Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/02-17 - Pressemeddelelse

Nu er den gal igen

Sundhedsstyrelsen skal bruge en halv million kondomer. Gratis kondomer er et af elementerne i Sundhedsstyrelsens kommende kondom-kampagne. Kampagnen skal nedsætte antallet af sexsygdomme hos unge.

03/02-17 - Pressemeddelelse

Ny pulje støtter forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien

Regioner kan nu søge penge til at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien.

03/02-17 - Pressemeddelelse

Forældre har betydning for, om deres børn er fysisk aktive

Når mor og far støtter og motiverer en til at være aktiv, er der større sandsynlighed for, at det lykkes. Det viser en gennemgang af international forskning om effekten af kampagner om fysisk aktivitet, der er rettet mod børn og unge.

03/02-17 - Pressemeddelelse

Danskernes sundhed bliver målt for tredje gang i undersøgelsen Hvordan har du det

Den 3. februar bliver der sendt spørgeskemaer om sundhed ud til cirka 300.000 danskere. Undersøgelsen skal vise, hvordan danskernes sundhed er, og hvordan den har udviklet sig. Har vi det lige så godt i 2017, som vi havde det i 2013?

02/02-17 - Pressemeddelelse

Ny vejledning skal give råd om hygiejnen i blandt andet asylcentre

Når mange personer er midlertidigt indkvarteret i længere tid, skal der være styr på hygiejnen. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet en vejledning om hygiejne ved sådan indkvartering.

01/02-17 - Pressemeddelelse

Mere tværfagligt samarbejde og fokus på kompetenceudvikling på allergiområdet

Regionerne kan styrke allergiområdet ved at skabe gode rammer for tværfaglige allergicentre og ved at prioritere efteruddannelsen af læger og andet sundhedspersonale på allergiområdet.

31/01-17 - Pressemeddelelse

Sundhedstjek: styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

En ny pulje skal styrke rekrutteringen til de kommunale sundhedstilbud på baggrund af forebyggende sundhedstjek. Kommuner, som indgår i partnerskaber med private organisationer eller foreninger, for eksempel fagbevægelse eller pensionskasser, kan søge penge fra puljen.

27/01-17 - Pressemeddelelse

Kursus kan gøre hverdagen nemmere for pårørende til mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har udviklet og afprøvet et kursusforløb målrettet pårørende til mennesker med demens. Evalueringen viser, at det er lykkedes at øge trivsel og mindske den psykiske belastning hos de pårørende.

27/01-17 - Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen udgiver ny national klinisk retningslinje for fedmekirurgi

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en national klinisk retningslinje for fedmekirurgi. På baggrund af den nye nationale kliniske retningslinje igangsætter Sundhedsstyrelsen nu en revision af den gældende visitationsretningslinje for fedmekirurgi fra 2010.

25/01-17 - Pressemeddelelse

Sygehusene har fået større fokus på organdonation

Sundhedsstyrelsens har gjort status på den nationale handlingsplan for organdonation fra 2014, og status er, at langt de fleste initiativer i planen er gennemført.

24/01-17 - Pressemeddelelse

To nye undersøgelsesmetoder bliver en del af retningslinjer for fosterdiagnostik

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for fosterdiagnostik, der beskriver de undersøgelser af fosteret, som gravide bliver tilbudt. Fra 1. marts vil to nye undersøgelsesmetoder indgå som et nationalt ensartet tilbud: Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT) og kromosom mikroarray. Samtidig er der lagt vægt på, at kommende forældre skal have grundig information om deres valgmuligheder.

23/01-17 - Pressemeddelelse

Socialt samvær forbedrer ældres mentale sundhed

Et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet, viser, at især sociale aktiviteter kan få ældre til at trives bedre.

11/01-17 - Pressemeddelelse

Sådan er det danske sundhedsvæsen skruet sammen

Hvad er en praktiserende læge og en speciallæge? Hvad gør man, hvis man bliver akut syg og har brug for hjælp? Hvilke gratis forebyggende undersøgelser findes der i Danmark?

10/01-17 - Pressemeddelelse

Sundhedsberedskab i regioner og kommuner

Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen om planlægning af sundhedsberedskabet fra 2011, der beskriver, hvad regioner og kommuners sundhedsberedskabsplaner bør indeholde. Vejledningen har øget fokus på krisestyring og strategisk ledelse.

10/01-17 - Pressemeddelelse

Dårlig mental sundhed står sjældent alene

Der er en sammenhæng mellem dårlig mental sundhed og en lang række af både sociale og helbredsmæssige problemer. Men der findes samtidig gode redskaber, der kan fremme den mentale sundhed blandt borgerne.

10/01-17 - Pressemeddelelse

Danskernes alkoholforbrug koster kommunerne milliarder

Danskerne har et højt alkoholforbrug, og det har store omkostninger ikke kun for den, der drikker, men også for de pårørende og for kommunen. Det viser en ny rapport, hvori Sundhedsstyrelsen opgør kommunernes omkostninger til borgere med overforbrug af alkohol.

05/01-17 - Pressemeddelelse

Små børn har brug for at være aktive

Sundhedsstyrelsen har lavet en folder og to plakater, som skal inspirere forældre til børn mellem 0 og 4 år til at støtte børnene i at udvikle deres motorik og bevæge sig aktivt.

05/01-17 - Pressemeddelelse

Færre mænd ryger - kvinder ryger videre

For første gang i fem år er andelen af dagligrygere faldet fra 17 procent til 16 procent i den voksne befolkning. Mændene står for nedgangen, mens kvinderne ryger videre som før. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

03/01-17 - Pressemeddelelse

Ny publikation om små børns sundhed på forskellige sprog

Sundhedsstyrelsen udgiver "Sunde børn i et nyt land" på fem forskellige sprog til forældre med spæd- og småbørn, som vil have glæde af også at få de danske anbefalinger på deres eget sprog.

21/12-16 - Pressemeddelelse

Fokus på kost og styrketræning til svage ældre

Sundhedsstyrelsen har i en ny retningslinje undersøgt effekten af at sætte ind med kost og styrketræning over for svage ældre, som enten bor i eget hjem eller på plejehjem.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire