Læs nyheder

Nyheder fra MyPressWires netværk

Opret dig som journalist og modtag relevante nyheder


Kategori: Samfund     Resultater: 8054
Pressemeddelelse    01/04-17
Video job strip hitter blandt unge
I februar var det fremme, at de unge er begyndt at bruge video til deres ansøgninger. Det er dog ikke et helt nyt fænomen, men nu er der til gengæld tale om en helt ny trend. De unge stripper foran videokameraet for at få job.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    31/03-17
Godt 3 millioner kroner fra varslingspuljen skal hjælpe fyrede medarbejdere hos Siemens Wind Power nær Ikast
Siemens Wind Power lukker til sommer fabrikken i Engesvang og mere end 400 medarbejdere er blevet varslet afskediget. I den forbindelse er der afsat godt 3 millioner kroner fra varslingspuljen til at hjælpe de afskedigede medarbejdere.
Pressemeddelelse    31/03-17
17 anbefalinger skal løfte dansk life science
Regeringens Vækstteam for life science har i dag afleveret 17 anbefalinger til, hvordan regeringen kan forbedre rammevilkårene, så life science sektoren kan skabe vækst, udvikle nye innovative behandlingsmuligheder, styrke forskning og innovation og øge eksporten.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    31/03-17
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til ledighedstallet for februar måned
Ledigheden steg i februar måned. Der var således 1.600 flere ledige end måneden før, og dermed er ledigheden nu på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 115.800 personer. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Samtidig har beskæftigelsen været stigende siden foråret 2013.
Pressemeddelelse    31/03-17
Regeringen og DI lancerer industripartnerskab for eksport til USA
Sommerens politiske aftale om at købe 27 F-35-kampfly er af stor betydning for Danmark. Kampflyene er afgørende for Danmarks sikkerhed og for forsvarets muligheder for at bidrage internationalt. Samtidig rummer anskaffelsen store muligheder for dansk erhvervsliv og ikke mindst den danske forsvarsindustri. Danske virksomheder har allerede modtaget ordrer til F-35 for mere end 2,5 mia. kr.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/03-17
Opbremsning i optaget af studerende på engelsksprogede uddannelser
Mange udenlandske studerende på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne forlader landet efter studiet og bliver derfor ikke beskæftiget i Danmark, viser en ny analyse. Ministeren vil derfor i samarbejde med institutionerne begrænse antallet af studerende på de engelsksprogede uddannelser.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/03-17
Styrket tilsyn med pensionsselskabernes alternative investeringer
Regeringen lægger stor vægt på gode vilkår for og tryghed om danskernes pensionsopsparing. Der skal blandt andet være styr på risikoen, når pensionsselskaberne investerer.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/03-17
Affald får nemmere ved at rejse i Europa
En række byrdelettelser gør det nu nemmere for danske virksomheder at flytte affald på tværs af landegrænser. Det fremmer cirkulær økonomi til gavn for både virksomheder og miljøet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/03-17
Særlig støtte hjælper udsatte gravide og deres børn
Udsatte gravide kvinder og deres børn har store sundhedsmæssige fordele af at modtage ekstra støtte gennem hele graviditeten. Det viser resultater fra et satspuljeprojekt.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/03-17
Mulighed for krav om målrettede efterafgrøder vedtaget
Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ændring af gødskningsloven, der giver mulighed for at pålægge landmænd at udlægge målrettede efterafgrøder, hvis det bliver nødvendigt. Miljø- og fødevareministeren håber, at lovændringen aldrig kommer i brug.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/03-17
Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen
Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen nedsætter derfor et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.
Pressemeddelelse    30/03-17
Hvordan arver jeg som samlevende?
Mange danskere tror, at samlevende arver efter hinanden, hvis blot de har boet sammen i mindst to år. Men det er ikke tilfældet, og man risikerer at stille sig selv eller sin partner i en økonomisk svær situation, hvis man ikke har taget stilling til, hvad der skal ske med ens værdier, når man går bort
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    29/03-17
Udviklingen af Fremtidens Tommerup er nu i offentlig høring
Første skridt på vejen mod en ny bydel i Tommerup blev taget i dag, da Byrådet sendte første etape af et nyt byudviklingsprojekt i høring. Nu har alle mulighed for at kommentere forslaget til et boligområde ved Vestervangen i Tommerup. I samme periode er to andre udviklingsprojekter i Fremtidens Tommerup - en regnvandsplan og en udviklingsplan - ligeledes i høring.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    29/03-17
Brian Mikkelsen vil fremtidssikre stormflodsordning
Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne har i dag afleveret sin rapport til erhvervsminister Brian Mikkelsen. Rapporten indeholder en række anbefalinger til ordningernes dækningsomfang, organisering og finansiering.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    29/03-17
EU giver Danmark ny kvægundtagelse
De danske konventionelle kvægbrug må bruge undtagelse, der giver lov til at bringe en større mængde husdyrgødning ud på markerne end EU's nitratdirektiv ellers tillader.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    29/03-17
Overskridelser af de maksimale ventetider i Region Nordjylland
Sundhedsstyrelsen har modtaget en ekstraordinær indberetning fra Region Nordjylland om manglende overholdelse af de maksimale ventetider for kvinder, der udredes efter mammografiscreening. Overskridelsen skyldes primært uklare procedurer for vurdering af røntgenbilleder, og drejer sig om op imod 519 overskridelser i perioden 1. maj 2014 til og med 10. februar 2017.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/03-17
Dansk fiskeri får bedste tobiskvoter i over ti år
EU har netop fastsat årets tobiskvoter, og der er godt nyt i vente for dansk fiskeri, der har udsigt til milliongevinst, hvis kvoterne udnyttes.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/03-17
Ledelse af velfærd på dagsordenen på Nyborg Strand
Når Socialt Lederforum torsdag og fredag i denne uge sætter næsten 500 dygtige, engagerede og veluddannede offentlige ledere stævne i Nyborg, så skal der tales ledelse, ledelse af velfærd og nok også ledelseskommision. Der venter et par indholdsrige dage med et spændende og meget aktuelt program.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    27/03-17
Kom til info-dag på Healthy Kids Academy
Healthy Kids Academy, Hillerøds nye tilbud til børn, der kæmper med vægten, er klar til at slå dørene op. Søndag den 2. april kl. 10 inviterer initiativtager og social entreprenør Lotte Hornemann Søjborg alle familier inden for, så de kan prøve kræfter med træningen, smage på de sunde lækkerier fra køkkenet og få svar på alle spørgsmål.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    27/03-17
Pladserne revet væk til konference om cybersikkerhed
Truslen fra cyberkriminelle er hverdag for virksomheder, myndigheder og borgere. Tænketanken Ret & Sikkerhed sætter tirsdag den 28. marts fokus på det voksende problem ved en konference Christiansborg. De gratis pladser er totalt udsolgt. Pressen er velkommen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    27/03-17
Køb ind med hjertet og vælg bedre dyrevelfærd
Miljø- og fødevareministeren satte i dag fokus på det nye statslige dyrevelfærdsmærke, der skal skabe bedre dyrevelfærd for danske grise. Senere kan mærket udvides til at omfatte andre dyr.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    27/03-17
Hjælp til udsatte skal være god forretning
Nyt partnerskab skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og beskæftigelse af udsatte ledige. Samtidig skal projektet bane vej for, at kommunerne kan bruge nye finansieringsmekanismer til deres sociale indsatser. Partnerskabet - som er søsat af Den Sociale Kapitalfond sammen med Erhvervsministeriet og en række fonde og kommuner - kan blive en god forretning for kommunerne.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    27/03-17
TrygFonden donerer en million kr. til undervisningsprojekt med fokus på unge og terrorisme
Tænketanken Ret & Sikkerhed har modtaget midler fra TrygFonden til et undervisningsprojekt med fokus på terror og forebyggelse af rekruttering af unge til terror. Projektet er målrettet ungdomsuddannelserne.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/03-17
Bedre muligheder for uddannelse flere steder i landet
Ny forsøgsordning med uddannelsesstationer giver mulighed for at tilbyde dele af en uddannelse i områder, hvor der ikke er så mange uddannelser. Der er allerede nu interesse for at oprette stationer for diplomingeniører og læreruddannelsen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/03-17
Forældreuddannelsesprogram har haft positive sundhedseffekter
Sundhedsstyrelsen har fået evalueret effekten af forældreuddannelsesprogrammet "En god start - sammen". Evalueringen viser signifikante resultater for både forældrene og deres børn.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/03-17
Red kapitalismen for de mange, fra de få
En moderne Robin Hood
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/03-17
FORSKNING: Overnatning hos far og mor er bedst for små børn
Norske, svenskeog amerikanske forskere er enige. Overnatning for små børn hos far og mor er bedst for barnet. Det går dels ikke udover mor og barn relationen, men skaber den bedste tilknytning til begge forældre i livet til glæde for barnet. Et af de senestestudier er nu publiceret i tidsskriftet Psychology, Public Policy and Law.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/03-17
Forbrugerombudsmanden politianmelder tre virksomheder for brug af abonnementsfælder
Forbrugerombudsmanden har politianmeldt yderligere tre virksomheder for at stå bag abonnementsfælder.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/03-17
Konference om sundhedsberedskab
Sundhedsstyrelsen samler i dag over 180 deltagere fra regioner og kommuner samt faste samarbejdspartnere fra de fælleskommunale redningsberedskaber, nationale styrelser, politi og forsvaret til en konference om sundhedsberedskab. Konferencen skal hjælpe regioner og kommuner med at tilrettelægge sundhedsberedskabet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/03-17
Hvem skal have året Werther-pris?
Selvmord bør omtales med varsomhed i pressen. For alene omtale af selvmord kan føre til flere selvmord. For at skærpe opmærksomheden på denne uheldige sammenhæng er der indstiftet en særlig pris, Werther-prisen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/03-17
Nu kan der søges om penge til at udvikle nationale kliniske retningslinjer
Det er de faglige selskaber og miljøer, der kan søge om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer. Pengene ligger i en pulje på i alt 38 millioner kroner, der gælder for årene 2017 til 2020.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/03-17
Hos Ramirent er vi klar til foråret - er du?
Foråret er kommet, og det betyder at mange opgaver på huset og i haven igen skal prioriteres. Meget af arbejdet kan udføres bedre og hurtigere med det rigtige værktøj og de rigtige maskiner. Det gælder både for håndværkere og private.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/03-17
Sydkorea åbner for dansk fjerkræ
Sydkorea ophæver nu det fire måneder lange forbud mod import af dansk fjerkræ. Det sker efter, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tidligere på måneden mødtes med sin sydkoreanske kollega.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/03-17
Kommissionen og Danmark har samme forståelse af grundvandsdata
På dagens samråd om grundvandsdata vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oplyse Folketinget om en række svar fra Kommissionen, som Danmark netop har modtaget.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/03-17
Ny næringsberegner sparer tid hos fødevarevirksomheder
Virksomheder får nu et redskab, så de nemmere kan lave næringsdeklarationer til deres varer. Stor tidsbesparelse for især mindre fødevarevirksomheder.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/03-17
Børn og unge spiser flere søde sager i weekenden
Danske børn og unge spiser generelt sundere end ved årtusindskiftet, især fordi deres kost i dag indeholder dobbelt så meget fuldkorn og mindre sukker. Indtaget af søde sager er dog steget i weekenden og har medført en yderligere skævvridning af kostvanerne mellem hverdag og weekend. Det viser tal fra DTU Fødevareinstituttet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    22/03-17
Verdenskonference 2017 om børns sundhed
Foreningen Far inviterer i samarbejde med International Council for Shared Parenting og National Parents Organizationtil Verdenskonference i Boston den 29-30 maj 2017 om børns sundhed i det moderne familieliv.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    22/03-17
Skatteudvalget får argumenter for at vælge Tønder
Tønder Kommune har torsdag foretræde for Folketingets Skatteudvalg
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    22/03-17
Brobygning på højskoler motiverer udsatte unge til uddannelse
Et brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler motiverer udsatte unge i kontanthjælpssystemet til læring og uddannelse, viser evalueringsrapport fra Center for Ungdomsforskning.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    22/03-17
Ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen iværksætter nu en ekstern analyse af grundvandsovervågningen og indberetningen af grundvandsdata til EU for at skabe fuld klarhed på et komplekst område.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    21/03-17
Assens Kommune er fortsat hurtig til at behandle byggesager
Otte dage! Så lang tid tager det i gennemsnit at ekspedere en byggesag i Assens Kommune ifølge BBR's oplysninger. Derfor er borgmester Søren Steen Andersen forundret over en netop offentliggjort undersøgelse fra Dansk Byggeri. Her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager i kommunen opgjort til 26 dage. En forskel på hele 18 dage.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    21/03-17
Langtidsledige får jobpræmie på op til 45.000 kr.
Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en midlertidig jobpræmieordning. Fra 1. april kan langtidsledige få op til 2.500 kr. skattefrit hver måned for at komme i arbejde.
Pressemeddelelse    21/03-17
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar måned
I januar 2017 var der 2.676.300 personer i job. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.600 flere job i januar måned. Samlet er den private beskæftigelse steget med 141.100 siden, at antallet af job begyndte at stige i foråret 2013.
Pressemeddelelse    21/03-17
Rettidig omhu sikrer stabil økonomisk udvikling i Assens Kommune
Det er fortsat nødvendigt med et stærkt fokus på en stram økonomisk styring i Assens Kommune. Det viser det netop opgjorte årsregnskab for 2016, som Økonomiudvalget på mødet i går eftermiddags tog til efterretning og videresendte til godkendelse på byrådsmødet den 29. marts.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    21/03-17
Nyt udvalg skal se på blankmedieordningen
Kulturministeren nedsætter et nyt udvalg, der skal se på hvilke lagringsmedier der skal være omfattet af blankmedieordningen, og hvilket kompensationsniveau rettighedshaverne har krav på. Det sker som et led i en kommende modernisering af blankmedieordningen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    21/03-17
Stor interesse for lejeboliger på Grønttorvet
Til sommer står de første lejeboliger i Københavns nye bydel klar. For at komme i betragtning til lejlighederne skal man møde op til åbent hus. Det har mange familier benyttet sig af - og efter første åbent hus arrangement er to tredjedele af lejlighederne allerede reserveret.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/03-17
Plads til lidt flere læger i uddannelse de kommende år
Sundhedsstyrelsen har lagt fast, hvor mange der skal uddannes til speciallæger fra 2018-2020.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/03-17
Ny arbejdsgruppe skal fremtidssikre Folkeuniversitetet
Kulturministeren har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/03-17
Guide: Kan du få betalt din retssag?
Vil du gå i retten med en sag, eller bliver du selv sagsøgt, kan det blive en dyr affære. Men opfylder du bestemte kriterier, kan du måske få dækket alle dine omkostninger til sagen - også selvom du taber. Her giver Advodan dig en guide til at søge om fri proces.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/03-17
Minister smider kampesten i Limfjorden
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag smidt kæmpe granitsten i Limfjorden, og dermed er opbygningen af stenrevet ved Livø for alvor gået i gang. Det skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod kvælstof og udvikle spændende natur.
Følg virksomhed