder og mænd i alderen 15 - 19 år og 20 - 24 år. Faldet har forbindelse med indførslen af HPV-vaccination blandt piger. Kønsvorter er dog stadig en af de mest udbredte seksuelt overførte sygdomme, og i 2015 var der 13.817 personer som blev behandlet for sygdommen.

10/10-16 - Pressemeddelelse

Ny håndbog skal styrke inspektorordningen

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny håndbog for inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende ny vejledning.

07/10-16 - Pressemeddelelse

Danskerne vil gerne donere organer, men mangler at tilmelde sig donorregistret

Der er generelt et højt kendskab og en positiv holdning til organdonation, men for få tilmelder sig donorregistret, viser en ny undersøgelse fra 2015. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at man registrerer i donorregistret, om man ønsker at være donor og fortæller sin familie om sin beslutning.

04/10-16 - Pressemeddelelse

Pulje skal styrke indsatsen mod ensomhed hos ældre mennesker

Ensomhed er en del af tilværelsen for hver fjerde ældre i Danmark. Kommuner kan nu søge en ny pulje til indsatser, som skal modvirke ensomhed hos de ældre mennesker, der får meget hjemmehjælp.

04/10-16 - Pressemeddelelse

Patienter med håndeksem skal udredes hurtigere

Sundhedsstyrelsen udgiver en National Klinisk Retningslinje for behandling af håndeksem. Patienterne skal udredes hurtigere - og så skal de klædes på til selv at håndtere eksemen.

03/10-16 - Pressemeddelelse

Børn tager skade, når far eller mor drikker for meget

Skader på grund af alkohol rammer andre end den, der drikker. Forestillingen om, at det er en privat sag, hvor meget man drikker, holder ikke stik. Alkoholproblemer rammer navnlig familie og venner og i særlig grad børn, der er afhængige af, at deres forældre kan passe på dem.

27/09-16 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen opdaterer vejledning om MRSA

Vejledningen om forebyggelse af spredning af MRSA er netop udkommet i en ny og opdateret udgave. Der bliver blandt andet sat fokus på at undgå stigmatisering af patienter med MRSA.

27/09-16 - Pressemeddelelse

Ekstra indberetninger om manglende overholdelse af maksimale ventetider

Sundhedsstyrelsen har modtaget en indberetning fra Region Nordjylland om, at de maksimale ventetider vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom ikke er overholdt. Indberetningen viser, at der har været 84 ekstra overskridelser i perioden februar til og med juni 2016. Overskridelserne er af 1-3 dages varighed.

27/09-16 - Pressemeddelelse

Så er det tid til influenzavaccination

Influenzasæsonen står for døren. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen personer med kronisk sygdom og andre, der kan blive alvorligt syge af influenza, at blive vaccineret. Hensigten med vaccinationen er at nedbringe alvorlig sygdom og død som følge af influenza.

22/09-16 - Pressemeddelelse

Ny retningslinje i høring: Aktivering og stimulering af alvorligt syge ældre kan forebygge delir

Alt for mange alvorligt syge ældre medicinske patienter rammes af delir. Patienter med delir bliver konfuse, ændrer adfærd og kan udvikle psykoselignende symptomer. Tilstanden bliver ofte overset, og det kan føre til længere ophold på sygehuset, hæmme patientens aktivitet, føre til øget medicinforbrug og - i yderste konsekvens - være livsfarlig.

20/09-16 - Pressemeddelelse

Danske unge drikker stadig for meget

Den europæiske undersøgelse af unge 15-16-åriges forhold til alkohol, rygning samt stoffer viser, at danske unge stadig ligger højt i forhold andre europæiske lande - navnlig når det drejer sig om at drikke sig fuld. Sundhedsstyrelsen opfordrer forældre, folkeskoler og gymnasier til at stå sammen om at få danske unges alkoholforbrug ned på europæisk niveau.

19/09-16 - Pressemeddelelse

Mange ignorerer symptomer på KOL

Op mod halvdelen af de danskere, der har oplevet længerevarende symptomer på lungesygdommen KOL, har ignoreret dem. Men reagerer man på symptomerne i tide, kan man leve et godt liv med sygdommen - derfor er det vigtigt, at få tjekket lungerne, hvis man oplever symptomer i to måneder eller mere.

16/09-16 - Pressemeddelelse

Pårørende skal ses - og ikke kun som en ressource

Pårørende kan være en stor hjælp i behandlingen af alvorligt syge. Samtidig har de pårørende ofte selv brug for at blive set og hørt. Sundhedsstyrelsen fremhæver sammen med Danske Patienter tre gode eksempler på inddragelse af pårørende.

14/09-16 - Pressemeddelelse

Specialeplan balancerer mellem nærhed og stærk specialisering

Landets regioner og privathospitaler har fået svar på deres ansøgninger om at varetage specialfunktioner. Det sker i forbindelse med revisionen af specialeplanen.

13/09-16 - Pressemeddelelse

Ny retningslinje for behandling af nyopståede nakkesmerter: Information og rådgivning er ofte tilstrækkeligt

Nakkesmerter er et meget almindeligt helbredsproblem i Danmark. Mere end 1 ud af 10 danskere oplyser, at de har haft meget generende nakkesmerter inden for to uger.

12/09-16 - Pressemeddelelse

Behandling af anoreksi bør fokusere på kernesymptomer

Anoreksi rammer især unge piger. Den typiske anorektiker kendes på ekstremt vægttab på grund af en selvvalgt diæt, der ofte bliver kombineret med andre kure, diæter eller fysisk aktivitet, hvor formålet er at tabe sig endnu mere.

12/09-16 - Pressemeddelelse

Ny rapport viser rygning, fysisk inaktivitet og alkohols betydning for dødeligheden

Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten viser helt nye opgørelser over, hvor stor belastningen er af 12 forskellige risikofaktorer på mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire