Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/04-16 - Pressemeddelelse

Pulje skal bygge bro til alternativ behandling

Patientforeninger kan sammen med sundhedsvæsenet, brancheforeninger og registrerede behandlere indenfor alternativ behandling, søge en ny pulje, der skal styrke sammenhængen i patienters samlede behandling.

12/04-16 - Pressemeddelelse

En bedre indsats til den ældre medicinske patient

Som led i at bedre indsatsen for den ældre medicinske patient har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger, som skal danne grundlag for en ny handlingsplan. Ambitionen er, at ældre medicinske patienter skal have en bedre og mere sammenhængende indsats.

08/04-16 - Pressemeddelelse

Pulje skal aflaste pårørende til personer med demens

Kommuner og frivillige organisationer kan søge en ny pulje til indsatser, der kan aflaste pårørende, der bor i egen bolig sammen med en person med demens.

08/04-16 - Pressemeddelelse

Brugen af bælter falder stadig

Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien falder fortsat på landsplan. Dermed er den positive udvikling med mindre brug af tvang i psykiatrien fortsat i 2015, viser en ny årsopgørelse. Samlet set har der været et fald i antallet af personer, der bæltefikseres, sammenlignet med 2014.

07/04-16 - Pressemeddelelse

Inspiration til samtalen med personer med en demenssygdom

Et nyt tema om kommunikationen mellem fagpersoner i kommuner og personer med demens skal give inspiration til at skabe gode relationer og bedre kommunikation.

31/03-16 - Pressemeddelelse

Ny stor pulje skal skabe større sammenhæng i indsatsen overfor de svageste ældre

De svageste ældre, der har mange kontakter til ældreplejen og sundhedsvæsenet, skal være i trygge hænder. Derfor kan kommuner og regioner i fællesskab søge om penge til projekter, der skal skabe en større sammenhæng i mødet mellem ældre og sundhedsvæsenet. I alt er der afsat 82,4 millioner kroner i puljen.

31/03-16 - Pressemeddelelse

En mere selvstændig hverdag for borgeren - med mere livskvalitet til følge

De fleste vil gerne klare sig selv - også når de bliver ældre. Flere mennesker oplever et tab af funktionsevne når de bliver ældre. Ordentligt tilrettelagte rehabiliteringsforløb kan i en del tilfælde være det, der gør det muligt for den enkelte at genvinde sin funktionsevne og dermed forsat leve så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt.

30/03-16 - Pressemeddelelse

Ny model skal styrke plejen af beboere med demens

Sundhedsstyrelsen søger efter 4-5 kommuner, der vil afprøve og evaluere en ny model for pleje af beboere med en demenssygdom.

29/03-16 - Pressemeddelelse

Sådan styrkes samarbejde med frivillige i plejeboliger

Frivillige er en del af hverdagen i mange af landets plejeboliger. Frivillige og pårørende rummer ressourcer, som kan bidrage til at øge beboernes livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse i hverdagen. Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag materialer, der har fokus på, hvordan ledelse, medarbejdere og frivillige kan samarbejde i hverdagen til gavn for beboerne.

21/03-16 - Pressemeddelelse

Ny pulje giver mulighed for at give langtidssygemeldte kulturtilbud

Nu kan danske kommuner i samarbejde med blandt andet kulturinstitutioner søge om midler til at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter for langtidssygemeldte borgere

17/03-16 - Pressemeddelelse

Ny retningslinje om psoriasis anbefaler creme, piller og lys

Patientrejser til fx Israel eller til saltvandsbadene på Læsø har ikke bedre effekt end lys eller tabletbehandling viser en ny national klinisk retningslinje. Retningslinjen anbefaler samtidig større fokus på sygdomme, der ofte følger med hudsygdommen.

14/03-16 - Pressemeddelelse

500.000 kondomer søges

Gratis kondomer er et af elementerne i Sundhedsstyrelsens kommende kondom-kampagne. Kampagnen skal nedsætte antallet af sexsygdomme hos unge.

11/03-16 - Pressemeddelelse

Personer med type 2-diabetes skal have ens kvalitet i behandlingen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for forløb for mennesker, der har type 2-diabetes.

08/03-16 - Pressemeddelelse

To nye chefer i Sundhedsstyrelsen

Lisbeth Høeg-Jensen og Helene Bilsted Probst er med virkning fra d. 1. marts blevet ansat som enhedschefer i Sundhedsstyrelsen. De har begge været konstituerede i de stillinger, de nu ansættes i på åremålskontrakt.

08/03-16 - Pressemeddelelse

Topscorer og højdespringer

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til to hospitalsafdelinger, der er særlig gode til at videreuddanne læger i Danmark.

02/03-16 - Pressemeddelelse

Ny NKR ser på nedslagspunkter i patientforløb for kvinder med urininkontinens

Urininkontinens ses hos 16 % af kvinder i alderen 40-60 år, og andelen stiger til 50 % for kvinder over 75 år.

02/03-16 - Pressemeddelelse

Værd at vide om cøliaki og mad uden gluten

Når man hos lægen har fået konstateret cøliaki, og derfor ikke kan tåle gluten, er det vigtigt at spise mad, der er glutenfri. En ny pjece giver informationer om sygdommen og kommer med gode råd til mad og indkøb.

18/02-16 - Pressemeddelelse

Midlertidig ændring af børnevaccinations­programmet

En midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet træder i kraft i slutningen af uge 7. Børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet herefter, skal således vaccineres med vaccinen Hexyon®, der ud over at beskytte mod de sygdomme, man sædvanligvis vaccinerer mod i børnevaccinationsprogrammet (difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion), også beskytter mod hepatitis B.

10/02-16 - Pressemeddelelse

Overbehandler vi med medicin - og gør vi det på et forkert grundlag?

Institut for Rationel Farmakoterapi inviterer til Stormøde den 9. marts 2016 kl. 14.00-17.00

09/02-16 - Pressemeddelelse

Personer, som både har en alkoholafhængighed og en psykisk lidelse, bør behandles for begge dele samtidig

National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelseVores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire