Læs nyheder

Nyheder fra MyPressWires netværk

Opret dig som journalist og modtag relevante nyheder


Kategori: Energi & Miljø     Resultater: 3043
Pressemeddelelse    02/01-17
Gode råd: Har du vintersikret dit sommerhus?
Hvert år går det galt. Adskillige sommerhusejere får ikke lukket deres sommerhus ordentligt ned for vinteren med sprængte vandrør og ubudne gæster som følge. Læs med og lær, hvordan du bedst vintersikrer dit hus.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/12-16
Dansk Gas Distribution indgår aftale med Sonlinc A/S om leverance af IT-kernesystem til gasdistribution
Dansk Gas Distribution, som er en del af Energinet.dk, har i dag underskrevet aftale om leverance af et system til styring af de administrative processer til gasdistribution, herunder kommunikationen i gasmarkedet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    22/12-16
Spiselig park skal binde fortid og fremtid sammen på Grønttorvet
Vinderen af FB Gruppens parallelopdrag om den nye park på Grønttorvet i Valby er fundet. Vinderforslaget fra 1:1 Landskab binder med tre greb områdets historiske fortid som Grønttorv sammen med fremtidsvisionen om en grøn og levende bydel.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    21/12-16
Stor efterspørgsel på EIâ‚‚60-C branddøre og -porte
Kunderne vil have større sikkerhed og øget holdbarhed, når de køber branddøre og -porte. Derfor vælger de EIâ‚‚60-C døre og porte, som bl.a. er testet fra begge sider og lever op til nye skærpede EU krav.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    21/12-16
Minister flytter tjek af dyrevelfærd fra skrivebordet til stalden
Når dyrlægen fra årsskiftet kommer på besøg for at rådgive landmanden om dyresundhed, vil dialogen foregå ude ved dyrene i stedet for ved skrivebordet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/12-16
Caverions marinechef ser stort potentiale i landstrøm til skibe
Ligesom i mange andre brancher stiger miljøkravene også inden for marine-industrien. Per Koopman, der er leder af Caverions marineafdeling i Danmark, peger på et stort miljø- og forretningspotentiale ved levering af landstrøm til skibe rundt om i verden. Onsdag den 21. december fylder Per Koopmann 50 år
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/12-16
Miljø- og fødevareministeren beslutter nye jagttider for kronvildt
Fra efteråret 2017 skal jægere have mulighed for at jage kronkalve længere tid, mens jagttiden for ældre hjorte forkortes.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    20/12-16
Festival vil genbruge ølkander og plastikkrus
En tidlig julegave på knap 1,2 mio. kr. fra Miljø- og Fødevareministeriets pulje for design af plastemballage er på vej til ideer, der skal sørge for, at mere plastemballage genanvendes.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/12-16
Strategi for et ikke-giftigt miljø skal være klar i 2018
Alle EU's lande har i dag sat kursen for en mere ambitiøs kemikaliepolitik. Det indebærer blandt andet, at EU-Kommissionen senest i 2018 skal udarbejde en strategi for, hvordan vi opnår et ikke-giftigt miljø.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/12-16
Nye regler vil give boom i produktion af dansk øko-honning
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen gør det nu nemmere at producere økologisk honning i Danmark. Nye regler forventes at kunne bringe antallet af økologiske honningproducenter fra fem i dag op til 300 i 2020.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/12-16
Danskerne skal nemmere og hurtigere have tilladelse til kystbeskyttelse
Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ændring af kystbeskyttelsesloven, der skal fremme kystbeskyttelse over længere strækninger. S, DF, V, LA, RV, SF og K stemte for lovændringen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/12-16
Forskere skal rådgive om biodiversitetsskov
Et rådgivende forum af forskere bliver taget med på råd, når der i de kommende år skal udlægges urørt skov og anden biodiversitetsskov i statsskovene som en del af Aftalen om Naturpakken.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/12-16
Lokale får mere indflydelse på vandområdeplanerne
Folketinget har i dag vedtaget en lov, der vil give kommuner og vandråd mere indflydelse på vandplanlægningen i lokalområdet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/12-16
EU-Kommissionen blåstempler regeringens plan for de danske landdistrikter
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen glæder sig over, at EU-Kommissionen har sagt god for den danske plan for fordeling af landdistriktsmidlerne i de næste fire år. Dermed er en vigtig forudsætning for dele af Fødevare- og landbrugspakken faldet på plads.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/12-16
Halvdelen af Danmarks elektronikaffald ender på det sorte marked
Alt for meget elektronikaffald samles ind i det skjulte uden om statistikkerne. Miljø- og fødevareministeren vil nu se på en liberalisering af sektoren, så der kommer bedre styr på elektronikaffaldet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    16/12-16
Ny aftale udvander energispareindsatsen
Energiselskaberne og energiministeren har indgået en aftale om energispareindsatsen frem mod 2020. Der er en aftale med lavere sparemål end oprindeligt, og aftalen tilgodeser produktionsteknologier i stedet for at skabe reelle energibesparelser ude hos slutbrugerne af energi
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    15/12-16
Ny natur skal sikre byer mod oversvømmelser
Klimasikring behøver ikke kun at være kedelige huller i jorden eller større kloakrør. Med lidt fantasi kan klimasikring blive ny natur, mere friluftsliv og mindre kvælstof. Ni projekter viser vejen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    15/12-16
OBH-Gruppen ansætter økonomidirektør
Kim Nansdal, 42 år, er pr. 1/1 2017 ansat som Økonomidirektør i OBH-Gruppen A/S.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    15/12-16
Vandtopmøde skal udvikle fremtidens vandløb
I dag samles organisationer med interesse for vandløb. De skal give bud på, hvordan et perfekt vandløb skal se ud i fremtiden, og hvordan man samtidigt afleder mere vand og får mere natur.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    14/12-16
Partnerskab for Grøn Skibsfart skal sikre miljøbeskyttelse og lige konkurrencevilkår
Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet har indgået et partnerskab for at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af Det Blå Danmark inden for det maritime miljøområde. Partnerskabet skal varetage danske interesser på globalt plan.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    14/12-16
Vintertid er sæson for skimmelsvamp
Om vinteren vil vi gerne holde på varmen og lufter derfor mindre ud. Men særligt i ældre boliger er der risiko for, at det kan føre til fugt og skimmelskader
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    14/12-16
Tidlig julegave til danske fiskere
To døgns fiskeriforhandlinger sluttede i nat med et godt resultat for de danske fiskere, som får lov at fange flere torsk, rødspætter og jomfruhummere i 2017.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    14/12-16
Ny lov kan blive genvej til bedre internetforbindelser og smartere byer
Mange danskere lever i byer med langsomt og ustabilt internet og en haltende digital infrastruktur. Nu kan der være hjælp at hente i en nyligt vedtaget lov om udrulning af fibernet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    13/12-16
Danske svin og kyllinger skal spise søstjerner
EU-Kommissionen har netop vedtaget en ændring, så danske virksomheder fremover kan producere fiskemel af søstjerner. Det sker efter lang tids pres fra dansk side.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    12/12-16
Building Network fik fantastisk start på Fyn
- I er dobbelt så mange i dag, som vi turde tro på. Og det er en rigtig god begyndelse på et fremtidigt samarbejde. Sådan lød velkomstordene fra direktør i Building Network, Mickey Lund og direktør i Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    12/12-16
Undersøgelse: Voksende efterspørgsel på ventilationssystemer
Behovet for mere ventilation i forbindelse med renoveringer kædet sammen med skrappere ventilationsregler øger efterspørgslen på ventilationssystemer, viser undersøgelse fra Genvex A/S.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/12-16
Gammelt byhus får bugt med skimmelsvamp
Gamle huse har ofte problemer med indeklimaet. For Camilla Birch og Jens Erik Jørgensen optrådte det som skimmelsvamp i deres nyistandsatte byhus i Odense.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    09/12-16
Sunde fiskebestande skal give flere fisk til fiskerne
Den kommende uge skal der forhandles om næste års vigtige fiskekvoter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i Bruxelles. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forventer, at den positive udvikling i en række af de fiskebestande, der er vigtige for dansk fiskeri, munder ud i et godt resultat.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    08/12-16
Færre projekter bliver automatisk VVM-pligtige
Flere virksomheder kan spare både tid og penge, når de fremover skal sætte gang i nye anlæg. Færre projekter skal automatisk miljøvurderes og kan efter omstændighederne nøjes med VVM-screening.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/12-16
Danske kaffevaner skal ikke gå ud over regnskoven i Colombia
er produceret under forhold, der tager hensyn til både mennesker og miljø. Det budskab har Esben Lunde Larsen med i dag, når han mødes med de colombianske kakaoproducenter.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/12-16
50 procent mindre varmetab på ny fjernevarmeløsning i Søborg
Udskiftning af varmtvandsbeholdere for 1 mio. kr. i 90 rækkehuse i Moseparken i Søborg gør det nu muligt at skifte fra gas til fjernvarme. Ny teknologi reducerer varmetabet markant, forklarer fjernvarmeekspert.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    06/12-16
SuperAsfalt modtager forventet certificering
Med ETA-godkendelse af Danmarks nyeste asfaltværks unikke og mere miljøvenlige BitumenMix i den ene hånd og en anmærkningsfri EN-certificering af fabrikken fra Veritas i den anden er SuperAsfalt klar til at øge konkurrencen på det danske marked
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    05/12-16
Der skal dansk gris på gaflen i Colombia
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er taget til Colombia, som netop har åbnet for import af dansk svinekød. Markedet dækkes i dag udelukkende af tre amerikanske lande.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    05/12-16
Kæmpebesparelse: Nyt ventilationsanlæg giver boligejere luft i økonomien
Fleksibel Combi 185 BP-løsning med både indbygget ventilationsanlæg og varmepumpe fra ventilationsproducenten Genvex A/S sparer boligejere for op mod 66 procent på elregningen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/12-16
Bier, business og biodiversitet
Fødevareproduktionen er afhængig af bestøvere som bier, sommerfugle og andre insekter. De er truet af udryddelse og skal beskyttes. Danmark træder ind i internationalt samarbejde i forbindelse med, at miljø- og fødevareministeren deltager i COP13 i Mexico.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    02/12-16
DeLaval i Vejle flytter til nye lokaler og sætter alt kontorinventar på auktion
Ligesom en bil med nogle kilometer på bagsmækken kan være et fornuftigt køb, er brugte kontormøbler blevet et hit for start-ups, mindre virksomheder eller private, der skal indrette sit hjemmekontor. Nu er chancen der for at supplere i kontor-kollektionen, når Vejle-virksomheden DeLaval sætter møbler og inventar fra sit tidligere domicil på auktion.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    01/12-16
Ingen salmonellainfektioner fra danske æg
Af det rekord lave antal registrerede fødevarebårne salmonellatilfælde for 2015 er ingen tilskrevet danske æg. Det er første gang i salmonellasmittekilderegnskabets næsten 30-årige historie, at det er sket. Udlandsrejser er til gengæld fortsat det, der gør flest danskere syge med salmonella, viser den årlige rapport om forekomsten af zoonoser - sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/11-16
Banebrydende forslag om bindende EU-mål for energieffektivitet
EU-Kommissionen har i dag fremlagt en ny gigantisk energipakke med elementer om blandt andet bygninger og energi, energieffektivitet, vedvarende energi og elmarkedet. Dansk Byggeri byder lovpakken velkommen
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    30/11-16
Kommuner har tilladt forurening af beton med tungmetaller
Dansk Byggeri kender til flere eksempler på, at stærkt forurenet affald ikke deponeres, men derimod anvendes i beton. Og det sker med myndighedernes godkendelse. Dansk Byggeri retter nu skarp kritik mod Miljøstyrelsen, så den praksis stopper hurtigst muligt
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    29/11-16
Belysningsvirksomhed går i sort, så nu sælges lyset videre
Belysningsvirksomheden LEDSign i Holbæk er gået konkurs og indboet er nu kommet under hammeren hos Campen Auktioner. Dermed er der rig mulighed for at gøre en god handel på miljøvenligt og energibesparende belysning samt forskelligt interiør.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    29/11-16
Esben Lunde Larsen til EU: Kræftfremkaldende stoffer skal automatisk forbydes i kosmetiske produkter
EU-Kommissionen vil meget overraskende fjerne det automatiske forbud mod brug af kræftfremkaldende stoffer i kosmetiske produkter. Det kan skade menneskers sundhed, og Esben Lunde Larsen opfordrer på det kraftigste EU til at fastholde forbuddet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    25/11-16
65 millioner kroner til fem grønne teknologiprojekter i fuld skala
Miljø- og Fødevareministeriet støtter fem store teknologiprojekter, der bl.a. sænker støj og luftforurening fra færger og bygger bæredygtige boliger, hvor byggematerialerne kan genanvendes.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    25/11-16
Nye installationer til Statens Museum for Kunst skal sikre bedre indeklima for kunsten
Teknikentreprenøren Caverion har vundet en teknikentreprise på 40 millioner kroner, der omfatter udskiftning af installationer på Statens Museum for Kunst i København. De kommende tekniske installationer skal sikre et stabilt indeklima for kunsten.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/11-16
Flot besøgt netværkskonference med fokus på fremtidens Køge
Køge Kommune er i en rivende udvikling, og der er fuld gang i en lang række spændende bygge- og anlægsprojekter. Building Network havde derfor inviteret til et eksklusivt netværkskonference onsdag d. 16. november, hvor medlemmer og gæster fik mulighed for at høre og tale med bygherrer, rådgivere og entreprenører fra bl.a. Køge Kommune, Calum A/S, IGS Rådgivende Ingeniører og Cramo A/S.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    24/11-16
Midtjysk virksomhed opfinder miljøvenlig metode til trykimprægnering
En væske baseret på en blanding af ganske almindeligt sand og soda kan måske erstatte miljøskadelige trykimprægneringsvæsker verden over.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/11-16
Dansk frugt og grønt indeholder færrest sprøjterester
Ved at gå efter varer med danske flag i frugt og grøntafdelingen kan forbrugerne sikre sig en kost med færre sprøjterester. Danske afgrøder indeholder nemlig fortsat generelt færre sprøjterester end udenlandske, viser årets Pesticidrapport 2015 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/11-16
Bæredygtighedsprisen på Building Green er det endelige gennembrud for Ventilationsvinduet fra Horn
Mange års udviklingsarbejde af det intelligente energivindue åbner nye muligheder for byggeri efter 2020-energirammen
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    23/11-16
Dansk frugt og grønt har færre pesticidrester end udenlandsk
Danske avlere er stadig mestre i at begrænse indholdet af pesticidrester i frugt og grønt.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    21/11-16
VL Staal bliver full-service leverandør af skorstensløsninger
VL Staal opkøber servicevirksomhed og bliver full-service leverandør af skorstensløsninger. Dermed kan firmaet tage sig af kundernes skorstene fra design til nedtagning
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    21/11-16
Krav til arbejdsmiljø strammes for virksomheder med kronesmiley
Med otte nye tiltag vil forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen genoprette tilliden til kronesmileyordningen. Arbejdsmarkedets parter bakker op.