Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/12-16 - Pressemeddelelse

Referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser er justeret

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse har revideret de nationale referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser, som for eksempel bliver brugt til kræftdiagnostik. Fremover er der færre undersøgelser, hvor der er sat et overordnet nationalt referenceniveau, og samtidig er de enkelte referenceniveauer revideret.

15/12-16 - Pressemeddelelse

Aktivering og stimulering af alvorligt syge ældre kan forebygge delir

Alt for mange alvorligt syge ældre medicinske patienter rammes af delir. Patienter med delir bliver konfuse, ændrer adfærd og kan udvikle psykoselignende symptomer. Tilstanden bliver ofte overset, og det kan føre til længere ophold på sygehuset, hæmme patientens aktivitet, føre til øget medicinforbrug og - i yderste konsekvens - være livsfarlig.

14/12-16 - Pressemeddelelse

Ved vi nok om effekten af medicin til ældre mennesker?

Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen inviterer til Stormøde den 8. februar 2017 klokken 14-17.

14/12-16 - Pressemeddelelse

Demensrejseholdet skal besøge otte nye kommuner

Sundhedsstyrelsen har valgt de otte kommuner, der skal være en del af Demensrejseholdets sidste fase. De otte nye kommuner er Albertslund, Ikast-Brande, Morsø, Ishøj, Langeland, Kolding, Brøndby og Middelfart. Kommunerne vil deltage i projektet i løbet af 2017 og første halvdel af 2018.

13/12-16 - Pressemeddelelse

National kosthåndbog omsætter de officielle anbefalinger til mad og måltider

Sundhedsstyrelsen står sammen med Fødevarestyrelsen og Kost & Ernæringsforbundet bag Den Nationale Kosthåndbog. Den viser, hvordan man lever op til de officielle kostanbefalinger, når man laver mad til mange. Kosthåndbogen skal blandt andet sikre, at der er en ensartet kvalitet i den mad, som bliver tilbudt til raske og syge på tværs af landet. I den nye version er håndbogen gjort endnu lettere at bruge i hverdagen.

13/12-16 - Pressemeddelelse

Hvordan bekæmper vi sammen stigmatisering af psykisk sygdom?

Den ottende internationale konference 'Sammen mod stigmatisering' kommer til at finde sted i København i 2017. Der er nu åbent for tilmeldinger og abstracts.

02/12-16 - Pressemeddelelse

Evaluering af indsatsen for at skabe sammenhæng i forløb for ældre, svækkede patienter

Der er fortsat brug for, at fagpersoner i kommuner og på hospitaler har fokus på at inddrage patienter og pårørende og på at skabe en bedre sammenhæng i forløbene for særligt svækkede ældre patienter. Det viser den afsluttende evaluering af indsatsen om fælles regional-kommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre patienter.

30/11-16 - Pressemeddelelse

Screening kan målrette forebyggende indsatser til ældre

Det betaler sig at gå systematisk til værks, når man skal finde de ældre mennesker, der har mest brug for en hjælpende hånd til at forebygge fysisk og psykisk mistrivsel. Det viser en ny evaluering af et projekt i to kommuner.

25/11-16 - Pressemeddelelse

Tidlige indsatser kan fremme børns trivsel

En ny systematisk gennemgang af indsatser, der skal fremme trivslen hos børn, viser, at der er en række fællestræk på tværs af de indsatser, der har vist god effekt. Et af dem er, at skoleindsatser har en effekt på børn og unges trivsel, hvis de omfatter hele skolens liv.

22/11-16 - Pressemeddelelse

Konference skal vise, hvordan vi fremmer trivsel

Onsdag den 23. november holder Sundhedsstyrelsen konference om mental sundhed i Danmark - hvordan fremmes trivslen? Konferencen handler om, hvad der skaber god mental sundhed og trivsel både overordnet og lokalt, og hvad der kan udfordre den. Den kan følges på livestream.

18/11-16 - Pressemeddelelse

Ny planlægningschef i Sundhedsstyrelsen

Janet Samuel bliver ny enhedschef for Sundhedsstyrelsens enhed for planlægning. Hun kommer fra en stilling som centerchef i Danske Regioner, hvor hun leder Task Force 'Bedre Sundhed'.

18/11-16 - Pressemeddelelse

Symptomer på blærebetændelse behøver ikke betyde antibiotika

18. november er det europæisk antibiotikadag, og i år er der fokus på den stigende brug af antibiotika til behandling blærebetændelse.

17/11-16 - Pressemeddelelse

Færre narkotikarelaterede dødsfald

Ny narkotikaårsrapport viser et fald i antallet af narkotikadødsfald og en lille stigning i antallet af forgiftninger. Færre unge prøver at eksperimentere med stoffer, ligesom det også bliver mindre udbredt i befolkningen generelt.

16/11-16 - Pressemeddelelse

Pjece giver information til gravide, der er nye i Danmark

Gravide, der er nye i Danmark, for eksempel i forbindelse med asylansøgning eller familiesammenføring, kan fremover hente information i en ny pjece om det danske sundhedsvæsens tilbud i forbindelse med graviditet og fødsel. Pjecen beskriver blandt andet de tilbud, der er til gravide i Danmark, hvilke vitaminer og mineraler man skal tage under graviditeten, og hvad man skal gøre, hvis man for eksempel får blødninger eller plukveer.

11/11-16 - Pressemeddelelse

Ny bekendtgørelse skal støtte forebyggelse af infektioner

Sundhedsstyrelsen sender en ny bekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen skal give mere entydig hjemmel til Sundhedsstyrelsens vejledninger om forskellige infektioner.

10/11-16 - Pressemeddelelse

Sikkerheden skal være i orden, når dyrlæger bruger mobil røntgen

Når dyrlæger og andre bruger røntgenapparater uden for lokaler, som er bygget til det, er det vigtigt at have ekstra fokus på, at det sker på en sikker og forsvarlig måde. Derfor har Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) samlet de gældende regler og en række anbefalinger i en ny vejledning.

08/11-16 - Pressemeddelelse

Kun med Kondom bliver til Pas på hinanden

Kun med kondom-kampagnen har gennem de sidste 7 år haft en facebook-side med diskussioner, quiz og film. Siden har ændret navn til Pas på hinanden og får fremover et bredere sundhedsfokus. Det bliver fejret 9. november med en livestreaming om trivsel.

07/11-16 - Pressemeddelelse

10 inspektioner tjekker rammerne for berettigelse af røntgenundersøgelser

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse er med i et fælleseuropæisk initiativ, der skal undersøge rammerne for, at princippet om berettigelse af røntgenundersøgelser bliver overholdt på sygehuse og privatklinikker.

02/11-16 - Pressemeddelelse

Strategi for Sundhedsstyrelsen viser nye veje

"Vi arbejder for sundhed for alle." Det var overskriften, da direktør Søren Brostrøm i dag præsenterede Sundhedsstyrelsens nye strategi for medarbejderne. Den nye strategi er blevet udviklet med bidrag fra eksterne interessenter og med inddragelse af både ledelse og medarbejdere i Sundhedsstyrelsen. Den nye strategi viser nye veje i den måde Sundhedsstyrelsen skal arbejde på, men peger også på en række styrkepositioner, som styrelsen kan tage udgangspunkt i.

28/10-16 - Pressemeddelelse

Familieplanlægningsindsats for kvinder i alkohol- og stofbehandling

Regionernes familieambulatorier kan søge om penge fra en satspulje, der skal styrke indsatsen for at forebygge medfødte rusmiddelskader hos børn.



Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire